Kuvailuryhmän muistio 1/2024

Aika: 25.1.2024 klo 13.15–14.41

Osallistujat: Mauri Aittaniemi (Lappi), Merja Hakulinen (Lumme), pj. Antti Heikkinen (OUTI), Pasi Hynninen (Helle), Päivi Knuutinen (Vaara), Sani Kuosmanen (Kirkes), Marjukka Laapotti (Lastu), Tarja Mäkinen (Kyyti), Johanna Ranta (Kyyti), Anna Viitanen (Vaski), Anneli Österman (Koha-Suomi), Johanna Räisä (Koha-Suomi, kohdat 2-4), Emmi Takkinen (Koha-Suomi, kohdat 2-4)

Poissa: Marja Soisalo (Vaara)

Asialista

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Päivi Knuutinen oli sihteerivuorossa ja valmistautunut tehtävään.

2. Tilannekatsaus RDA-konversioiden testituloksiin

 • RDA-konversiossa testattujen nimekkeiden kohdalla on huomattu puutteita konversiosäännöissä etenkin ruotsin kielellä kuvailtujen nimekkeiden kohdalla. (Tiketti: RDA-konversion testaus)
 • Joistakin konversiovirheistä on hankala sanoa, johtuuko virhe itse tietueesta vai konversiosääntöjen puutteista.
 • Kansalliskirjasto on luvannut päivittää konversiosääntöjään. Osa päivityksistä on jo tehty, muttei kaikkia. Antti kysyy Kansalliskirjastosta neuvoa virhetapausten selvittelyyn.
 • Tietokantojen siivous- ja korjausajoja olisi syytä saada tehtyä ennen kuin RDA-konversio tehdään, jotta konversio onnistuisi paremmin ja jäisi vähemmän käsin korjattavaa tietoa. Päivi Knuutinen tekee tarvittaessa tiketit GitHubiin ja kukin kimppa saa kommentoida, tarvitseeko jonkin tietyn korjauksen omaan tietokantaansa.
 • Todettiin, että jos nimeke on jo RDA-kuvailtu, sitä ei enää konvertoida, jolloin työ nopeutuu.
 • Vaskissa voidaan testata YSA/YSO-konversiota ensimmäisenä, sillä siellä aineisto on jo RDA-muodossa. Päivi tekee tiketin, johon kerätään testattavia tietueita. [Lisäys 26.1.: Tiketti: YSA/YSO-konversion testausta]

3. Uuden tietuesiirtäjän käyttöönotto

4. 5- ja 9-osakenttien suojaukset Mikropalvelussa

 • Pitäisikö poistaa, koska estävät niiden kenttien muokkaamisen, jotka sisältävät jommankumman osakentän?
 • - Johanna Räisä miettii, miten voisi toteuttaa. Testattava.
 • Mikropalvelun toiminta siirtymässä uudelle liitännäiselle: Melinda-vientien ja -tuontien siirtäminen liitännäiseen

5. MARC-virheellisten tietueiden korjausajot ja muut massakorjaukset

 • Taulukko Kohan massakorjauksista ja tikettien laadinta
 • - Sovittiin, että käsitellään tulevissa kokouksissa aina muutama korjausehdotus kerrallaan, mitkä kimpoista tarvitsevat kyseiset korjausajot, ja tehdään näistä sitten tarvittaessa tiketit.
 • Kumean tekemät muutokset Metatietosanastossa tai Melindaan pyytämät korjausajot
  • Missä vaiheessa lisätään taulukkoon?
  • -Päivitetään sitä mukaa kun näistä ilmoitetaan Kumean muistioissa.
  • Sanaston muutosten vaikutukset kuvailupohjien valikkoihin: Jos esim. termi ”avattu nimeke” jää pois, poistetaanko auktorisoitujen arvojen valikosta heti? -> Vanhaa tietuetta muokatessa pitää huomata, että jos tietueessa on jokin vanhentunut termi, joka puuttuu valikosta, niin se katoaa, kun tietueen aukaisee valikon sisältävällä kuvailupohjalla. Termiä ei myöskään näy perustiedot-näytöllä, jos tietue on tallennettu valikon sisältävällä kuvailupohjalla.
  • - Sovittiin, että valikot ajantasaistetaan.

6. Kuulumisia Koha-Suomi-Melinda-työryhmän kokouksesta 24.1.

 • TäTi-putken valmistelu etenee omalla painollaan. Seuraavaksi Kirjastopalvelun tietueet jaotellaan osakohteettomiin ja osakohteellisiin paketteihin ja testataan, miten niiden siirtäminen ja Melinda-tietueisiin yhdistäminen onnistuu.
 • Kuvailukoulutusta mahdollisesti elo/syyskuussa, kun Lastun käyttöönotto on lähempänä.
 • Seuraava työryhmän kokous 9.4.

-> Seuraavaan kokoukseen mennessä kukin kimppa miettii, millaista kuvailukoulutusta olisi tarpeen järjestää. Onko koulutus pelkästään Koha-Melinda-asioihin keskittyvä vai kuinka paljon itse kuvailuun keskittyvä? Tarvitaanko koulutusta esim. Kohan kuvailutyökalujen tai Mikropalvelun toiminnoista, Fennica/Viola- tai muiden Melinda-tietueiden käsittelystä vai joidenkin tiettyjen aineistolajien kuvailusta?

7. Tikettejä

8. Muita asioita

TäTissä on paljon yksittäisiä MARC-virheitä, joita on muutamia/virhe. Kukin kimppa voisi korjata tällaisia virheitä itse, jos oman kirjaston tunnus näkyy tietuerivillä.

9. Seuraavat kokoukset

 • To 15.2. klo 13.15
 • To 14.3. klo 13.15
 • Ke 17.4. klo 13.15
 • To 16.5. klo 13.15