UNIX-crontabien rivin formaatti on minuutti tunti päivä kuukausi viikonpäivä, huomaa että minuutti ja tunti ovat siis “nurinpäin”, eli rivin ensimmäinen arvo ilmaisee minuutit ja toinen tunnit.

Määrittelyt aikaväleille ovat mahdollisia. Esimerkiksi jos tunti-merkintänä on 7-22 ja minuuttimerkintänä */1 (yhden minuutin välein), ajetaan tehtävä klo 7.00-22.59.

Uudelleenindeksointi

# Uncomment rebuild_elastic_search.pl for complete ElacticSearch rebuild.
# Comment ksbackup --indices below when running this!!
# 46 23 * * *    $TRIGGER search_tools/rebuild_elasticsearch.pl -a -b -r -v -c 1000

Indeksointi voidaan määritellä tapahtuvaksi yöllä poistamalla kommenttimerkki (#) ylläolevan crontab-rivin edestä. Indeksien varmuuskopiointi täytyy poistaa käytöstä uudelleenindeksoinnin ajaksi, jotta indeksointi ei keskeydy varmistuksen vuoksi.

Lainaukseen ja varausten käsittelyyn liittyvät ajastetut tehtävät

#### Circulation & Holds ####
 01 00 * * *    $TRIGGER cronjobs/fines.pl -v -l -o /var/log/koha/fines
 10 00 * * *    $TRIGGER misc/expire_holds.sh EITILASTO KAUKOLAINA KOTIPALVEL
 15 00 * * *    $TRIGGER cronjobs/holds/auto_unsuspend_holds.pl
 20 00 * * *    $TRIGGER cronjobs/cart_to_shelf.pl --hours 1
 */1 07-22 * * *  $TRIGGER cronjobs/holds/build_holds_queue.pl
 */1 07-22 * * *  $TRIGGER cronjobs/holds/update-holds-to-pull.pl

Yllä olevat ajastukset ovat vakioita ja ne tapahtuvat kaikissa kimpoissa samaan aikaan.

 • fines.pl - laskee lainassa olevasta aiheutuvat myöhästymismaksut
 • expire_holds.sh - ajaa kaksi skriptiä:
  • cancel_expired_holds.pl, joka poistaa vanhentuneet varaukset ja lisää niistä aiheutuvat noutamattoman varauksen maksut
  • remove_hold_fees.pl, joka poistaa rivin perässä olevilta asiakastyypeiltä noutamattoman varauksen maksut
 • auto_unsuspend_holds.pl - jatkaa keskeytettyjä varauksia, joiden keskeytyksen määräpäivä on saavutettu
 • cart_to_shelf.pl - siirtää ‘CART’ (tänään palautetut) hyllypaikalla olevat niteet takaisin oikealle hyllpaikalleen, perässä oleva parametri kertoo kuinka kauan aikaa sitten palautetut niteet siirretään
 • build_holds_queue.pl - muodostaa varausjonon tmp_holdsqueue -tauluun, tätä taulua käytetään ainakin varausjono-raportin näyttämiseen
 • update-holds-to-pull.pl - muodostaa hyllyvarausraportin

Asiakkaisiin ja muihin käyttäjiin liittyvät ajastetut tehtävät

#### Patrons ####
 01 00 * * *    $TRIGGER cronjobs/update_patrons_category.pl --confirm --too_old --from LAPSI   --to LAOMATOIMI
 01 00 * * *    $TRIGGER cronjobs/update_patrons_category.pl --confirm --too_old --from LAOMATOIMI --to HENKILO
 05 00 1 1 *    $TRIGGER cronjobs/turnofftheyearBlockBorrowersWithFines.pl -v -y $(($(date +\%Y)-1)) -c
 02 00 * * *    $TRIGGER cronjobs/drop_borrower_ss_blocks.pl -v -c
 */15 * * * *    $TRIGGER cronjobs/excess_login_attempts.pl
 • update_patron_category.pl - muuttaa asiakastyyppejä, esimerkiksi lapsiasiakkaat aikuisiksi heidän saavuttaessaan asiakastyypin maksimi/minimi -ikärajat
  • Joissain Koha-Suomen kirjastoissa lapsiasiakkaan omatoimikäyttöoikeus voi vaikuttaa näihin ajoihin, jonka vuoksi rivejä voi olla crontabissa kaksi
 • turnofftheyearBlockBorrowersWithFines.pl - asettaa käytöneston vuodenvaihteessa asiakkaille, joilla on maksuja
 • drop_borrower_ss_blocks.pl - poistaa määräaikaiset käytönestot asiakkailta, joilla ne ovat vanhentuneet
 • excess_login_attempts.pl - asettaa käytöneston asiakkaille, joilla on yli 50 epäonnistunutta kirjautumisyritystä
 • Crontabin ‘Patrons’ osassa on myös käyttäjätunnusten käsittelyyn liittyviä ajoja, joita ei tietoturvasyistä ole kuvattu tässä dokumentissa

Asiakasviestintä

#### Notices ####
 30 09 * * *    $TRIGGER cronjobs/process_message_queue.pl -l 500
 35 09 * * *    $TRIGGER cronjobs/process_message_queue.pl -l 500
 40 09 * * *    $TRIGGER cronjobs/process_message_queue.pl -l 500
 45 09 * * *    $TRIGGER cronjobs/process_message_queue.pl -l 500
 50 09 * * *    $TRIGGER cronjobs/process_message_queue.pl -l 500
 55 09 * * *    $TRIGGER cronjobs/process_message_queue.pl -l 500
 */5 10-19 * * *  $TRIGGER cronjobs/process_message_queue.pl -l 500
 00 20 * * *    $TRIGGER cronjobs/process_message_queue.pl -l 500
 40 08 * * *    $TRIGGER cronjobs/advance_notices.pl -c
 00 09 * * *    $TRIGGER cronjobs/overdue_notices.pl -letternumbers 12 -t -p -s
 10 09 * * *    $TRIGGER cronjobs/membership_expiry.pl -c -v
 50 20 * * *    $TRIGGER cronjobs/pate.pl --letters
 • process_message_queue.pl - lähettää asiakkaille generoidut viestit (sms ja sähköposti)
  • ajetaan klo 9.30-20.00 viidentoista minuutin välein
 • advance_notices.pl - muodostaa eräpäiväennakkoilmoitukset ja eräpäivämuistutukset viestijonoon
 • overdue_notices.pl - muodostaa palautuskehotukset viestijonoon
 • membership_expiry.pl - muodostaa kirjastokorttien vanhenemismuistutukset viestijonoon
 • pate.pl - lähettää suomi.fi ja kirjeviestit, jos suomi.fi viestit on käytössä, crontabissa on erillinen rivi niitä varten
  • ajastus on tehty siten että kirjeviestit ehtivät mahdollisuuksien mukaan saman päivän käsittelyyn, jolloin ne ovat jakelussa niin pian kuin posti ehtii

Laskutus

#### Sending Finvoices ####
 30 10 * * 3  $TRIGGER cronjobs/run_finvoice.pl /var/spool/koha/finvoice/ -p /etc/koha/finvoice-config.yaml -c LASKUOU -v --xsd /var/lib/koha/plugins/Koha/Plugin/Fi/KohaSuomi/OverdueTool/finvoice/Finvoice3.0.xsd --pretty
# 00 23 * * *  $TRIGGER cronjobs/run_finvoice.pl /var/spool/koha/finvoice/ -p /etc/koha/finvoice-config.yaml -c LASKURA -v --xsd /var/lib/koha/plugins/Koha/Plugin/Fi/KohaSuomi/OverdueTool/finvoice/Finvoice3.0.xsd --pretty
 • muodostaa ja lähettää Finvoice-laskut laskutusryhmittäin (esimerkissä Oulun ja Raahen laskut)

Hankinnat

#### Acquisition ####
 30 00 * * *    $TRIGGER cronjobs/purge_suggestions.pl -days 365
 */1 06-22 * * *  $TRIGGER cronjobs/runEditXImport.pl
 45 23 * * *    $TRIGGER cronjobs/notify_failed_editx.sh
 00 21 * * *    $TRIGGER cronjobs/requeue_failed_editx.sh
 • purge_suggestions.pl - poistaa määriteltyä vanhemmat hankintaehdotukset
 • runEditXImport.pl - käsittelee palvelimelle tulleet EDItX-sanomat
 • notify_failed_editx.sh - lähettää sähköpostihuomautukset epäonnistuneista sanomien käsittelyistä
 • requeue_failed_editx.sh - siirtää epäonnistuneet sanomat takaisin sanomajonoon uudelleenkäsittelyä varten

Kuvailu

#### Catalog ####
 10 00 * * *    $TRIGGER cronjobs/merge_authorities.pl -b -v
 00 04 * * *    $TRIGGER cronjobs/update_totalissues.pl --incremental --use-stats
 25 01 * * *    cd /home/koha/marc21-fi-mangle && ./luo_virhelista.sh
# 15 00 1 * *    cd /home/koha/marc21-fi-mangle && ./get_fi_xmls.sh && ./update_frameworks_VASKI.sh
# 20 00 1 * *    /home/koha/Koha/misc/get_marc21_formatchecker_data_fi.sh
 0 1 * * *     $TRIGGER cronjobs/automatic_item_modification_by_age.pl -v -c
 */02 07-21 * * *  $TRIGGER cronjobs/run_broadcast_biblios.pl -a -i OUTI -c 5 --identifier --start_time 9 --block_component_parts -v
# 30 21 15 06 *   $TRIGGER batchRebuildBiblioTables.pl -c
 • merge_authorities.pl - käsittelee auktoriteettitietueiden yhdistämispyynnöt
 • update_totalissues.pl - laskee kuvailutietuekohtaiset kokonaislainamäärät
 • luo_virhelista.sh - luo MARC-virhelistat
 • get_fi_xmls.sh && update_frameworks_VASKI.sh - noutaa MARC-formaatin muutokset kansalliskirjaston palvelimilta sekä päivittää Kohan kuvailupohjat, tämä ajastettu ajo ei ole normaalisti käytössä, mutta se voidaan ottaa käyttöön jos formaattiin on tehty muutoksia
 • get_marc21_formatchecker_data_fi.sh - noutaa koneluettavan MARC-formaatin kansalliskirjaston palvelimelta nalkutinta varten, tämä ajastettu ajo ei ole normaalisti käytössä, mutta se voidaan ottaa käyttöön jos koneluettavassa MARC-formaatissa on muutoksia
 • automatic_item_modification_by_age.pl - muokkaa niteen ominaisuuksia niteen iän mukaan määriteltyjen sääntöjen mukaisesti (Työkalut -> Niteiden muokkaus iän mukaan)
 • run_broadcast_biblios.pl - aktivoi paikalliskannan tietueet valutusta varten tai jotain
 • batchRebuildBiblioTables.pl - päivittää biblio ja biblioitems-taulut jos esimerkiksi kuvailutietueita on muutettu suorina tietokanta-ajoina tai Koha-MARC mäppäyksiä on muutettu, tämä ajastettu ajo ei ole normaalisti käynnissä, mutta se voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön

Ylläpito ja automaattiset siivoukset

#### System administration ####
 45 02 1 1 *    $TRIGGER cleanup-scripts/cleanup_message_queue.pl -v -mail 3
 10 02 15 1 *    $TRIGGER cleanup-scripts/archive_action_logs.pl -v --years 1 --cleanup
 10 02 15 1 *    $TRIGGER cleanup-scripts/archive_statistics.pl -v --years 1 --cleanup
 10 01 1 * *    $TRIGGER cleanup-scripts/cleanup_edifact_messages.pl -v --months 12
 10 01 1 * *    $TRIGGER cleanup-scripts/cleanup_background_jobs.pl -v --months 1
 10 11 1 * *    $TRIGGER cleanup-scripts/cleanup_branchtransfers.pl --months 24 -v
# 03 02 15 1 *    $TRIGGER cleanup-scripts/truncate_search_history.pl -v -t
 05 02 * * *    $TRIGGER cleanup-scripts/cleanup_search_history.pl -v --days 30
 05 02 * * *    $TRIGGER cleanup-scripts/truncate_sessions.pl -v -t
 05 02 * * *    $TRIGGER cleanup-scripts/truncate_zebraqueue.pl -v -t
 30 09 * * *    ko-ssh-hostkey-check --force | mail -E -r s-posti@osoite -s "WARNING! SSH connections on $(cat /etc/ks-lxc-role) fail!" s-posti@osoite
 • cleanup_message_queue.pl - siivoaa viestijonon (asiakasviestit)
 • archive_action_logs.pl - arkistoi vanhat action_log merkinnät vuositauluihin
 • archive_statistics.pl - arkistoi vanhat statistics merkinnät vuositauluihin
 • cleanup_edifact_messages.pl - poistaa vanhat EDI-sanomat EDIFACT-sivulta (sanomat säilyvät silti palvelimella)
 • cleanup_background_jobs.pl - siivoaa taustatyölistalta onnistuneesti suoritetut taustatyöt (esimerkissä kuukautta vanhemmat merkinnät poistetaan)
 • cleanup_branchtransfers.pl - siivoaa kuljetustilataulusta pois määriteltyä vanhemmat täyttyneet kuljetukset
 • truncate_search_history.pl - tyhjentää hakuhistorian, tämä ei ole tällä hetkellä käytössä
 • cleanup_search_history.pl - siivoaa hakuhistoriasta pois määriteltyä vanhemmat haut
 • truncate_sessions.pl - siivoaa sessions-taulun (ja potkii ajohetkellä mahdollisesti järjestelmään kirjautuneet käyttäjät ulos)
 • truncate_zebraqueue.pl - siivoaa vanhan Zebra-hakukoneen jonotaulun, jonotaulu täyttyy tietueita muutettaessa, vaikka vanha hakukone ei olekkaan käytössä
 • ko-ssh-hostkey-check - tarkistaa järjestelmään tallennettujen ssh-avainten toiminnan ja raportoi kehittäjille jos jokin niistä ei ole kelvollinen

Tilastot

#### statistics ####
 10 01 * * *    $TRIGGER cronjobs/update_biblio_data_elements.pl --verbose 2
 10 02 1 1 *    $TRIGGER cronjobs/generate_okm_annual_statistics.pl --timeperiod 'lastyear' -r -v
 10 03 1 1 *    $TRIGGER cronjobs/generate_okm_annual_statistics.pl --timeperiod 'lastyear' --individual 'ALL' -r -v
 10 04 1 * *    $TRIGGER cronjobs/generate_okm_annual_statistics.pl --timeperiod 'lastmonth' --individual 'ALL' -r -v
# 20 01 * * *    cd /home/koha/Koha/misc/statistics && perl sanasto.fi.pl -o outi
 41 22 23 * *    $TRIGGER cronjobs/share_usage_with_koha_community.pl -v
 • update_biblio_data_elements.pl - päivittää OKM-tilastointiin käytettävän biblio_data_elements -taulun kuvailutietueiden ja niteiden pohjalta
 • generate_okm_annual_statistics.pl - luo OKM-tilastot, nämä luodaan vuositasolla OKM-tilastointiryhmäkohtaisesti sekä vuositasolla+kuukausitasolla kirjastoyksikkökohtaisesti
 • sanasto.fi.pl - luo Sanasto-raportin
 • share_usage_with_koha_community.pl - lähettää tilastotietoa Koha-yhteisön HEA-palveluun (kuvailutietueiden, niteiden, lainojen, kirjastoyksiköiden, asiakkaiden ym. kokonaismäärät sekä tietoja mm järjestelmäasetuksista)

Varmistukset

#### Dumps and backups ####
# 20 7-22 * * *   $TRIGGER cronjobs/dumpdb --variable-data
 00 04 * * *    $TRIGGER cronjobs/dumpdb
 45 03  * * *   sudo /usr/local/bin/ksbackup --indices >> /var/log/koha/ksbackup.log 2>&1
 00 04  * * *   sudo /usr/local/bin/ksbackup --dirs  >> /var/log/koha/ksbackup.log 2>&1
 • dumpdb - varmuuskopioi Koha-tietokannan konesalioperaattorin varmistusjärjestelmään (–variable-data vivulla voidaan kopioida esimerkiksi tunneittain paljon muuttuvat taulut kuten lainat ja varaukset, mutta tämä ei ole tällä hetkellä käytössä)
 • ksbackup - varmuuskopioi Koha-kohtaiset asetukset, sekä indeksit ja muun palvelimella olevan tärkeän datan konesalioperaattorin varmistusjärjestelmään

Päivitetty: