Yleistä yrityksestä

Koha-Suomi Oy on täysin kuntien omistama yhtiö, jonka kautta kunnat ylläpitävät ja kehittävät Koha-kirjastojärjestelmää yhteistyössä. Yritys on perustettu loppukesällä 2016 Kohti Kohaa –hankkeen tuloksena. Yritys toimii non-profit-periaatteella; sen tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Yritys toimii tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien kirjastojen kanssa sekä on aktiivinen toimija kansainvälisessä Koha-yhteisössä.

Yrityksessä työskentelee toimitusjohtaja, viisi päätoimista kehittäjää ja yksi osa-aikainen pääkäyttäjä, jotka kehittävät Kohaa hallituksen linjausten mukaisesti. Lisäksi yhtiössä toimii hallituksen nimeämä asiantuntijaryhmä, johon valitaan edustus Kohaa käyttävistä kirjastoista. Asiantuntijaryhmä laatii esitykset ohjelmiston kehittämistarpeista ja niihin vaadittavista toimenpiteistä. Lisäksi Koha-kirjastoilla on muita järjestelmän kehitystyöhön liittyviä yhteistyöryhmiä, joissa työstetään yhteisiä toimintatapoja ja tehdään esityksiä siitä, kuinka kirjastojärjestelmä tukisi parhaiten työprosesseja.

Koha-Suomi Oy:n kotipaikka on Mikkeli, mutta omistajakunnat ympäri Suomen tarjoavat kirjastoistaan työtilat yrityksen henkilökunnalle.

Toiminta-ajatus

Koha-Suomi Oy tuottaa omistajakunnilleen Koha-kirjastojärjestelmän ylläpito- ja kehittämispalvelut. Koha-kirjastojärjestelmä on avointa lähdekoodia ja Koha-Suomi Oy edistää toimintakulttuurillaan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Sen tärkein tavoite on turvata ajanmukainen ja kehittyvä kirjastojärjestelmä kohtuullisilla kustannuksilla kirjastojen käyttöön. Lisäksi Koha-Suomi Oy pyrkii edistämään kirjastojen välistä yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä.

Koha Suomessa