Finto-liitännäiset

Finto-liitännäiset ovat käytössä Täti-tietokannassa.

Kuvailussa voidaan käyttää liitännäisiä, jotka hakevat tiedot Finton sanastoista. Kun liitännäinen on lisätty kenttään, kuvailija voi kirjoittaa kyseiseen kenttään hakutermin, jolla sanastosta haetaan, ja valita sopivan arvon suoraan valikosta. Osakenttään tulee siis valittu arvo, osakenttään 0 tulee lähde-URI, ja osakenttään 2 tulee lähteen nimi, esim. “yso/fin”

Finto-liitännäisten nimet alkavat “finto_”, jonka jälkeen on sanasto, josta plugin hakee tiedot (esim. “seko”, “yso”). Jos nimessä on “local”, sallii plugin myös paikallisen arvon lisäämisen. Jos pluginin nimi päättyy “_noind”, se ei aseta indikaattooriin arvoa, muuten se asettaa yso-aika.pl-liitännäisessä 1. indikaattoriin arvon ‘1’ ja muihin 2. indikaattoriin arvoksi ‘7’.

Tällä hetkellä on olemassa seuraavat liitännäiset:

Liitännäinen Nimi
finto_finaf.pl Asteri-liitännäinen
finto_seko.pl SEKO, asettaa indikaattorin ja urin
finto_seko_nouri_noind.pl SEKO, ei indikaattoria eikä uria
finto_slm-local.pl SLM
finto_yso-kauno.pl YSO ja KAUNO
finto_yso-kauno_noind.pl YSO ja KAUNO, ei indikaattoria
finto_yso-aika.pl YSO-aika
finto_yso-aika_noind.pl YSO-aika, ei indikaattoria
finto-yso-aika_ind2_7.pl YSO-aika, 2. indikaattoriksi 7
finto_ysopaikat.pl YSO-paikat
finto_ysopaikat_noind.pl YSO-paikat, ei indikaattoria

Kuvailupohjissa on määritetty käyttöön seuraavat liitännäiset:

Kenttä Osakenttä Selite Liitännäinen
100 a Henkilönnimi finto_finaf.pl
110 a Yhteisönnimi finto_finaf.pl
111 a Kokouksen tai hallintoalueen nimi finto_finaf.pl
257 a Tuottajan maa finto_ysopaikat_noind.pl
370 g Teoksen tai ekspression luontipaikka finto_ysopaikat_noind.pl
382 a Esityskokoonpano finto_seko_nouri_noind.pl
382 b Solisti finto_seko_nouri_noind.pl
382 d Sivusoitin finto_seko_nouri_noind.pl
382 p Vaihtoehtoinen esityskokoonpano finto_seko_nouri_noind.pl
385 a Kohderyhmä finto_yso-kauno_noind.pl
386 a Tekijä finto_yso-kauno_noind.pl
388 a Luomisaika finto_yso-aika.pl
600 a Henkilönnimi finto_finaf.pl
610 a Yhteisönnimi finto_finaf.pl
611 a Kokouksen tai hallintoalueen nimi finto_finaf.pl
648 a Aikaa ilmaiseva termi finto_yso-aika_noind.pl
650 a Aihetta ilmaiseva termi tai maantieteellinen nimi finto_yso-kauno.pl
651 a Maantieteellinen nimi finto_ysopaikat.pl
655 a Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi tai fokustermi finto_slm-local.pl
700 a Henkilönnimi finto_finaf.pl
710 a Yhteisönnimi finto_finaf.pl
711 a Kokouksen tai hallintoalueen nimi finto_finaf.pl
800 a Henkilönnimi finto_finaf.pl
810 a Yhteisönnimi finto_finaf.pl
811 a Kokouksen tai hallintoalueen nimi finto_finaf.pl

Liitännäisten määrittäminen käyttöön

Ylläpito -> MARC-kuvailupohjat

Valitse muokattavan kuvailupohjan kohdalta Toiminnot -> MARC-rakenne

Hae muokattava kenttä

Valitse kentän kohdalla Toiminnot -> Näytä osakentät

Valitse oikean osakentän kohdalla Muokkaa

Mene Muut vaihtoehdot (valitse yksi) -osioon ja mahdollisesti poista ensin Sanasto-valinta.

Valitse sitten Liitännäinen-valikosta tarvittava liitännäinen ja tallenna muutokset.

Tarkista, että kentän tiedoissa näkyy juuri valittu liitännäinen.

Muokkaa myös muut kentät. Helpoiten pääset kentän valintaan “murupolusta” klikkaamalla.

Liitännäisten toiminta kuvailussa

Liitännäisiä on useamman tyyppisiä ja ne toimivat pääsääntöisesti samalla periaatteella. Osassa voi kuitenkin käyttää myös “paikallisia” termejä, jolloin liitännäinen toimii vähän eri tavalla.

YSO - yleinen suomalainen ontologia ja KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologia

Liitännäisiä on kaksi eri versiota ja niiden nimet ovat finto_yso-kauno.pl ja finto_yso-kauno_noind.pl. Toinen versio lisää myöskin indikaattorin. Liitännäiset hakevat sekä YSOsta että KAUNOsta.

YSO - Yleinen suomalainen ontologia

KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologia

Liitännäiset noudattavat käyttöliittymän kielivalintaa eli kun Kohassa on käyttökielenä suomi, haetaan suomenkielisiä termejä. Kun taas käyttöliittymän kieli on ruotsi, haetaan termejä ruotsinkielisestä sanastosta.

Kun kenttään alkaa kirjoittamaan termiä, lähtee liitännäinen hakemaan sitä Fintosta ja ehdottaa hakua vastaavia termejä. Sulkeissa termin perässä lukee, kummasta sanastosta, ysosta vai kaunosta, termiä ehdotetaan.

Kun listalta valitsee termin, tuodaan sen tiedot oikeisiin kenttiin. 0-kenttään lisätään linkki termiin ysossa ja 2-kenttään asiasanan/termin lähde.

SLM - Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto

Liitännäinen on 655$a-kentässä ja nimeltään finto_slm-local.pl.

SLM - Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto

Kun 655-kenttään alkaa kirjoittamaan termiä, lähtee liitännäinen hakemaan sitä SLM-termeistä ja ehdottaa vastaavia termejä.

Kun listalta valitsee termin, tuodaan sen tiedot oikeisiin kenttiin. 0-kenttään lisätään linkki termiin SLM-sanastossa ja 2-kenttään termin lähde.

Kun tämä pluginin on käytössä, pystyy kirjoittamaan myös ns. paikallisia termejä. Tällöin 655$a-kenttään kirjoitetaan haluttu sana ja 2-kenttään tulee termin lähteeksi “local” sekä 2. indikaattoriksi ‘7’. HUOM! Tällä hetkellä pitää ensin painaa a-kentän viereistä editoria, jotta oman termin lisääminen onnistuu.

YSO-aika

Liitännäisiä on kaksi ja ne ovat nimeltään finto_yso-aika.pl ja finto_yso-aika_noind.pl. Ne toimivat muuten samoin, mutta toinen lisää myös indikaattorin.

YSO-aika

finto_yso-aika.pl kentässä 388$a

finto_yso-aika_noind.pl kentässä 648$a

YSO-paikat

Liitännäisiä on kaksi ja ovat nimeltäään finto_ysopaikat.pl ja finto_ysopaikat_noind.pl. Ne toimivat muuten samoin, mutta toinen lisää myös indikaattorin.

YSO-paikat

finto_ysopaikat.pl kentässä 651$a

Asteri

Asteri-tietokantaan liitetty liitännäinen on nimeltään finto_finaf.pl. Sen tarkempi kuvaus ja käyttöönotto-ohjeet löytyvät Asteri-sivulta.

SEKO - Suomalainen esityskokoonpanosanasto

SEKO-liitännäisiä on kaksi finto_seko_nouri_noind.pl ja finto_seko.pl, joista jälkimmäinen ei ole vielä varsinaisesti käytössä, mutta se on tehty valmiiksi sitä varten, että se otetaan käyttöön jossain vaiheessa.

Käytössä oleva liitännäinen hakee SEKO-sanastosta termit ja lisää 2-osakenttään termin ‘seko’. Jälkimmäinen hakee termin, lisää 2-osakenttään termin ‘seko’ sekä lisää 0-osakenttään termin urin.

SEKO - Suomalainen esityskokoonpanosanasto

Päivitetty: