EditX on avoimiin standardeihin perustuva ja helposti laajennettava tapa siirtää tietoja aineistontoimittajien ja Kohan välillä. Sen avulla pystytään toimimaan Kohan hankinnan suhteen samalla tavalla riippumatta aineistontoimittajasta.

1. Käyttöönotto Kohassa

Kohassa pitää tehdä seuraavia määrityksiä, jotta tietueiden yhdistely ja tilaussanomien käsittely toimii oikein.

1.1 Kohan tilit ja verkkokaupan korit

Kohaan on määriteltävä tietynmuotoiset tilit. Tilien tilikoodi pitää olla muodossa kirjastolyhenne - hyllypaikkalyhenne - budjettivuosi, esim.

OUPKAIK2019
OUPK = kirjaston lyhenne Kohassa
AIK = hyllypaikan lyhenne
2019 = budjettivuosi

OUPKLN2019
OUPK = Oulun kaupungin pääkirjasto
LN = Lasten ja nuorten hyllypaikka
2019 = budjettivuosi

MUPKAIK2019
MUPK = Muhoksen kirjasto
AIK = Aikuisten hyllypaikka
2019 = budjettivuosi

Huomioitavaa: EditX-tilauksissa käytettävien tilien täytyy olla hyllypaikan mukaisia. Ei voida käyttää esim. AV-tiliä, jos sen nimistä hyllypaikkaa ei ole olemassa Kohassa.

Lisähuomioitavaa: Kirjaston lyhenteeseen pitää ottaa mukaan koko kirjaston lyhenne eli se, mikä on tallennettu Kohan ylläpidossa kirjastolle lyhenteeksi. Jos lyhenne on kaksiosainen, pitää koko tunnus ottaa mukaan, esim. JOE_ENO tai MLI_ANT.

Kolmas huomioitava: Jos tekee esim. alitilejä, niin tilikoodi ei saa olla sama kuin emotilin. Koha antaa tehdä samalla tilikoodilla olevia tilejä, mutta rajapinta ei osaa käsitellä tilauksia oikein, jos tilejä on useampi samalla tilikoodilla.

Tilien luonnissa on mahdollista tehdä

 • Joka vuosi uudet tilit samassa muodossa, vain vuosiluku vaihtuu.
 • Ikitilit, jotka ovat nimensä mukaisesti “ikuisesti” voimassa, esim. OUPKAIK2999. Vuosiluku on tässäkin tapauksessa oltava mukana.

Toimittaja luo verkkokauppaansa tilejä vastaavat korit. Katso tarkempi ohje kohdasta Käyttöönotto aineistontoimittajan verkkokaupassa. Korin nimi on vapaa, mutta tilin Koha-tilikoodi täytyy tulla tilaussanomassa FundNumber-elementissä. Esim.

Kori: AIK2019
FundNumber: OUPKAIK2019
DestinationLocation: OUPKAIK2019
DeliverToLocation: OUPKAIK2019

Yhdellä korilla tilataan yhdelle kirjastolle ja yhdelle hyllypaikalle. Verkkokaupassa on siis oltava kori jokaiselle hyllypaikalle, jolle tilataan.

1.1.1 Ikitilit

Jos käytetään ikitiliä voi tehdä myös niin, että kunnalla on Kohassa yksi tili esim. OUPK2999, joka tulee EditX-sanomassa kohtaan FundNumber. Kirjasto- ja hyllypaikkatieto tulee tällöin DestinationLocation/DeliverToLocation -kohtaan muodossa kirjaston lyhenne - hyllypaikan lyhenne - vuosiluku eli OUPKAIK2999. Käytännössä tämä tarkoittaa, että verkkokaupassa pitää todennäköisesti olla niin monta koria kuin mitä kirjasto/hyllypaikka-yhdistelmiä tarvitaan.

Kori 1 - Oulun pääkirjasto/Aikuiset:
FundNumber: OUPK2999
DestinationLocation/DeliverToLocation: OUPKAIK2999

Kori 2 - Oulun pääkirjasto/Lapset ja nuoret:
FundNumber: OUPK2999
DestinationLocation/DeliverToLocation: OUPKLN2999

Kori 3 - Oulun pääkirjasto/Musiikki:
FundNumber: OUPK2999
DestinationLocation/DeliverToLocation OUPKMUS2999

Ja niin edelleen, kunnes kaikki halutut kirjasto/hyllypaikkayhdistelmät on katettu.

1.2 Kohan toimittajatieto

Kohassa pitää olla (kuntakohtainen) toimittajatieto olemassa jokaiselle toimittajalle, jolta aineistoa tilataan, esim. Oulu Kirjastopalvelu.

Lisäksi sanomassa oleva aineiston toimittaja pitää liittää Kohan toimittajatietoon. Liitosta varten tarvitaan sanoman VendorAssignedID ja sitä vastaava Koha-aineistotoimittajan id-tunnus. Sen näkee toimittajatiedoissa selaimen osoiteriviltä.

1.2.1 Kohan toimittajatiedon mäppääminen toimittajan asiakastunnukseen

Kohan aineistotoimittajan liittäminen tilaussanoman toimittajatietoon tehdään käyttöliittymässä Hankinnan EDI-tilit sivulla. Sivulle pääsee myös Ylläpito-sivun kautta (Ylläpito → Hankinnan asetukset → EDI-tilit).

Valitse Uusi tili

Täytä seuraavat kohdat

 • Toimittaja: Valitse toimittajatieto alasvetovalikosta.

 • Kuvaus: Kuvaus on vapaaehtoinen.

 • Siirto: Valitse “FILE”.

 • Määre: Kenttään valitaan ** Assigned by supplier (91) käytettäessä sanoman VendorAssignedID:tä ** Assiegned by buyer (92) käytettäessä sanoman BuyerAssignedID:tä

 • SAN: Kenttään tulee joko VendorAssignedID tai BuyerAssignedID, riippuen siitä, kumpaa halutaan käyttää.

 • Tilaukset sallittu: Laita tähän ruksi.

Valitse OK.

Lisätty EDI-tili tulee näkyviin EDI-tilien listalle. Olemassaolevia tilejä voi muokata valitsemalla Muokkaa. Tilin voi poistaa Poista-painikkeella.

1.3 Authoriser eli tilauksen luoja

Kohaan täytyy luoda EditX-tilauksille Authoriser. Tämä on Kohan käyttäjätunnus, joka näkyy EditX tilauksissa tilauksen luojana. Tunnus ei tarvitse mitään oikeuksia. Katso Asiakkaan lisäys.

Authoriserin borrowernumber määritetään EditX-rajapinnan konfiguraatiossa (*anteeksi, jäi kaksi suomenkielistä sanaa). Tämän tekee pyynnöstä järjestelmänkehittäjä.

1.4 Kohan MARC-määritykset

Huomaa: Nämä määritykset on tärkeä tehdä, jotta kuvailutietueiden tuplakontrolli toimii oikein.

Tietueiden täsmäytys tehdään tilaussanoman MARCXML:n ja Kohan tietokannan biblioitems-taulun perusteella. Täsmäytykseen käytetään seuraavia biblioitems-taulun kenttiä:

 • isbn
 • ean
 • publishercode + editionresponsibility

Kohan MARC-määrityksissä pitää olla seuraavat määritykset:

 • ISBN-numero MARC-kentästä 020$a liitetään biblioitems-taulun kenttään isbn.
 • EAN-koodi MARC-kentästä 024$a liitetään biblioitems-taulun kenttään ean. Indikaattoria ei huomioida.
 • Julkaisijan tunnus MARC-kentästä 028$a liitetään biblioitems-taulun kenttään publishercode.
 • Julkaisija MARC-kentästä 028$b liitetään biblioitems-taulun kenttään editionresponsibility.
  • publishercodea ja editionresponsibilityä käytetään täsmäytyksessä aina yhdessä. Vain jos kumpikin täsmää, syntyy vastaavuus.

Aina kun kenttäliitoksia muutetaan, pitää vanhojen tietueiden tiedot päivittää ajan tasalle (misc/batchRebuildBiblioTables.pl vie kuvailutiedoista tietokannan taulun sarakkeisiin määritettyjen kenttien sisällön). Järjestelmänkehittäjä tekee tämän pyynnöstä.

1.5 ONIX-aineistolajien määritys

Kohan tietokannassa on map_productform-taulu, jossa liitetään tilaussanoman ONIX-aineistotyypit Kohan nidetyyppeihin. Liitokset tekee järjestelmänkehittäjä heille toimitetun vastaavuuslistan perusteella.

Vastaavuslistan esimerkkitiedosto: map_productform_uusi.xlsx

1.5.1 Vaihtoehtoiset hyllypaikkamääritykset (ONIX-aineistolajien vaihtoehtoiset määritykset)

Tietokannassa map_productfrom-taulussa on kaksi nidetyyppi-saraketta (productform ja productform_alternative).

Ensisijaisesti käytetään productform-sarakkeen arvoa. Jos halutaan käyttää productform_alternative arvoa, niin procurement-config.xml tiedostoon määritellään asetus ja sen sisään hyllypaikat pilkulla eroteltuna, joille halutaan productform_alternative-sarakkeen arvon nidetyyppi. Esim.

<productform_alternative_triggers>LAP,NUO</productform_alternative_triggers>

1.6 Tietueiden täsmäytys eli tuplakontrolli

EDItX-sanomista luodaan tilauksen luonnin yhteydessä minitietue kaikista niistä teoksista, joita ei löydy ennestään tietokannasta. EDItX-sanomassa on jokaiselle teokselle kuvailutieto MARCXML-muodossa. Ennen kuin uusi tietue luodaan, tarkistetaan, löytyykö tietokannasta jo kyseinen teos. Vertailuun/täsmäytykseen käytetään biblioitems-taulun ISBN (020$a), EAN (024$a), ja publishercodea (julkaisijan tunnus 028$a) yhdessä editionresponsibilityn (julkaisijan nimen 028$b) kanssa (kumpikin pitää täsmätä). Jos millään standarditunnisteella ei löydy tietuetta Kohan biblioitems-taulusta, niin luodaan uusi tietue. Jos löytyy vastaavuus, käytetään tilauksen luonnissa kyseistä tietuetta ja niteet luodaan olemassa olevaan tietueeseen.

Tietueiden täsmäytyksessä on tällä hetkellä puute, joka voi aiheuttaa tuplatietueita tietokantaan. Jos tietueella on useampi standarditunniste, tallennetaan tietokannan tauluun vain kuvailutietueen ensimmäinen esiintymä. Jos tulevassa tietueessa onkin tunnisteet eri järjestyksessä kuin aiemmin lisätyssä tietueessa, eivät tunnisteet täsmää ja luodaan uusi tietue. Tämä ei ole kovin yleistä, mutta se on mahdollista varsinkin jos tilataan täydennyksenä vanhempaa aineistoa.

2. Käyttöönotto aineistontoimittajan verkkokaupassa

Aineistontoimittajan verkkokaupan täytyy tukea EDItX-tilaussanomien lähettämistä. Selvitä asia ennakkoon toimittajasi kanssa. Tällä hetkellä EDItX-tilaussanomia käyttää Booky/Kirjastopalvelu, Kirjavälitys sekä Woiman hankintaportaali.

Verkkokaupoissa on tehtävä seuraavat määritykset:

 • tilauskori pitää määrittää EDItX-tilaussanomia ”muodostavaksi”.
 • tilauskoriin pitää määrittää FundNumber, DeliverToLocation ja DestinationLocation -elementteihin Kohan tilikoodi (katso myös kohta ikitilit).
 • aineistotoimittajatiedot SellerParty/PartyName/NameLine -elementissä: Tunnistettuja aineistontoimittajia ovat ‘Kirjavälitys Oy’, ‘Booky.fi Oy’ ja ‘BTJ Finland Oy’.
  • Aineistontoimittajien nimien tulee olla sanoman SellerParty/PartyName/NameLine -elementissä täsmälleen tässä muodossa, esimerkiksi ‘KV’ ei ole tunnistettu aineistontoimittaja eikä rajapinta osaa sen perusteella arvata että kyseessä on Kirjavälitys Oy.
  • Jokaisen toimittajan sanoma on hieman erilainen, vaikka kyseessä on standardi, niin tällä tiedolla tunnistetaan, mitä käsittelijää sanoman käsittelyyn käytetään.

Toimittajalta pitää tilata tilauskorit ja niihin pitää tehdä seuraavat määritykset. Esim.

Aikuisten hyllypaikalle: FundNumber, DeliverToLocation ja DestinationLocation OUPKAIK2019
Lasten ja nuorten hyllypaikalle: FundNumber, DeliverToLocation ja DestinationLocation OUPKLN2019
Musiikki-hyllypaikalle: FundNumber, DeliverToLocation ja DestinationLocation OUPKMUS2019

Huomioitavaa: Tili- ja sijoitustiedot ovat sidoksissa toisiinsa. Korien sijoitustietojen on vastattava Kohan kirjastoyksiköitä ja hyllypaikkoja. Sijoitustietona ei voi käyttää esim. OUPKAV2019, jos Kohassa ei ole olemassa AV-hyllypaikkaa.

Järjestelmänkehittäjä toimittaa Koha-palvelimen osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan aineistontoimittajille pyynnöstä.

Lisäksi tarvitaan tilaussanomissa oleva VendorAssignedID (toimittajan antama tunniste) tai BuyerAssignedID (kirjaston antama tunniste), jotta tilaukset pystytään muodostamaan Kohassa oikean toimittajatiedon alle. VendorAssignedID:n saa aineistontoimittajilta ja se on monestikin sama kuin asiakasnumero. BuyerAssignedID:n voi määritellä itse ja pyytää aineistontoimittajaa käyttämään sitä sanomassa.


3. Tilausten seuranta ja virheraportointi

3.1 EDIFACT-sanomat

Huomattavaa: Jotta sanomat voi nähdä, pitää käyttäjätunnuksella olla edi_manage-käyttäjäoikeus.

Tilaussanomien käsittelyn etenemistä voi seurata hankinnan EDIFACT-sanomat -sivulla.

Kenttien selitteet:

 • Tyyppi kertoo sanoman sisällön muodon (käytännössä aina EDItX).

 • Siirretty kertoo päivän, jolloin sanoma on tullut palvelimelle.

 • Tila kertoo sanoman käsittelyn tilan. Tilakoodit ovat:
  • PROCESSING: käsittely on käynnissä
  • POSTPONED: sanoma on joko virheellinen tai ei ole tullut palvelimelle vielä kokonaan
  • FAILED: käsittely on epäonnistunut
  • OK: käsitelty onnistuneesti
 • Toimittaja-kenttään tulee aineistontoimittajan toimittajatieto, jos sellainen sanomasta löytyy ja se on liitetty Koha-toimittajaan.

 • Tiedot-kentässä on linkki Koha-laskuun (ei käytössä).

 • Tiedostonimi on sanoman tiedostonimi.

 • Toiminnot
  • Katso viesti näyttää sanoman sisällön. Viesti-popparin sisältö on sekava, mutta siitä voi etsiä tarvitsemansa tiedon selaimen hakutoiminnolla (CTRL+F).
  • Poista poistaa rivin EDIFACT-sanomista, mutta ei poista tilausta eikä siihen liittyviä kuvailutietueita, niteitä ja varauksia. Tiedosto säilyy myös palvelimella.

3.2 Virheraportointi sähköpostitse

Virheisiin päättyneiden sanomien käsittelystä on mahdollista saada valittuihin sähköpostiosoitteisiin ilmoitus. Järjestelmänkehittäjä lisää osoitteet osoitelistalle pyydettäessä.

Esimerkkiviesti:

3.3 Erilaisia virhetilanteita

Aina virheviestiin ei saada poimittua järkeviä syitä käsittelyn epäonnistumiselle, mutta alla on muutamia esimerkkejä erilaisista virheviesteistä ja kuinka toimia.

Sanoma odottaa käsittelyä

Toisinaan sanomien käsittelijä ei saa käsiteltyä sanomia ja sanoma jää odottamaan. Tällöin lähetetään seuraavanlainen viesti:

Seuraavat EDItX sanomat odottavat edelleen käsittelyä:

/home/koha/koha-dev/var/spool/editx/tmp/EditxShipNotice_id_2353578_20200722062915.xml

Sanomien siirrossa aineistontoimittajalta Koha-palvelimelle on tapahtunut virhe
ja sanomat ovat puutteellisia.

Puutteelliset sanomat on jätetty hakemistoon /home/koha/koha-dev/var/spool/editx/tmp.

Käsittely voi epäonnistua koska

 • tilaussanoma on tullut palvelimelle sellaiseen aikaan, jolloin sanomia ei käsitellä. Esim. myöhään illalla tai aikaisin aamulla.
 • käy tarkistamassa EDIFACT-sanomat-sivulla hakemalla sanoman tiedostonimellä, onko sanoman käsittely edelleen kesken. Jos sanoman tila on ok, ei tarvitse tehdä korjausliikkeitä.
 • tilaussanoma yritetään ottaa käsittelyyn kesken palvelimelle siirron
 • käy tarkistamassa EDIFACT-sanomat-sivulla hakemalla sanoman tiedostonimellä, onko sanoman käsittely edelleen kesken. Jos sanoman tila on ok, ei tarvitse tehdä korjausliikkeitä.
 • jos sanoman käsittely on epäonnistunut uudelleen, siitä tulee toinen viesti eri syyllä.

Virheellinen tai puuttuva FundNumber

Sanomassa voi olla virheellinen FundNumber eli tilikoodi tai sitten tilikoodi puuttuu Kohasta.

Ote rajapinnan virhelokista (/var/log/koha/editx/error.log):
2023-02-14 21:00:04 -- portaali_order_20230214091202.xml: No matching FundNumber found: TUPKTIE2024
2023-02-14 21:00:04 -- portaali_order_20230214091202.xml: LibraryShipNotice required values errors: 1
2023-02-14 21:00:04 -- portaali_order_20230214091202.xml: Validation failed
2023-02-14 21:00:04 -- Order processing failed for file /var/spool/koha/editx/load/portaali_order_20230214091202.xml.

Sanoma koskee sijainteja/tilejä: TUPKTAI2023 TUPKTIE2023 TUPKTIE2024
 • Jos tilikoodi on väärin sanomassa, pyydä (pääkäyttäjä tai kimpassa asiasta vastaava) aineistontoimittajaa korjaamaan tieto oikeaksi heidän järjestelmässään.
 • Jos tilikoodi on oikein, mutta se puuttuu Kohasta tai on virheellinen, pääkäyttäjä tai kimpassa tileistä vastaava käy lisäämässä tilin tai korjaamassa olemassa olevan oikeaan muotoon.

VendorAssignedID tai BuyerAssignedID mäppäys toimittajaan puuttuu

Jos sanomassa tulee mukana VendorAssignedID tai BuyerAssignedID, jota ei ole lisätty EDI-tilit sivulle Kohassa, niin tulee seuraava sanoma:

=== Sanoma: portaali_order_20230113142204.xml ===

Ote rajapinnan virhelokista (/var/log/koha/editx/error.log):
2023-01-18 06:00:03 --
-- Validating file portaali_order_20230113142204.xml:
2023-01-18 06:00:03 -- portaali_order_20230113142204.xml: No vendor for SAN 79611b (qualifier 91) in vendor_edi_accounts.
2023-01-18 06:00:03 -- portaali_order_20230113142204.xml: LibraryShipNotice required values errors: 1
2023-01-18 06:00:03 -- portaali_order_20230113142204.xml: Validation failed
2023-01-18 06:00:03 -- Error was: Died at /var/lib/koha/plugins/Koha/Plugin/Fi/KohaSuomi/Editx/Procurement/Validator.pm line 600.
--
2023-01-18 21:00:03 --
-- Validating file portaali_order_20230113142204.xml:
2023-01-18 21:00:03 -- portaali_order_20230113142204.xml: No vendor for SAN 79611b (qualifier 91) in vendor_edi_accounts.
2023-01-18 21:00:03 -- portaali_order_20230113142204.xml: LibraryShipNotice required values errors: 1
2023-01-18 21:00:03 -- portaali_order_20230113142204.xml: Validation failed
2023-01-18 21:00:04 -- Error was: Died at /var/lib/koha/plugins/Koha/Plugin/Fi/KohaSuomi/Editx/Procurement/Validator.pm line 600.

Sanoma koskee sijainteja/tilejä: PYHA2018
 • Tarkista, onko tunnus (viestissä SAN xxxx) oikein ja lisää (pääkäyttäjä) tarvittava mäppäys EDI-tilit -sivulle
 • jos tunnus on väärin, pyydä (pääkäyttäjä tai muu kimpan vastaava) aineistontoimittajaa korjaamaan VendorAssignedID tai BuyerAssignedID-tieto
 • Vain joko VendorAssignedID tai BuyerAssignedID vaaditaan, molempia ei tarvitse määritellä. Mäppäykseen käytettävä ID-tyyppi määritellään EDI-tilit sivulla kohdassa ‘Määre’.

Sanomasta puuttuu tieto aineistontoimittajasta tai tieto on väärässä muodossa

Rajapinta tunnistaa aineistontoimittajan sanoman sisällön perusteella. Tämän perusteella valitaan sanomalle kutakin toimittajaa vastaava oikea sanomankäsittelijä. Joskus esimerkiksi portaalisanomissa voi olla virheellisiä toimittajatietoja. Silloin tuloksena on tällainen virheraportti:

=== Sanoma: portaali_order_20201016132634.xml ===

2020-10-16 13.30.05 -- Required parameter: '$notes' was not set or it was empty.
2020-10-16 13.30.05 -- Error was: Required params not set. at /home/koha/Koha/Koha/Procurement/OrderProcessor.pm line 293.

Koskee: VAR_PKA2999

Tunnistettuja aineistontoimittajia ovat ‘Kirjavälitys Oy’, ‘Booky.fi Oy’ ja ‘BTJ Finland Oy’. Aineistontoimittajien nimien tulee olla sanoman SellerParty/PartyName/NameLine -elementissä täsmälleen tässä muodossa, esimerkiksi ‘KV’ ei ole tunnistettu aineistontoimittaja eikä rajapinta osaa sen perusteella arvata, että kyseessä on Kirjavälitys Oy. Aineistontoimittajan tai hankintaportaalin tulee lähettää sanoma uudelleen korjatulla toimittajatiedolla.

Sanoma ei ole formaatin mukainen tai se on muuten puutteellinen

Joskus saapuva sanoma on viallinen, eikä ole XML-formaatin mukainen. Sieltä voi myös puuttua jotain pakollisia tietoja. Silloin sähköpostiviesti voi olla epämääräisempi.

=== Sanoma: portaali_order_20200423143002.xml ===

2020-04-23 14.30.05 -- Error was: :2: parser error : Start tag expected, '<' not found

Koskee: <DeliverToLocation/>

Seuraavien EDItX sanomien käsittelyssä oli ongelmia:

=== Sanoma: portaali_order_20200217145002.xml ===

2020-01-02 15.50.04 -- File: /home/koha/koha-dev/var/spool/editx/tmp/portaali_order_20200102155003.xml is not valid XML, processing postponed.
2020-02-17 14.50.07 -- Error was: :2: parser error : Start tag expected, '<' not found

Koskee: KEPKLN2020
 • pääkäyttäjä voi tarkistaa EDIFACT-sivulla avaamalla viestin, puuttuuko sieltä jotain oleellista, kuten FundNumber, DestinationLocation, DeliverToLocation. Sanomaa voi verrata sellaiseen, jonka käsittely on onnistunut.
 • pääkäyttäjä tai kimpan vastaava ilmoittaa aineistontoimittajalle, että sanoma on virheellinen ja pyytää korjaamaan tiedot.

Tietueella/niteellä on väärä aineistolaji

Tietueen aineistotyyppi tallennetaan MARC-tietueessa 942c-kenttään. Niteen nidetyyppi tallennetaan 952y-kenttään. Nidetyyppi määrittyy tilaussanomassa olevan ProductForm-tiedon mukaan. Tagissa kerrotaan aineiston ONIX-koodi. Lista product form -tyyppisistä ONIX-koodeista. Tietokannassa taas on map_productform-taulu, jossa määritetään, mikä ONIX-koodi vastaa mitäkin Kohan nidetyyppiä. Oman kimpan määritykset voi tarkistaa SQL-kyselyllä

select * from map_productform

Jos nide on mielestäsi saanut väärän nidetyypin, käy ensin tarkistamassa EDItX-sanomasta teoksen ONIX-koodi. Jos se on väärä, kannattaa siitä laittaa palautetta sanoman toimittajalle.

EDItX-sanoman löytää esim. näin:

 • Mene teoksen tiedoissa Hankintatiedot-välilehdelle.
 • Kopioi Sisäinen huomautus-riviltä EDItX-sanoman tiedostonimi ja aukaise (toiseen välilehteen) Tilauskori-sarakkeen linkki, jolloin pääset hankintaosioon.
 • Valitse vasemmasta reunasta EDIFACT-sanomat sivu.
 • Liitä kopiomasi tiedostonimi EDIFACT-sivulla Haku-kenttään, jolloin se suodattuu näkyville. Klikkaa “Katso viesti”.
 • Sanoma on hankala lukea, mutta selaimen ctrl-f -toiminnolla pystyy hakemaan esim. nimekkeellä.
 • ONIX-koodi löytyy ProductFrom-tagin sisältä. Huomaa, että jokaisella teoksella on oma taginsa, joten tarkista, että katsot oikeaa.

Toinen vaihtoehto on mennä Hankinnat-osioon ja hakea teoksen tilauskori esille hankintahaulla. Loppu menee yllä kuvatun mukaisesti.

Päivitetty: