Käsittelyerät

Käsittelyerät-toimintoon pääset kahta reittiä.

 • Etusivun Käsittelyerät-napista
 • Muita toimintoja -valikosta Käsittelyerät-linkistä.

Käsittelyerät-osioon pääsee joko Muita toimintoja -valikosta tai etusivulta Hankinnat-nappulasta

Käsittelyerät-toiminnolla pystyy seuraamaan erilaisi aineiston käsittelyyn liittyviä työkulkuja kuten sitomoon vientejä, ditigointia, muovitusta yms. Niteet lisätään ensin odotuslistalle, jonka jälkeen ne liitetään tarvittavaan käsittelyerään.

Jotta toimintoa voi käyttää, pitää se ensin aktivoida PreservationModule-järjestelmäasetuksesta. Myöskin odotuslistalle ja käsitelyerille pitää määrittää ei-lainata-tilan oletusarvot NOT_LOAN -auktorisoituun arvoon sekä PreservationNotForLoanDefaultTrainIn ja PreservationNotForLoanWaitingListIn -järjestelmäasetuksiin.

Asetukset

Asetuksissa voi määrittää kahdentyyppisiä toimintoja.

 1. Yleisiin asetuksiin odotuslistan ja käsittelyerän NOT_LOAN -auktorisoidun arvon määritykset
 2. Käsittelypohjat, joissa määritetään, mitä tietoja käsittelyerässä olevista niteistä näytetään

Käsittelyerien asetukset

Yleiset asetukset

Yleisissä asetuksissa voi määrittää odotuslistan ja käsittelyerän oletusarvot NOT_LOAN -auktorisoidulle arvolle. Samat määritykset voi tehdä myös järjestelmäasetuksista PreservationNotForLoanDefaultTrainIn ja PreservationNotForLoanWaitingListIn -asetuksissa.

Käsittelypohjat

Käsittelypohjissa määritetään, mitä tietoja niteistä näytetään käsittelyerässä. Luo uusi pohja Lisää uusi käsittelypohja -napista.

Käsittelypohjan luonti

 • Käsittelypohjan nimi näkyy alasvetovalikossa, kun valitaan soveltuvaa käsittelypohjaa käsittelyerälle.
 • Viestipohja kuitille -kohdasta valitaan, mitä viestipohjaa käytetään, kun tulostetaan käsittelyerän niteille kuitteja.
  • Jos tähän ei tee valintaa, ei niteille pysty tulostamaan kuitteja.
  • Voit käyttää joko oletusviestipohjaa PRES_TRAIN_ITEM tai luoda uuden. Muista silloin valita moduuliksi Käsittelyerät.

Käsittelypohjaan voi lisätä erilaisia ominaisuuksia, kuten nimeke ja tekijä. Lisää uusi ominaisuus valitsemalla Lisää uusi määre.

 • Nimi: ominaisuuden/määreen nimi
 • Tyyppi: Vaihtoehtoja on kolme: auktorisoitu arvo, tietokannan sarake tai vapaateksti
 • Valinnat: Valintaan voi tulla eri vaihtoehtoja riippuen siitä, mitä on valittuna tyyppi-kohdassa.
  • Jos tyypissä on valittuna auktorisoitu arvo, tulee tähän lista järjestelmään tallennetuista auktorisoiduista arvoista.
  • Jos tyypissä on valittuna tietokannan sarake, tulee tähän lista käytettävissä olevista tietokannan sarakkeista, esim. biblio.title.
  • Jos tyypissä on valituna Vapaateksti, valintaa ei tule tarjolle.

Tallenna käsittelypohja Submit-napista.

Huom! Tyyppi ja Valinnat -riveillä toimii tietojen täydennys, eli voit alkaa kirjoittamaan kenttään haluamaasi tietoa ja valikko ehdottaa sitä vastaavia vaihtoehtoja.

Käsittelypohjia voi muokata jälkikäteen, mutta muutokset eivät päivity käsittelyeriin, jotka jo käyttävät kyseistä pohjaa. Käsittelypohja kannattaa tehdä täysin valmiiksi ennen kuin sitä käytetään käsittelyerissä.

Odotuslista

Käsittelyerien työprosessi alkaa lisäämällä niteet odotuslistalle. Niteiden ei-lainata-tila muuttuu asetusten mukaiseksi ja on näin pois lainattavista. Niin kauan kuin niteen ei lainata -tila ei muutu, pysyy se odotuslistalla.

Odotuslista

Odotuslistalle lisääminen

Lisää niteitä odotuslistalle Lisää odotuslistalle -napista.

Odotuslista

Avautuu ikkuna, johon voit joko lukea tai kirjoittaa halutut viivakoodit. Lisää viivakoodeja yksi per rivi ilman välimerkkejä. Jos viivakoodit lisätään virheellisesti, siirtyy vain alimmainen arvo odotuslistalle.

Niteiden lisääminen odotuslistalle

Kun olet lisännyt halutut viivakoodit, valitse sitten Submit. Näkymä palaa odotuslistan etusivulle.

Sivulle ilmestyy uusi nappi Lisää viimeiset x nidettä käsittelyerään, jota painamalla juuri viedyt niteet saa vietyä suoraan jo olemassa olevaan käsittelyerään.

Käsittelyerät

Käsittelyerät-välilehdellä voit lisätä ja seurata käsittelyeriäsi.

Käsittelyerät-välilehti

Taulukossa listataan kaikki käsittelyerät. Taulukko pitää sisällään seuraavat tiedot:

 • Nimi: Käsittelyerän nimi
 • Luotu: Käsittelyerän luontipäivä
 • Suljettu: Käsittelyerän sulkupäivä
 • Lähetetty: Käsittelyerän lähetyspäivä
 • Vastaanotettu: Käsittelyerän vastaanottopäivä
 • Toiminnot:
  • Muokkaa-napista voit muokata käsittelyerän tietoja
  • Poista-napista voit poistaa käsittelyerän
  • Lisää niteitä -napista voit lisätä käsittelyerään odotuslistalle olevia niteitä.

Uusi käsittelyerä

Uusi käsittelyerä -nappulasta saat lisättyä käsittelyerän.

Uusi käsittelyerä

 • Nimi: Kuvaava nimi käsittelyerälle
 • Kuvaus: Lisätietoja käsittelyerästä
 • Käsittelyerään lisätyn niteen tila: Tähän tulee automaattisesti asetuksissa määritetty oletusarvo, mutta sen voi vaihtaa toiseksi valikosta.
 • Oletuskäsittelypohja: Valitse sopiva käsittelypohja.

Päivitetty: