Kuvailuryhmän muistio 1/2023

Aika: 18.1.2023 klo 13.15–14.30

Osallistujat: Mauri Aittaniemi (Lappi), Merja Hakulinen (Lumme), pj. Antti Heikkinen (OUTI), siht. Pasi Hynninen (Helle), Päivi Knuutinen (Vaara), Tarja Mäkinen (Kyyti), Johanna Ranta (Kyyti), Marja Soisalo (Vaara), Anna Viitanen (Vaski), Anneli Österman (Koha-Suomi)

Asialista

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Pasi Hynninen.

2. Melindan toimijanimimuutosten korjaukset

 • Tietueet olisi hyvä korjata myös TäTissä, jotta ne olisivat ajan tasalla. Miten tämä olisi järkevintä tehdä/organisoida?
 • Kirjastopalvelu päivittää viisi vuotta tuoreemmat omat tietueensa: kentät 1xx, 6xx ja 7xx sekä lisäksi viittauskenttä 9xx, jossa vanha nimimuoto. Miten tehdään viittä vuotta vanhempien KP:n tietueiden kanssa?

Tähän asti tietueet on huomattaessa korjattu TäTissä ja lähetetty Melindan kautta paikalliskantoihin. Aiheesta käydyssä vilkkaassa keskustelussa eniten kannatusta sai ehdotus poistaa Kirjastopalvelun viittä vuotta vanhemmat tietueet. Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen, jotta jokainen kimppa voisi arvioida poiston vaikutuksia omaan työskentelyynsä sekä onko viiden vuoden raja hyväksyttävissä. Toistaiseksi korjataan vain ne RDA-muotoiset tietueet, joita Kirjastopalvelu ei korjaa.

3. TäTin vanhat ja virheelliset Kirjastopalvelun tietueet

 • Anneli on alkanut poistamaan tietueita, joissa 008/6-merkkipaikalla on virheellinen arvo. Jonkin verran jää tietueita jäljelle käsin korjattavaksi.

Anneli on poistanut jo yli 40 tuhatta tietuetta.

4. Otetaanko käyttöön Asterin uusi teos/ekspressiokanta (FIN13)?

Tietokanta päätettiin ottaa käyttöön. Antti selvittelee vielä yksityiskohtia.

5. TäTin kuvailupohjat ja 041-kentän kielikoodit-valikko (+ muutkin auktorisoidut arvot -valikot)

Antti esitteli kielikoodit-pudotusvalikkoa. Hyvältä vaikutti. Valikkoa testataan elokuva ja lautapelipohjissa. Pudotusvalikkoja on tulossa myös muihin kenttiin.

6. Nalkuttimen tilanne Vaarassa

Marja kertoi tuplaongelmia esiintyvän joskus tietueita korjattaessa. Asiaa selvitellään.

7. Kuulumisia YKN:n metatietoryhmästä

 • Kohti metatietovisiota -projektin tilannekatsaus: Tiedote Kirjastot.fi:n uutisissa
 • Tutustuminen Ruotsissa sovellettaviin kuvailukäytäntöihin 8.–10.2.
  • matkaan ovat lähdössä metatietoprojektin ohjausryhmän nimeämät metatietoryhmän jäsenet Antti Heikkinen (Oulu/Koha), Katriina Jylhä (Vaasa/Mikromarc ja Quria), Saijamari Pakkala (Tampere/Aurora), Kaisa Hypén (Turku/matkan organisointi ja järjestelyt)
  • sovittuja tapaamisia:
   • Tukholman kaupunginkirjasto: teemana kuvailu Libris-työkalulla, tietueiden konvertointi Bibframe -> Marc, konvertoitujen tietueiden edelleenkäsittely, tulevaisuuden suunnitelmat
   • Kungliga Biblioteket: tärkein teema KB:n rooli kuvailun ekosysteemissä, kehittämiseen liittyvät tavoitteet, yleisiin kirjastoihin liittyvät näkemykset
   • Adlibris: teemana aineistotoimittajan näkökulma Libris-yhteistyöhön
   • Nacka: teemana kuvailutietojen hankinta ostopalveluna ja BTJ:n rooli
  • Olisiko ideoita, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota tai mitä kannattaisi kysyä Kohan näkökulmasta ajateltuna tai ylipäänsä Ruotsin kuvailukäytäntöihin liittyen?

Antille toivotettiin hyvää matkaa. Helle-kirjastot toivat esiin Ruotsissa käytettävät Kohan kannalta tarpeettomat 800-alkuiset kentät, joita voi olla tietueessa kymmeniä, estäen Kohaa käyttäviltä kirjastoilta Libriksen täysimääräisen käytön. Asiasta käydyssä keskustelussa tuli ilmi että, asiaa on aikaisemminkin selvitetty, mutta johtopäätöksiä ei kukaan muistanut. Ylimääräisten kenttien poistoa niiden siirtyessä Kohaan päätettiin selvittää uudelleen. Antti lupautui selvitysmieheksi.

8. Melinda

Helmetin erätuonneissa oli tiistaina 10.1.2023 häiriöitä, joiden myötä oli ilmaantunut tuplatietueita. Näitä tuli myös TäTiin asti 26 kpl. Tuplat on poistettu, mutta joihinkin tietueisiin oli ilmestynyt kaksi 020-kenttää, joissa viivallinen ja viivaton ISBN tai sitten q-kentissä eroja, esim. pehmeäkantinen vs. nidottu.

9. Muita asioita

Vaara kyseli ovatko osakohteet valuneet oikein. Muut kimpat totesivat että, jos osakohdevalutus toimii jollakin, on se suoranainen ihme. Vie/tuo-nappi todettiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi tuoda osakohteet paikalliskantaan. Tämän lisäksi keskusteltiin Kirjastopalvelun tietueiden viipyilystä. Todettiin että jos tietue viipyy useamman kuukauden, asiaa kannattaa tiedustella heiltä suoraan.

10. Ehdotuksia kevään kokousajoiksi

 • 15.2.
 • 22.3.
 • 19.4.
 • 24.5.

Ehdotuksesta poiketen päätettiin seuraava kokous järjestää 22.2.2023 klo 13.15–15.00