Seuraavia koodinpätkiä voi laittaa IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen.

HUOM! Koha-Suomen kirjastojen pääkäyttäjät: Kohaan tehdyn tietoturva-auditoinnin perusteella IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen on lisätty ominaisuus, että asetuksen sisällöstä lasketaan tarkistussumma, joka tallennetaan koha-confiin. Asetukseen tallennetut JavaScriptit ajetaan vain, jos tarkistussumma täsmää. Jos tarkistussumma ei täsmää, Kohan käyttöliittymän toiminta keskeytetään, jotta asetuksesta ei saa ajettua mahdollista haittakoodia. Jos asetukseen muuttaa yhdenkin merkin, tarkistussumma muuttuu. Jos teet muutoksia IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen, huolehdi ennakkoon, että joku kehittäjistä on päivittämässä samaan aikaan tarkistussumman koha-confiin.

Kun Kohan käyttöliittymän toiminta pysäytetään IntranetUserJS-järjestelmäasetuksen tarkistussumman vuoksi, tulee ilmoitus: KOHA IS STOPPED DUE TO CHECKSUM MISMATCH IN SYSTEM PREFERENCES. PLEASE CONTACT YOUR SYSTEM ADMINISTRATOR.

Muutokseen liittyvä tiketti

Lainaus

Alt+p tulostaa kuitin

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* When returning books, if there is an input with onclick handler that starts with "Dopop",
  allow pressing alt+p to click on that input. That should be a "print a slip" -type thing. */

$(document).ready(function () {
 $(document).bind('keypress', function(e) {
   var code = e.keyCode || e.which;
   if (code == 112 && e.altKey) { /* alt+p */
    e.preventDefault();
    $('body#circ_returns input.print[onclick^=Dopop]').trigger("click");
   }
 });
});
/// LOPPU ///

Palautus

“Poista käsin poistettujen varausten maksut” -täppä päälle

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///

/* Laita raksi "Poista käsin poistettujen varausten maksut" -kohtaa palautuksessa. Tällä estetään noutamattoman varauksen maksun syntyminen, kun varaus noudettavissa oleva varaus poistetaan palautuksen kautta. Huom! Ei toimi, jos palautus tehdään muualla kuin Palautus-sivulla. */
$(document).ready(function () {
 $("#forgivemanualholdsexpire").attr('checked', true);
});

/// LOPPU ///

Asiakkaan muokkausnäyttö

Piilota Perheen lainat -välilehti

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* Piilota Perheen lainat -välilehti */
$(document).ready(function() { $("#relatives-issues-tab").parent().hide(); });
/// LOPPU ///

Henkilötunnuksen lisäys sotusiiloon ja syntymäajan asettaminen automaattisesti henkilötunnuksesta

Lisää asiakkaan muokkausnäytölle Henkilötunnus-kentän ja sen viennin sotusiiloon sekä asettaa automaattisesti syntymäajan henkilötunnuksen perusteella.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/// Lisätään asiakkaan lisäys/muokkausnäytölle hetun lisäysmahdollisuus. Rimpsu myös muodostaa syntymäaika-kenttään tiedon henkilötunnuksen perusteella. ///
$(document).ready(function() {
  $("#entryform #memberentry_identity ol").before('<ol><li><label>Lisää hetu:</label><input type="text" id="ssnvalue"></input><button onclick="addSSN(event)">Tallenna</button></li></ol><hr/>');
});
function addSSN(event) {
  event.preventDefault();
  $.ajax({
    url: "/api/v1/contrib/kohasuomi/ssn/add",
    type: "POST",
    dataType: "json",
    contentType: "application/json; charset=utf-8",
    data: JSON.stringify({
      token: 'yS390RiiReRhd2qXBmEIkD',
      ssn: $("#ssnvalue").val()
    }),
    success: function(result) {
      alert(result.msg);
      var entry = $("#ssnvalue").val().trim();
      var dateofbirth = ((entry.substr(6, 1) == "-" ? "19": "20") + entry.substr(4, 2) + "-" + entry.substr(2, 2) + "-" + entry.substr(0, 2));
      var fp = document.querySelector("#dateofbirth")._flatpickr;
      fp.setDate(dateofbirth);
      $("#patron_attr_5").val(result.ssnkey); //Tämä id on katsottava järjestelmäkohtaisesti
    },
    error: function(err) {
      var message = JSON.parse(err.responseText).message;
      if ($.isNumeric(message)) {
        if (window.confirm('Asiakas on jo olemassa! Paina OK siirtyäksesi tietoihin.')) {
          window.open('/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber=' + message, '_blank');
        }
      } else {
        alert(message);
      }
    }
  });
}
/// LOPPU ///

Poista asiakkaan muokkausnäytöllä kentistä ylimääräiset välilyönnit

Näillä kahdella JS:llä voi poistaa asiakkaan muokkausnäytöllä ylimääräiset välilyönnit kentistä. Näytöllä on kahta eriä kenttätyyppiä, minkä vuoksi JS:kin on kaksi. Funktiot poistaa kentistä välilyönnit alusta ja lopusta sekä useammat peräkkäiset välilyönnit välistä.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* poista asiakkaan muokkausnäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä*/
$(document).ready(function() {
 $('body#pat_memberentrygen.pat input').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');   
   $(this).val(tmp);
 });
});
/// LOPPU ///
/// ALKU ///
/* poista asiakkaan muokkausnäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä*/
$(document).ready(function() {
 $('body#pat_memberentrygen.pat textarea').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');   
   $(this).val(tmp);
 });
});
/// LOPPU ///

Aseta syntymäpäiväkalenterin alasvetovalikon vuodet

Raja on 50 edellistä vuotta.

Tarpeellisuus: Ei tarpeellinen versiossa 22.11

/// ALKU ///
/* aseta syntymäpäivä-datepickerin dropdownin vuodet */
$(document).ready(function() {
 $("body#pat_memberentrygen.pat #dateofbirth").datepicker({yearRange: "c-50:c+1"});
});
/// LOPPU ///

Kopioi matkapuhelinnumero SMS-tekstiviestinumerokenttään

Tämä on korvattu tietokannan triggerillä.

$(document).ready(function() {
 $("body#pat_memberentrygen.pat input#mobile").blur(function() {
  var v = $(this).val().trim();
  var e = $("input#SMSnumber");
  if (e) {
    e.val(v);
    e.change();
  }
 });
});

Kopioidaan kirjastokortin numero käyttäjätunnus-kenttään

Tämä on korvattu tietokantatriggerillä.

Vaatii, että käyttäjän pitää klikata kirjastokortti-kentän ulkopuolelle (esim. tallentaa tiedot), jotta tieto kopioituu.

$(document).ready(function() {
 $("body#pat_memberentrygen.pat input#cardnumber").blur(function() {
  var v = $(this).val().trim();
  var e = $("input#userid");
  if (e) {
    e.val(v);
  }
 });
});

Varaustunnuksen generointi

Skripti generoi HOLDID-asiakasmääreeseen anonyymin varaustunnisteen, joka on käytännössä UNIX-aikaleima.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

// Varaustunnuksen automaattinen generointi. Kentän jälkeen lisätty kolme pistettä, josta muodostus tapahtuu.
// Tässä Varustunnus-kentän arvo on patron_attr_4, tarkista oman tietokannan oikea arvo esim. selaimen Tarkista/Inspect element -toiminnolla.
$(document).ready(function(){
  if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl' && window.location.search.includes("?op=add&") || window.location.search.includes("?op=duplicate&")) {
   var unixepoch = Math.round( (new Date()).getTime() / 10 ).toString();
   var epochdashed = unixepoch.replace( /(....)/g, '$1-').replace(/-$/,'' );
   $('textarea#patron_attr_4').val(epochdashed);
   
	 $( '<a class="buttonDot" href="#" id="generate_holdid" title="Luo varaustunnus" style="vertical-align: top;"> ...</a>' ).insertAfter( "#patron_attr_4");
	 $("#generate_holdid").click(function() {
     unixepoch = Math.round( (new Date()).getTime() / 10 ).toString();
     epochdashed = unixepoch.replace( /(....)/g, '$1-').replace(/-$/,'' );
     $('textarea#patron_attr_4').val(epochdashed);
		 $("#patron_attr_4").trigger('blur');
   });
  }

   if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl' && window.location.search.includes("?op=modify")) {
	 $( '<a class="buttonDot" href="#" id="generate_holdid" title="Luo varaustunnus" style="vertical-align: top;"> ...</a>' ).insertAfter( "#patron_attr_4");
	 $("#generate_holdid").click(function() {
     unixepoch = Math.round( (new Date()).getTime() / 10 ).toString();
     epochdashed = unixepoch.replace( /(....)/g, '$1-').replace(/-$/,'' );
     $('textarea#patron_attr_4').val(epochdashed);
		 $("#patron_attr_4").trigger('blur');
   });
  }
});
//LOPPU

Asiakasmääreen piilotus

Asiakasmääreen saa piilotettua muokkausnäytöllä seuraavalla rimpsulla. “patron_attr_1”-kohtaan voi vaihtaa tarvittaessa toisen numeron ykkösen sijalle. Numero kertoo, monesko määre on listalla.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: ?

/// ALKU ///
$( document ).ready(function() {
 $( '#pat_memberentrygen #memberentry_patron_attributes #patron_attr_1' ).parents( 'li' ).remove();
});
/// LOPPU ///

Puhelinnumeron validointi ja viestitäppien poisto, jos puhelinnumero tai sähköpostiosoite puuttuu

Versioon 20.05 ja uudempaan. Tarkoitettu korvaamaan järjestelmäasetus ValidatePhoneNumber (kts. #4650).

Tässä on kaksi toiminnallisuutta yhdessä, koska ne ovat riippuvaisia toisistaan toiminnallisesti.

Tarpeellisuus: Suositeltava Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* Puhelinnumeron muodon tarkistus ja email/sms-viestitäpät*/
// Add additional validation to member add/edit form
$(document).ready(function () {
 if (window.location.href.indexOf("members/memberentry.pl") > -1) {
  // Replace forms "Save" button 
  // (otherwise form is sent regardless validation checks made here) 
  $('#pat_memberentrygen #saverecord').replaceWith('<button class="btn btn-primary" id="modified_saverecord"><i class="fa fa-save"></i> Save</button>');

  var isvalid = 1;

  $('#phone').blur(function () {
   var error_mes = "";
   var phone = $('#phone').val();
   var phone_reg = /^((90[0-9]{3})?0|\+358)(?!(100|20(0|2(0|[2-3])|9[8-9])|300|600|700|708|75(00[0-3]|(1|2)\d{2}|30[0-2]|32[0-2]|75[0-2]|98[0-2])))(4|50|10[1-9]|20(1|2(1|[4-9])|[3-9])|29|30[1-9]|71|73|75(00[3-9]|30[3-9]|32[3-9]|53[3-9]|83[3-9])|2|3|5|6|8|9|1[3-9])(\d?){4,19}\d$/;

   if (phone && !phone_reg.test(phone)) {
    error_mes = error_mes + "\nPlease enter a valid phone number.\n";
    $('#phone').after('<label id="phone-error" class="error" for="phone">' + error_mes + '</label>');
    isvalid = 0;
   } else {
    isvalid = 1;
   }
  });

  $('#mobile').blur(function () {
   var error_mes = "";
   var mobile = $('#mobile').val();
   var mobile_reg = /^((90[0-9]{3})?0|\+358)(?!(100|20(0|2(0|[2-3])|9[8-9])|300|600|700|708|75(00[0-3]|(1|2)\d{2}|30[0-2]|32[0-2]|75[0-2]|98[0-2])))(4|50|10[1-9]|20(1|2(1|[4-9])|[3-9])|29|30[1-9]|71|73|75(00[3-9]|30[3-9]|32[3-9]|53[3-9]|83[3-9])|2|3|5|6|8|9|1[3-9])(\d?){4,19}\d$/;

   if (mobile && !mobile_reg.test(mobile)) {
    error_mes = error_mes + "\nPlease enter a valid mobile number.\n";
    $('#mobile').after('<label id="mobile-error" class="error" for="mobile">' + error_mes + '</label>');
    isvalid = 0;
   } else {
    isvalid = 1;
   }
  });

  $('#SMSnumber').blur(function () {
   var error_mes = "";
   var SMSnumber = $('#SMSnumber').val();
   var SMSnumber_reg = /^((90[0-9]{3})?0|\+358)(?!(100|20(0|2(0|[2-3])|9[8-9])|300|600|700|708|75(00[0-3]|(1|2)\d{2}|30[0-2]|32[0-2]|75[0-2]|98[0-2])))(4|50|10[1-9]|20(1|2(1|[4-9])|[3-9])|29|30[1-9]|71|73|75(00[3-9]|30[3-9]|32[3-9]|53[3-9]|83[3-9])|2|3|5|6|8|9|1[3-9])(\d?){4,19}\d$/;

   if (SMSnumber && !SMSnumber_reg.test(SMSnumber)) {
    error_mes = error_mes + "\nPlease enter a valid SMS number.\n";
    $('#SMSnumber').after('<label id="SMSnumber-error" class="error" for="SMSnumber">' + error_mes + '</label>');
    isvalid = 0;
   } else {
    isvalid = 1;
   }
  });

  $('#modified_saverecord').click(function (e) {
   var text = "";
   if (isvalid == 1) {
    //Vahvista viestitäppien poisto popupissa jos sähköposti/matkapuhelin puuttuu

    if (!$('#email').val()) {
     if ($('#email1').attr('checked') || $('#email2').attr('checked') || $('#email3').attr('checked') || $('#email4').attr('checked') || $('#email5').attr('checked') || $('#email6').attr('checked') || $('#email10').attr('checked')) {
      text = "Sähköpostiosoite puuttuu. Sähköposti-viestiasetukset poistetaan.\n";
      $('#email1').removeAttr('checked');
      $('#email1').attr('disabled', 'disabled');
      $('#email2').removeAttr('checked');
      $('#email2').attr('disabled', 'disabled');
      $('#email3').removeAttr('checked');
      $('#email3').attr('disabled', 'disabled');
      $('#email4').removeAttr('checked');
      $('#email4').attr('disabled', 'disabled');
      $('#email5').removeAttr('checked');
      $('#email5').attr('disabled', 'disabled');
      $('#email6').removeAttr('checked');
      $('#email6').attr('disabled', 'disabled');
      $('#email10').removeAttr('checked');
      $('#email10').attr('disabled', 'disabled');
     }
    }
    if (!$('#mobile').val()) {
     if ($('#sms1').attr('checked') || $('#sms2').attr('checked') || $('#sms4').attr('checked') || $('#sms10').attr('checked')) {
      text += "Matkapuhelinnumero puuttuu. Tekstiviesti-viestiasetukset poistetaan.";
      $('#sms1').removeAttr('checked');
      $('#sms1').attr('disabled', 'disabled');
      $('#sms2').removeAttr('checked');
      $('#sms2').attr('disabled', 'disabled');
      $('#sms4').removeAttr('checked');
      $('#sms4').attr('disabled', 'disabled');
      $('#sms10').removeAttr('checked');
      $('#sms10').attr('disabled', 'disabled');
     }
    }

    if (text.charAt(0)){
     alert(text);
    }
    
    $("#entryform").submit();
   }
  }
  );
 }
});
/// LOPPU ///

Apuskripti puhelinnumeron tarkistus/viestitäppä -skriptille

Tämä skripti tarvitaan edellisen kaveriksi, jotta viestitäppien poisto onnistuu ensimmäisellä tallennuskerralla. Liittyy tikettiin 538.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

///ALKU///
/* Tiketti 538 Lisää viestitäppiin checked-arvot jo ne laitettaessa, jolloin viestiasetusten tarkistus onnistuu ensimmäisellä asiakastietojen tallennuskerralla */
$(document).ready(function () {
  if (window.location.href.indexOf("members/memberentry.pl") > -1) {
var classA = Array.from(document.getElementsByClassName("pmp_sms"))
   ,classB = Array.from(document.getElementsByClassName("pmp_email"))
   ,result = Array.from(new Set(classA.concat(classB)));

for (var i = 0; i < result.length; i ++) {
   result[i].onclick = function(){
  var checkStatus = $(this).is(':checked');  

  if(checkStatus){
    $(this).attr('checked', 'checked');
  }
  else{
    $(this).removeAttr('checked');
  }
  };
 }
}});
///LOPPU///

Ilmoitusten oletuskielivalinnaksi suomi

Kuitit tulostuvat sekakielisinä, jos käytössä on oletuspohja. Tämä skripti asettaa kielivalinnaksi suomen, jos valittuna on tallennettaessa oletus.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
//Asiakkaalle lähtevien ilmoitusten oletuskielivalinta suomeksi
$(document).ready(function () {
 if (window.location.href.indexOf("members/memberentry.pl") > -1) {
  var $notices_lang_select = document.querySelector('#lang');
  var selected = $notices_lang_select.value;
  if (selected == 'default') {
   $notices_lang_select.value = 'fi-FI'; 
  }
 }
});
/// LOPPU ///

Kielikoodien järjestys tarkan haun valikossa

Aakkostaa ja priorisoi kielivalinnat tarkassa haussa Tarpeellisuus: Suositeltava Versio: 22.11

/// ALKU ///
//Kielten aakkostaminen ja priorisointi tarkassa haussa
function sortSelect(select, startAt) {
  if(typeof startAt === 'undefined') {
    startAt = 0;
  }
  var texts = [];
  for(var i = startAt; i < select.length; i++) {
    texts[i] = [
      select.options[i].text.toUpperCase(),
      select.options[i].text,
      select.options[i].value
    ].join('|');
  }
  texts.sort();
  texts.forEach(function(text, index) {
    var parts = text.split('|');
    select.options[startAt + index].text = parts[1];
    select.options[startAt + index].value = parts[2];
  });
}

$(document).ready(function () {
 if ((window.location.pathname == ("/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl") && !window.location.search) || (window.location.href.indexOf("/catalogue/search.pl?advsearch=1&edit_search") > -1) || (window.location.href.indexOf("/catalogue/search.pl?do=Clear") > -1)) {
  var selected_lang_limit = $( "#language-limit option:selected" ).val();
  var selected_orig_lang_limit = $( "#language-original-limit option:selected" ).val();

  sortSelect(document.getElementById('language-limit'), 1);
  $('#language-limit').find('option[value="ln,rtrn:eng"]')
     .insertBefore($('#language-limit').find('option:eq(1)'));
  $('#language-limit').find('option[value="ln,rtrn:swe"]')
     .insertBefore($('#language-limit').find('option:eq(1)'));
  $('#language-limit').find('option[value="ln,rtrn:fin"]')
     .insertBefore($('#language-limit').find('option:eq(1)'));
  $("#language-limit").val(selected_lang_limit);
  
  sortSelect(document.getElementById('language-original-limit'), 1);
  $('#language-original-limit').find('option[value="language-original,rtrn:eng"]')
     .insertBefore($('#language-original-limit').find('option:eq(1)'));
  $('#language-original-limit').find('option[value="language-original,rtrn:swe"]')
     .insertBefore($('#language-original-limit').find('option:eq(1)'));
  $('#language-original-limit').find('option[value="language-original,rtrn:fin"]')
     .insertBefore($('#language-original-limit').find('option:eq(1)'));
  $('#language-original-limit').val(selected_orig_lang_limit);
 }
});
/// LOPPU ///

Varaustunnus-asiakasmääreen siirto

Tällä skriptillä saa siirrettyä Varaustunnus-asiakasmääreen Asiakasidentiteetti-osioon sivun alkuun. Voit joutua kokeilemaan skriptille eri paikkoja IntranetUserJS:ssä, jotta se asettuu oikeaan kohtaan.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11

/// ALKU ///
// Varaustunnus-asiakasmääreen siirto
$(document).ready(function () {
 if (window.location.href.indexOf("members/memberentry.pl") > -1) {
  var holdidlabel = $('label[for="' + "patron_attr_2" + '"]');
  var clearbutton = holdidlabel.next().next().next();
  clearbutton.replaceWith( '<button type="button" class="fa fa-fw fa-trash fa-lg" style="color:green; border:none;">' );
  holdidlabel.next().next().next().on('click', function(e){
    holdidlabel.next().val('');
  });
  var li = holdidlabel.parent();
  $( "#identity_lgd" ).next().append(li);
 }
});
/// LOPPU ///

Sotuavain-asiakasmääreen siirto

Tällä skriptillä saa siirrettyä Sotuavain-asiakasmääreen Asiakasidentiteetti-osioon sivun alkuun. Voit joutua kokeilemaan skriptille eri paikkoja IntranetUserJS:ssä, jotta se asettuu oikeaan kohtaan.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11

/// ALKU ///
// Sotuavain-asiakasmääreen siirto
$(document).ready(function () {
 if (window.location.href.indexOf("members/memberentry.pl") > -1) {
  var sotuavainlabel = $('label[for="' + "patron_attr_6" + '"]');
  var clearbutton = sotuavainlabel.next().next().next();
  clearbutton.replaceWith( '<button type="button" class="fa fa-fw fa-trash fa-lg" style="color:green; border:none;">' );
  sotuavainlabel.next().next().next().on('click', function(e){
    sotuavainlabel.next().val('');
  });
  var li = sotuavainlabel.parent();
  var ssnfield = $( '#ssnvalue' );
  ssnfield.parent().append(li);
 }
});
/// LOPPU ///

Asiakkaan osoitteenmuutospyyntö- täppä oletuksena hyväksy

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: ?

$(document).ready(function () {
if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/members/members-update.pl') 
$('input:radio[value="approve"]').attr('checked', true); 
});

othername-kentän piilotus määritetyiltä asiakastyypeiltä

Tarpeellisuus: Vapaahetoinen
Versio: 22.11

Tämä javascript-rimpsu piilottaa määritetyiltä asiakastyypeiltä othernames-kentän näkyviltä. Rimpsu on tehty OUTI-kirjastoille ja liittyy tikettiin 956.

///ALKU///

// Piilottaa 'Other names' kentän valituille asiakastyypeille (categorycode) muokkauslomakkeilla (add, modify, duplicate)
$(document).ready(function () {
if ( window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl' ) {
var categories = ["YHTEISO", "KAUKOLAINA"];
if ( ( window.location.search.includes('?op=add') && categories.some(cat => window.location.search.includes(cat)) ) || ( ( window.location.search.includes('?op=modify') || window.location.search.includes('?op=duplicate') ) && categories.some(cat => $('.patroncategory')[0].innerHTML.includes(cat)) ) ) {
$('#othernames').attr('disabled', 'disabled');
// Piilottaa li-elementin, jonka sisällä on label ja input
$('#othernames').parent().hide();
}
}
});
///LOPPU///

Asiakkaan tiedot -näyttö

Piilota viestin tekijän nimi Tiedot-näytöllä

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11

/// ALKU ///

/* Piilota viestin tekijän nimi asiakkaan Tiedot-näytöllä */
$("#messages .circ-hlt a").remove();
$("#messages .circ-hlt").each(function( index ){
 var str = $(this).text().replace("( )", "");
 $(this).text(str);
});

/// LOPPU ///

PIN-koodi nelinumeroiseksi

Tällä muutetaan skriptissä mainituille asiakastyypeille salasanan generointi nelinumeroiseksi. Ilman tätä, asiakkaille tulee aakkosnumeerisia salasanoja.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/// Tällä muutetaan tässä mainituille asiakastyypeille salasanan generointi nelinumeroiseksi. Ilman tätä, asiakkaille tulee aakkosnumeerisia salasanoja ///

/* Generoi henkilöasiakkaalle PIN-koodi salasanaksi */
function generate_patron_password() {
  // generate a PIN
  var chars = '0123456789';
  var length = 4;
  var password = '';
  for (var i = 0; i < length; i++) {
    password += chars.charAt(Math.floor(Math.random() * chars.length));
  }
  return password;
}

$(document).ready(function () {
  if (window.location.href.indexOf("members/member-password.pl") > -1) {
    $("body").on('click', "#fillrandom", function (event) {
      event.stopImmediatePropagation();
       event.preventDefault();

      var password = '';
      var patron = $('.patroncategory').text();
       if ( (patron.indexOf("HENKILO") >= 0) || (patron.indexOf("LAPSI") >= 0) || (patron.indexOf("YHTEISO") >= 0) || (patron.indexOf("KOTIPALVEL") >= 0) || (patron.indexOf("KIRJASTO") >= 0) || (patron.indexOf("MUUKUINLAP") >= 0) ) {
        password = generate_patron_password();
        $("#newpassword").val(password);
        $("#newpassword").attr('type', 'text');
        $("#newpassword2").val(password);
        $("#newpassword2").attr('type', 'text');
        return;
      }
      else {
        var pattern_regex = /(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{3,}/;
        while (!pattern_regex.test(password)) {
          password = generate_password();
        }
        $("#newpassword").val(password);
        $("#newpassword").attr('type', 'text');
        $("#newpassword2").val(password);
        $("#newpassword2").attr('type', 'text');
        return;
      }

    });
  }
});

/// LOPPU ///

Noudettavissa olevat varaukset valikon taakse

Skripti siirtää noudettavissa olevat varaukset valikon taakse, jolloin ne eivät pidennä näyttöä. Jos noudettavia varauksia on paljon, voi näyttö venyä hyvinkin pitkäksi ja lainataulukkoa saa etsiä monen rullauksen päästä.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/// Siirretään asiakkaan lainaus- ja tiedot-sivuille odottavat varaukset valikon alle ///

$( document ).ready(function() {
  if ( window.location.href.indexOf("members/moremember.pl") > -1 || window.location.href.indexOf("circ/circulation.pl") > -1 ){
   var emo = $( '#holdswaiting' ).parent();
   $( '#holdswaiting' ).detach().appendTo( emo );
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1)' ).attr("data-toggle","collapse");
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1)' ).attr("data-target","#collapseOmat");
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1)' ).addClass("collapsed");
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1)' ).append(' <i class="fa fa-caret-down"></i>');
   $( '#holdswaiting > ul:nth-of-type(1)' ).attr("id","collapseOmat");
   $( '#holdswaiting > ul:nth-of-type(1)' ).addClass("collapse");
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2)' ).attr("data-toggle","collapse");
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2)' ).attr("data-target","#collapseMuut");
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2)' ).addClass("collapsed");
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2)' ).append(' <i class="fa fa-caret-down"></i>');
   $( '#holdswaiting > ul:nth-of-type(2)' ).attr("id","collapseMuut");
   $( '#holdswaiting > ul:nth-of-type(2)' ).addClass("collapse");
   $( '#holdswaiting > h4:nth-child(1)' ).click(function(){
    if ( $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1) > i' ).hasClass('fa-caret-down') ){
     $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1) > i' ).removeClass('fa-caret-down');
     $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1) > i' ).addClass('fa-caret-up');
    }
    else if ( $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1) > i' ).hasClass('fa-caret-up') ){
     $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1) > i' ).removeClass('fa-caret-up');
     $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(1) > i' ).addClass('fa-caret-down');
    }
   });
   $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2)' ).click(function(){
    if ( $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2) > i' ).hasClass('fa-caret-down') ){
     $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2) > i' ).removeClass('fa-caret-down');
     $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2) > i' ).addClass('fa-caret-up');
    }
    else if ( $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2) > i' ).hasClass('fa-caret-up') ){
     $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2) > i' ).removeClass('fa-caret-up');
     $( '#holdswaiting > h4:nth-of-type(2) > i' ).addClass('fa-caret-down');
    }
   });
  }
});

/// LOPPU ///

Lisää huolettava -monivalintanapin lisäys

Tällä skriptillä saa muutettua Lisää huollettava -napin valikoksi, josta voi valita, mitä asiakastyyppiä lisättävällä huollettavalla käytetään. Tämä on tarpeellinen lähinnä niissä kimpoissa, joissa lapsiasiakastyyppejä on useampi omatoimirajoitteiden vuoksi. Tarkista, että asiakastyyppien tunnukset ja kuvaukset vastaavat kimppasi tietoja.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* Lisää huollettava monivalintanappi. Asiakastyyppien tunnisteet pitää tarkistaa ja muuttaa tarvittaessa kimpassa käytettäviin. */
$(document).ready(function() {
 if ( !!document.getElementById("addchild") ){
  var editpatron_url = new URLSearchParams(document.getElementById("editpatron").href);
  var asiakasnumero = editpatron_url.get('borrowernumber');
  var kayttokieli = 'Suomi';

  var lapsiLinkki = "/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl?op=add&categorycode=LAPSI&guarantor_id=" + asiakasnumero;
  var omatoimilapsiLinkki = "/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl?op=add&categorycode=LAOMATOIMI&guarantor_id=" + asiakasnumero;
  var muuHuollettavaLinkki = "/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl?op=add&categorycode=MUUHUOL&guarantor_id=" + asiakasnumero;
  var lisaaHuollettavaNappi = "<div class='btn-group'><button class='btn btn-default dropdown-toggle' data-toggle='dropdown'><i class='fa fa-plus'></i><span id='huollettavaKaannos'> Lisää huollettava.</span> <span class='caret'></span></button><ul class='dropdown-menu'><li><a href=" + lapsiLinkki + ">Lapsiasiakas, omatoimi kielletty</a></li><li><a href=" + omatoimilapsiLinkki + ">Lapsiasiakas, omatoimi sallittu</a></li><li><a href=" + muuHuollettavaLinkki + ">Huollettava, muu kuin lapsi</a></li></ul></div>";

  $( "#editpatron" ).after( lisaaHuollettavaNappi );
  $('#addchild').css('display','none');

  kayttokieli = document.getElementsByClassName('currentlanguage')[0].innerHTML;
  if (kayttokieli == 'Suomi') {
   $("#huollettavaKaannos").text(" Lisää huollettava");
  }
  else if (kayttokieli == 'Svenska') {
   $("#huollettavaKaannos").text(" Lägg till barn");
  }
  else if (kayttokieli == 'English') {
   $("#huollettavaKaannos").text(" Add child");
  }
 }  
});
/// LOPPU ///

Kirjastokortin numero viivakoodina näkyviin Kirjastotiedot-osioon

Tällä IntranetUserJS-rimpsulla saa asiakkaan kirjastokortin numeron näkymään viivakoodina kirjastotiedot-osiossa. Liittyy tikettiin Asiakkaan viivakoodin esittäminen asiakastietonäytöllä #671.

Versio: 22.11

$(document).ready(function () {
 if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/members/moremember.pl') {
  cardnumber = document.getElementById('patron-cardnumber').childNodes[2].nodeValue.trim();
  barcodeurl = "/cgi-bin/koha/svc/barcode?barcode=" + cardnumber.toUpperCase() + "&notext=1";
  $('li#patron-cardnumber').append('<br><img src="' + barcodeurl + '">');
 }
});

Maksut

Ceepos-maksu -napin lisäys

Tämä skripti lisää maksun maksamissivulle Ceepos-maksu -napin, jolla saa vietyä maksun Ceepos-kassaliittymään.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen (Ceepos-kassaa käyttäville tarpeellinen)
Versio: 22.11

/// ALKU ///

/// Ceepos-maksu -napin lisäys ///
/// Napin taustavärinä ja reunavärinä keltainen? #ffc32b ///

$(document).ready(function() {
 let ceeposBranches = ['JOE_JOE'];
 if (ceeposBranches.includes($("#logged-in-info-full .logged-in-branch-code").text())) {
  $("#payfine .action, #payindivfine .action").find("input").after('<input type="button" id="CeeposMaksu" class="btn btn-primary" style="margin-left:3px;" value="Ceepos-maksu" onclick="setCeeposPayment($(this))"/>');
  if(localStorage.getItem('ceeposOffice')){
   $('#payment_type').val(localStorage.getItem('ceeposOffice'));
  }
 }
 $('#paycollect').hide();
 $("#circmessages a[href*='/cgi-bin/koha/members/paycollect.pl'").hide();
 $("#patron_messages a[href*='/cgi-bin/koha/members/paycollect.pl'").hide();
});
function setCeeposPayment(element) {
 var ceeposOffice = $('#payment_type').find(":selected").val();
 localStorage.setItem('ceeposOffice', ceeposOffice);
 	let payments;
 	let borrowernumber;
  if($("#payindivfine").find("#pay_individual").val() == 1) {
   borrowernumber = $("#payindivfine").find("#borrowernumber").val();
    payments = [{'borrowernumber': $("#payindivfine").find("#borrowernumber").val(), 'accountlines_id': $("#payindivfine").find("#accountlines_id").val(), 'description': $("#payindivfine").find("#description").val(), 'amountoutstanding': $("#payindivfine").find("#amountoutstanding").val(), 'payment_type': $("#payindivfine").find("#debit_type_code").val(), 'office': ceeposOffice}];
} else {
 	borrowernumber = $("#payfine").find("#borrowernumber").val();
 	payments = [{'borrowernumber': $("#payfine").find("#borrowernumber").val(), 'accountlines': $("#payfine").find("#selected_accts").val(), 'amountoutstanding': $("#payfine").find("#collected").val(), 'office': ceeposOffice}];
}
  $.ajax({
   url: "/api/v1/contrib/kohasuomi/payments/ceepos", 
   type: "POST",
   dataType: "json",
   contentType: "application/json; charset=utf-8",
   data: JSON.stringify(payments),
   beforeSend: function() {
    $("#CeeposMaksu").attr("disabled", true);
    alert("Maksu lähetetty, käsittele kassassa!");
   },
   success: function (result) {
     location.href = '/cgi-bin/koha/members/boraccount.pl?borrowernumber='+borrowernumber;
   },
   error: function (xhr, status, error) {
     $("#CeeposMaksu").attr("disabled", false);
     alert(JSON.parse(xhr.responseText).error);
   }
  });
}

///LOPPU ///

Tarkka haku

Aineistolajirajauksen tyhjennys

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: ?

/* Aineistolajirajauksen tyhjennys tarkassa haussa */
function poista_itype_valinnat() {
 $('body#catalog_advsearch #advsearch-itemtypes input[id^="itypephr"]').each(function() { $(this).prop('checked', false)});
}
$(document).ready(function() {
 $('<a onclick="poista_itype_valinnat(); return false;" href="#">Tyhjennä</a>').insertAfter('body#catalog_advsearch #advsearch-itemtypes h4:first-of-type');
});

Aseta hakukenttien oletukseksi nimeke, tekijä, ja sanahaku

Tiketti #494. Valikkojen oletus on sanahaku, joten kolmannen arvoa ei tarvitse erikseen asettaa.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11, 23.11

/// ALKU ///

/* Tarkka-haku ja Sanahaku-oletustermit korvataan Nimeke, Tekijä, Asiasana */
$(document).ready(function() {
 var elems = $("body#catalog_advsearch select[name='idx']");
 elems.eq(0).val('ti');
 elems.eq(1).val('au');
 elems.eq(2).val('su');
});

/// LOPPU ///

Vaihtoehtoinen versio, jossa toimii kenttien pakotus myös, kun palataan Tarkkaan hakuun Muokkaa hakua -napista hakutuloksista.

Lisätty 9.4.2024 Tekijä: Mikko Liimatainen Versio 22.11

// Tarkan haun Sanahaku-oletustermit korvataan Nimeke, Tekijä, Asiasana sivulla /cgi-bin/koha/catalogue/search.pl
$(document).ready(function() {
 let params = (new URL(document.location)).searchParams;
 let edit = params.get("edit_search");
 if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl' && !edit) {
  var elems = $("body#catalog_advsearch select[name='idx']");
  elems.eq(0).val('ti');
  elems.eq(1).val('au');
  elems.eq(2).val('su');
 }
});
//LOPPU

Linkki Finna-näkymään

Tämä lisää tietueen perustiedot-näytölle valikkoriville viimeiseksi Avaa Finnassa -nappulan, joka vie oman kimpan Finnaan saman teoksen tietoihin.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

 /// ALKU ///
/// Lisää tietueen perustiedot-näytölle valikkoriville loppuun Avaa Finnassa -nappula. Muista vaihtaa osoitteisiin oman kimpan tunnisteet Vaaran tunnisteiden sijaan. ///

$( document ).ready(function() {
if (window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl') {
    /*var details_elem = document.getElementById("catalogue_detail_biblio");
    var span_elem = document.createElement("span");
    span_elem.className = "results_summary";
    var link_elem = document.createElement("a");
    link_elem.href = "https://vaara.finna.fi/Record/vaarakirjastot." + biblionumber;
    var link_text = document.createTextNode("Open in Finna");
    link_elem.appendChild(link_text);
    span_elem.appendChild(link_elem);
    details_elem.appendChild(span_elem);*/
 		var linktext = 'Avaa Finnassa';
    if( $( '#changelanguage .currentlanguage' ).text() == 'English' ) {
    	linktext = 'Open in Finna';
    } else if ( $( '#changelanguage .currentlanguage' ).text() == 'Svenska' ) {
    	linktext = 'Öppna i Finna';
    }
    var params = new URLSearchParams(window.location.search);
    var biblionumber = parseInt(params.get("biblionumber"));
 		$( '#catalog_detail #toolbar' ).append( '<div class="btn-group"> <a href="https://vaara.finna.fi/Record/vaarakirjastot.' + biblionumber + '" class="btn btn-default" target="_blank"><i class="fa fa-external-link"></i> ' + linktext + '</a></div>' );
}
});

/// LOPPU ///

Koriin linkit Finnaan jokaisesta teoksesta

Tämä lisää Koriin jokaiseen teokseen linkin myös Finnaan samaan teokseen. Muista vaihtaa Siilinjärven tietojen tilalle oikea osoite Finnaan sekä tietuetunniste ennen viimeistä pistettä osoitteessa.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
// Finna-verkkokirjastolinkkien lisääminen ostoskoriin. Muista vaihtaa kimppakohtainen URL
$(document).ready(function () {
 if ( window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/basket/basket.pl' ) {

  // Finnan URL -- Vaihda tähän oma kimppa, huomaa piste lopussa
  var finnaurl = 'https://siilinjarvenkirjasto.finna.fi/Record/siilinjarvi.';

  // Kielivalinta
  var linktext = 'Avaa Finnassa';
  if ( document.documentElement.lang.toLowerCase() === "en" ) {
	  linktext = 'Open in Finna';
	 } else if ( document.documentElement.lang.toLowerCase() === "sv-se" ) {
  	linktext = 'Öppna i Finna';
 	}

  // Linkin muodostaminen
  $("a.title").parent().each(function(index, v) {
   var $v = $(v);
   var $finnalink = '<a class="btn btn-default" target="_blank" href="' + finnaurl + $v.find('a.title').attr('href').replace('/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=','') + '"><i class="fa fa-external-link"></i> ' + linktext + '</a>';
   $v.append($finnalink);
  });
 }
});
/// LOPPU ///

Indeksointityöryhmän tekemät tiedonhaun mukautukset

Indeksointityöryhmä ideoi mukautuksia tiedonhakun hakusivulle. Alla siitä syntyneet muutokset.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///

/* Näillä rimpsuilla tehdään tiedonhakuun Indeksointi-työryhmän päättämät muutokset. Asetetaan otsikot eri kielillä aineistotyyppi-, hyllytarkenne- ja ikärajavälilehdille tiedonhaussa. Lisätään alasvetovalikoihin YKL, UDK, Päivittyvä julkaisu ja Kausijulkaisu */
$(document).ready(function() {

  if ( $('html').attr('lang') == 'fi-FI') {
   $("#advsearch-tab-mtype a").text("Aineistotyyppi"); /* MTYPE auktorisoituarvo tarkassa haussa */
   $("#advsearch-tab-subloc a").text("Hyllytarkenne"); /* SUBLOC auktorisoituarvo tarkassa haussa */
   $("#advsearch-tab-agelevel a").text("Ikärajat"); /* AGELEVEL auktorisoituarvo tarkassa haussa */
   $("#advsearch-tab-bib-level a").text("Emokohde/Osakohde"); /* bib-level auktorisoituarvo tarkassa haussa */
   $("#searchterms select").append(new Option('YKL-luokitus', 'other-classification')); /* Lisää uuden valinnan YKL-luokitus */
   $("#searchterms select").append(new Option('UDK-luokitus', 'udc-classification')); /* Lisää uuden valinnan UDK-luokitus */
   $("#subtype select option[value='mus:i'").parent().append(new Option('Päivittyvä julkaisu', 'bib-level:i')); /*Lisää lisärajoitukset valikkoon uuden arvon */
   $("#subtype select option[value='mus:i'").parent().append(new Option('Kausijulkaisu', 'bib-level:s')); /*Lisää lisärajoitukset valikkoon uuden arvon */
  }
  else if ( $('html').attr('lang') == 'sv-SE') {
   $("#advsearch-tab-mtype a").text("Materialtyp");
   $("#advsearch-tab-subloc a").text("Underplats");
   $("#advsearch-tab-agelevel a").text("Åldersgränser");
   $("#advsearch-tab-bib-level a").text("Huvudobjekt/Delobjekt");
   $("#searchterms select").append(new Option('YKL-klassification', 'other-classification'));
   $("#searchterms select").append(new Option('UDC-klassification', 'udc-classification'));
   $("#subtype select option[value='mus:i'").parent().append(new Option('Publikation som uppdateras', 'bib-level:i'));
   $("#subtype select option[value='mus:i'").parent().append(new Option('Seriell publikation', 'bib-level:s'));
  }
  else if ( $('html').attr('lang') == 'en') {
   $("#advsearch-tab-mtype a").text("Material type");
   $("#advsearch-tab-subloc a").text("Sub location"); 
   $("#advsearch-tab-agelevel a").text("Age levels");
   $("#advsearch-tab-bib-level a").text("Child/monographic record");
   $("#searchterms select").append(new Option('Other classification', 'other-classification'));
   $("#searchterms select").append(new Option('UDC classification', 'udc-classification'));
   $("#subtype select option[value='mus:i'").parent().append(new Option('Integrating resource', 'bib-level:i'));
   $("#subtype select option[value='mus:i'").parent().append(new Option('Serial', 'bib-level:s'));
  }

  $("#searchterms select option[value='location']").val('loc'); /* Muuttaa location-arvon loc-arvoksi "Hakusanat"-valikossa */
});

$(document).ready(function () {
 if (window.location.href.indexOf("catalogue/search.pl?advsearch=1&edit_search=1") > -1) {
   $("#searchterms select option[value='location']").val('loc'); /* Muuttaa location-arvon loc-arvoksi "Hakusanat"-valikossa, kun hakua mennään muokkaamaan*/   
 }
});

/// LOPPU ///

Luettelointi, niteiden muokkaus ja kausijulkaisut

Poistetaan ylimääräiset välilyönnit niteen muokkausnäytöllä

Tällä poistetaan ylimääräiset välilyönnit kentistä niteen muokkausnäytöllä. Välilyönnit poistetaan alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* Poista niteen muokkausnäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä*/
$(document).ready(function() {
 $('body#cat_additem.cat input').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');
   $(this).val(tmp);
 });
});
/// LOPPU ///

Poistetaan ylimääräiset välilyönnit kausijulkaisujen vastaantotossa

Skripti poistaa ylimääräiset välilyönnit sekä tarkistaa, että sarjanumero on muodossa “vuosi : numero”. Jos vuoden jälkeen puuttuu välilyönti, käytännössä se lisätään sinne. Tarkistus tehdään kaikkiin nidekenttiin, mutta korjaus ei “tartu”, jos kentän alussa ei ole vuosinumeroa.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* Poista kausijulkaisun vastaanottonäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä. Tarkistetaan samalla, että numerointikaava on muodossa "vuosi : numero". */
$(document).ready(function() {
 $('body#ser_serials-edit.ser input').blur(function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');
   tmp = tmp.replace(/(^[1-2][0-9]{3}) *: */, '$1 : ');
   $(this).val(tmp);
 });
});
/// LOPPU ///

Poistetaan ylimääräiset välilyönnit hankinnassa

Tarpeellisuus: Suositeltava, jos toimii
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* Poista hankinnassa uuden tilauksen niteen muokkausnäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä */
/* Tämä ei toimi? */
$(document).ready(function() {
 $('body#acq_neworderempty.acq').on("blur", "input", function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');
   $(this).val(tmp);
 });
});

/* Poista hankinnassa uuden tilauksen niteen muokkausnäytön kentistä välilyönnit alusta, lopusta ja useammat peräkkäiset välilyönnit välistä */ 
/* Tämä ei toimi? */
$(document).ready(function() {
 $('body#acq_neworderempty.acq').on("blur", "textarea", function() {
   var tmp = $(this).val();
   tmp = tmp.replace(/^ +/, '');
   tmp = tmp.replace(/ +$/, '');
   tmp = tmp.replace(/ */g, ' ');
   $(this).val(tmp);
 });
});

/// LOPPU ///

Niteiden eräpoistossa täppä kohtaan “Poista tietueet..”

Skripti laittaa niteiden eräpoistossa valmiiksi täpän kohtaan “Poista tietueet, jos kaikki niteet poistettu”. Näin todennäköisemmin tietokantaan ei jää roikkumaan niteettömiä tietueita.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///

/* Laita niteiden eräpoistossa täppä kohtaan "Poista tietueet, jos kaikki niteet poistettu". Tällä varmistetaan, että tietokantaan ei jää niteettömiä tietueita. */
$(document).ready(function () {
 $("#del_records").attr('checked', true);
});

/// LOPPU ///

Niteen lisäys tarratulostusjonoon

Näillä skripteillä lisätään niteen muokkausnäytölle sekä teoksen perustiedot-näytölle mahdollisuus lisätä nide tarratulostusjonoon.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/// Niteiden lisäys tarratulostusjonoon niteen muokkausnäytöltä nidetietojen alapuolelta sekä nidetaulun Toiminnot-valikoista. ///

$(document).ready(function() {
  $(".print_label").after('<li><a href="#" onclick="setPrintQueue($(this))">Tulostusjonoon</a></li>');
 $("#addnewitem").after('<input type="button" style="margin-left:3px;" value="Tulostusjonoon" onclick="setPrintQueue($(this))"/>');
});

function setPrintQueue(element) {
 let searchParams = new URLSearchParams(element.parent().parent().find(".print_label a").attr("href"));
 let itemnumber = element.parent().find('input[name="itemnumber"]').val();
 let number = itemnumber ? itemnumber : searchParams.get('number_list');
 $.ajax({
  url: "/api/v1/contrib/kohasuomi/labels/print/queue", 
  type: "POST",
  dataType: "json",
  contentType: "application/json; charset=utf-8",
  data: JSON.stringify({ itemnumber: number, printed: 0 }),
  success: function (result) {
    alert("Nide lisätty jonoon!");
  },
  error: function (err) {
  	alert("Lisäys epäonnistui!");
  }
 });
}

/* Niteiden lisäys tarratulostustyökaluun perustiedot-näytöltä */
$(document).ready(function() {
  $("#holdings .itemselection_action_modify, #otherholdings .itemselection_action_modify").after(' <a href="#" class="itemselection_action_print" onclick="addItemsToPrintQueue(event, $(this))"><i class="fa fa-print"></i> Lisää valitut niteet tulostusjonoon</a>');
});
function addItemsToPrintQueue(e, element) {
  e.preventDefault();
  var requests = [];
  $("input[name='itemnumber'][type='checkbox']:visible:checked", 'table.items_table').each(function() {
    var itemnumber = $(this).val();
    requests.push($.ajax({
      url: "/api/v1/contrib/kohasuomi/labels/print/queue",
      type: "POST",
      datatype: "json",
      contentType: "application/json; charset=utf-8",
      data: JSON.stringify({ itemnumber: itemnumber, printed: 0 }),
      error: function (err) {
        console.error( `Niteen nro. ${itemnumber} lisäys tulostusjonoon epäonnistui.` );
      }
    }));
  });
  window.onbeforeunload = function () {
    if ( requests.length ) {
      return "";
    }
  };
  $('.itemselection_action_print').replaceWith(`<a class="itemselection_action_print disabled" style="cursor: not-allowed;"><i class="fa fa-print"></i> Lisätään ${requests.length} nide${requests.length == 1 ? "" : "ttä"} tulostusjonoon...</a>`);
  $.when.apply($, requests).done(function () {
    alert( `${requests.length} nide${requests.length == 1 ? "" : "ttä"} lisätty tulostusjonoon.` );
  }).fail(function () {
    alert( "Niteiden lisäys tulostusjonoon keskeytyi. Tarkista tulostusjono." );
  }).always(function () {
    $('.itemselection_action_print').replaceWith('<a href="#" class="itemselection_action_print" onclick="addItemsToPrintQueue(event, $(this))"><i class="fa fa-print"></i> Lisää valitut niteet tulostusjonoon</a>');
    requests = [];
  });
}

/// LOPPU ///

Nidelistaus sivun loppuun niteen muokkauksessa

Tällä skriptillä saa siirrettyä niteen muokkauksessa nidelistauksen muokattavana olevan niten tietojen alapuolelle, eikä muokkaukseen mennessä tarvitse ensin kelata mahdollisesti kymmenien niteiden ohi.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11

/// ALKU ///
/* Siirretään nidelistaus sivun loppuun niteen muokkaussivulla. */
$( document ).ready(function() {
  $( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist' ).after( $( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist #itemst_wrapper' ).parents( 'div' ).html() );
	$( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist #itemst_wrapper' ).parent( 'div' ).hide();*/
	$( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist' ).prepend( $( '#cat_additem #cataloguing_additem_itemlist>.row' ) );
});
/// LOPPU ///

Z39.50-hakuikkuna suuremmaksi

Tällä skriptillä saa Z39.50-hakuikkunan suuremmaksi.

Tarpeellisuus: Vapaaehtoinen
Versio: 22.11

/// ALKU ///

/* Muuta Z39.50-hakuikkunan koko suuremmaksi. Ikkunan koko on turhan pieni hakutuloksille. */
//Cataloging > Z39.50/SRU pop-up
 //BEGIN Resize Z39.50 window
 if (document.location.href.indexOf('z3950_search.pl')>-1) window.resizeTo((screen.width * 0.9), (screen.height * 0.9)), window.moveTo(0, 0);
 $(window).on('load resize', function(){
  $('#cat_z3950_search .col-xs-6 .rows, #cat_z3950_search #z3950_search_targets').height($(this).height() * 0.75);
  $('#cat_z3950_search .col-xs-6 .rows').css('overflow-y', 'scroll');
 });
//END

/// LOPPU ///

Yleiset

Piilota Uusinta-välilehti yläosan hakukentästä

Kohan uusinta-toiminnallisuus ei noudata laina- ja maksusääntöjä ja antaa uusia, vaikka teokseen kohdistuu varaus tai uusintakerrat ovat tulleet jo täyteen.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
$(document).ready(function () {
 $( "li[aria-controls='renew_search']" ).hide();
});
/// LOPPU ///

Asiakastietojen piilotus Vastaanotettavat kuljetukset -raportilta

Vastaanotettat kuljetukset -raportilla näytetään asiakastietoja, jos kuljetettavaan niteeseen liittyy varaus. Tällä skriptillä asiakastiedot korvataan kuittaus-merkillä.

Tarpeellisuus: Suositeltava
Versio: 22.11

/// ALKU ///
// Muuttaa vastaanotettavien kuljetusten varaustietokentän (transferstoreceive) muotoon kyllä/ei
$(document).ready(function () {
 if ( window.location.pathname == '/cgi-bin/koha/circ/transferstoreceive.pl' ) {

  $("th:contains('On hold for'), th:contains('Reserverad för')").append(" patron");

  $("td > p").filter(function() {
   // Matches exact string  
   return $(this).text() === "None" || $(this).text() === "Ei mitään";
  }).empty();

  $("td:has(a[href*='/cgi-bin/koha/members/moremember.pl?borrowernumber='])").addClass('text-center').empty().append("<span style='font-size:150%'>&check;</span>");
 }
});
///LOPPU///

Tyhjennä Hae tietokannasta -hakukenttä

Tarpeellisuus: Ei tarpeellinen versiossa 22.11.

$(document).ready(function() {
   localStorage.removeItem("searchbox_value");
});

Haku-kenttien aktivoitumisviive

Korjaa kenttiin kirjoittamisen takkuilun Tarpeellisuus: Suositeltava (22.11)

//ALKU
//Haku-kenttien hakuviiveet
//hyllyvarauslistan haku-kentän hakuviive #826
$(document).ready(function() {
  if (window.location.href.indexOf("/circ/kohasuomi-pendingreserves.pl") > -1) {
    $.holdReady(true);
    setTimeout(function() {

      // Setting a delay after page load to catch dt elements
      $.holdReady(false);
    }, 3000);
    $(document).ready(function() {

      function delay(callback, ms) {
        var timer = 0;
        return function() {
          var context = this,
            args = arguments;
          clearTimeout(timer);
          timer = setTimeout(function() {
            callback.apply(context, args);
          }, ms || 0);
        };
      } 
      var search_thread = null;
      $(".dataTables_filter input")
        .unbind()
        .bind("input", function(e) {
          clearTimeout(search_thread);
          search_thread = setTimeout(function() {
            var dtable = $("#holdst").dataTable().api();
            var elem = $(".dataTables_filter input");
            return dtable.search($(elem).val()).draw();
          },500);
        });
      //Delayed 
    });
  }
});

//tietueen perusnäkymän haku-kentän hakuviive #826
$(document).ready(function() {
  if (window.location.href.indexOf("/catalogue/detail.pl") > -1) {
    $.holdReady(true);
    setTimeout(function() {

      // Setting a delay after page load to catch dt elements
      $.holdReady(false);
    }, 3000);
    $(document).ready(function() {

      function delay(callback, ms) {
        var timer = 0;
        return function() {
          var context = this,
            args = arguments;
          clearTimeout(timer);
          timer = setTimeout(function() {
            callback.apply(context, args);
          }, ms || 0);
        };
      }
      var search_thread = null;
      $("input[aria-controls='holdings_table']")
        .unbind()
        .bind("input", function(e) {
          clearTimeout(search_thread);
          search_thread = setTimeout(function() {
            var dtable = $("#holdings_table").dataTable().api();
            var elem = $("input[aria-controls='holdings_table']");
            return dtable.search($(elem).val()).draw();
          },500);
        });
     $("input[aria-controls='otherholdings_table']")
        .unbind()
        .bind("input", function(e) {
          clearTimeout(search_thread);
          search_thread = setTimeout(function() {
            var dtable = $("#otherholdings_table").dataTable().api();
            var elem = $("input[aria-controls='otherholdings_table']");
            return dtable.search($(elem).val()).draw();
          },500);
        });
    });
  }
});

//hankinnan vastaanoton haku-kentän hakuviive #826
$(document).ready(function() {
  if (window.location.href.indexOf("/acqui/parcel.pl") > -1) {
    $.holdReady(true);
    setTimeout(function() {

      // Setting a delay after page load to catch dt elements
      $.holdReady(false);
    }, 3000);
    $(document).ready(function() {

      function delay(callback, ms) {
        var timer = 0;
        return function() {
          var context = this,
            args = arguments;
          clearTimeout(timer);
          timer = setTimeout(function() {
            callback.apply(context, args);
          }, ms || 0);
        };
      }
      var search_thread = null;
      $(".dataTables_filter input")
        .unbind()
        .bind("input", function(e) {
          clearTimeout(search_thread);
          search_thread = setTimeout(function() {
            var dtable = $("#pending_orders").dataTable().api();
            var elem = $(".dataTables_filter input");
            return dtable.search($(elem).val()).draw();
          },500);
        });
      //Delayed 
    });
  }
});
//LOPPU

Lisää käyttöoikeuksia -valikko Aseta virkailijaoikeuksia -sivulle

Vaskin tekemä js, ei käytössä kaikissa kimpoissa.
Versio: 22.11

// Lisää käyttäjäoikeudet monivalintanappi sivulla /cgi-bin/koha/members/member-flags.pl? Pudotusvalikkonappi lisätään lomakkeen yläreunaan ennen Tallenna-nappia.
$(document).ready(function() {
 if ( "body#pat_member-flags.pat" ){
	var asiakaspalvelu = [ "flag-4", "flag-2", "circulate_circulate_remaining_permissions", "circulate_force_checkout", "circulate_manage_restrictions", "circulate_override_renewals", "editcatalogue_edit_items", "plugins_tool", "plugins_report", "reports_execute_reports", "reserveforothers_place_holds", "serials_receive_serials", "tools_items_batchdel", "tools_items_batchmod", "tools_label_creator", "updatecharges_manual_invoice", "updatecharges_remaining_permissions", "updatecharges_writeoff" ];
  var kevyttunnus1 = [ "flag-2", "circulate_circulate_remaining_permissions", "circulate_force_checkout", "circulate_override_renewals", "editcatalogue_edit_items", "plugins_tool", "reserveforothers_place_holds", "tools_label_creator", "borrowers_view_borrower_infos_from_any_libraries" ];
  var kevyttunnus2 = [ "flag-2", "editcatalogue_edit_items", "plugins_tool", "tools_items_batchdel", "tools_items_batchmod", "tools_label_creator" ];
  var kuvailu = [ "flag-14", "editcatalogue_advanced_editor", "editcatalogue_edit_catalogue", "tools_records_batchdel", "tools_records_batchmod" ];
  var hankintaJaKausijulkaisut = [ "editcatalogue_advanced_editor", "acquisition_budget_add_del", "acquisition_budget_manage", "acquisition_budget_modify", "acquisition_contracts_manage", "acquisition_group_manage", "acquisition_order_manage", "acquisition_order_receive", "acquisition_period_manage", "acquisition_planning_manage", "acquisition_vendors_manage", "acquisition_delete_baskets", "acquisition_delete_invoices", "acquisition_edit_invoices", "acquisition_merge_invoices", "acquisition_reopen_closed_invoices", "editcatalogue_edit_catalogue", "serials_check_expiration", "serials_claim_serials", "serials_create_subscription", "serials_delete_subscription", "serials_edit_subscription", "serials_receive_serials", "serials_renew_subscription" ];
  var erapaivakalenteri = [ "tools_edit_calendar" ];
	var laskutus = [ "plugins_tool", "flag-10", "borrowers_edit_borrowers", "borrowers_view_borrower_infos_from_any_libraries" ];
	var automaatti = [ "flag-1" ];
  var paakayttaja = [ "flag-0" ];
	
  var oikeudetNappi = "<div class='btn-group'><button class='btn btn-default dropdown-toggle' data-toggle='dropdown'><i class='fa fa-plus'></i> Lisää käyttöoikeuksia <span class='caret'></span></button><ul class='dropdown-menu'><li><a href=# id='asiakaspalvelu'>Asiakaspalvelu</a></li><li><a href=# id='kevyttunnus1'>Kevyttunnus 1</a></li><li><a href=# id='kevyttunnus2'>Kevyttunnus 2</a></li><li><a href=# id='kuvailu'>Kuvailu</a></li><li><a href=# id='hankintaJaKausijulkaisut'>Hankinta ja kausijulkaisut</a></li><li><a href=# id='erapaivakalenteri'>Eräpäiväkalenteri</a></li><li><a href=# id='laskutus'>Laskutus</a></li><li><a href=# id='automaatti'>Automaatti</a></li><li><a href=# id='paakayttaja'>Pääkäyttäjä</a></li></ul></div>";

  $( "#permissions_toolbar button.btn.btn-primary" ).before( oikeudetNappi );
  $( "#permissions_toolbar" ).css("width", " ");
		
	$('#asiakaspalvelu').click( function(){
	 for (i=0; i<asiakaspalvelu.length; i++){
		if ( $('#' +asiakaspalvelu[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +asiakaspalvelu[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
	$('#kevyttunnus1').click( function(){
	 for (i=0; i<kevyttunnus1.length; i++){
		if ( $('#' +kevyttunnus1[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +kevyttunnus1[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
	$('#kevyttunnus2').click( function(){
	 for (i=0; i<kevyttunnus2.length; i++){
		if ( $('#' +kevyttunnus2[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +kevyttunnus2[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
	$('#kuvailu').click( function(){
	 for (i=0; i<kuvailu.length; i++){
		if ( $('#' +kuvailu[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +kuvailu[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
	$('#hankintaJaKausijulkaisut').click( function(){
	 for (i=0; i<hankintaJaKausijulkaisut.length; i++){
		if ( $('#' +hankintaJaKausijulkaisut[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +hankintaJaKausijulkaisut[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
	$('#erapaivakalenteri').click( function(){
	 for (i=0; i<erapaivakalenteri.length; i++){
		if ( $('#' +erapaivakalenteri[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +erapaivakalenteri[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
	$('#laskutus').click( function(){
	 for (i=0; i<laskutus.length; i++){
		if ( $('#' +laskutus[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +laskutus[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
	$('#automaatti').click( function(){
	 for (i=0; i<automaatti.length; i++){
		if ( $('#' +automaatti[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +automaatti[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
	$('#paakayttaja').click( function(){
	 for (i=0; i<paakayttaja.length; i++){
		if ( $('#' +paakayttaja[i]).prop('checked') == false){
	  $('#' +paakayttaja[i]).click();
	  }
	 }
	});
	
 }
});
//LOPPU

Päivitetty: