Kuvailuryhmän muistio 5/2023

Aika: 24.5.2023 klo 13.00–13.35

Osallistujat: Merja Hakulinen (Lumme), pj. Antti Heikkinen (OUTI), Pasi Hynninen (Helle), Suvi Kauranen (Kirkes), Päivi Knuutinen (Vaara), Tarja Mäkinen (Kyyti), Johanna Ranta (Kyyti), Marja Soisalo (Vaara), Anna Viitanen (Vaski), Anneli Österman (Koha-Suomi)

Poissa: Mauri Aittaniemi (Lappi)

Asialista

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Anna Viitanen.

2. Versionvaihtokuulumiset

Versionvaihdon jälkeen kuvailu on toiminut ilman suuria ongelmia. Tausta-ajoissa on ollut hitautta, minkä takia osakohteiden tallentumisessa paikalliskantoihin kestää välillä tavallista pidempään. Vie/tuo -napin klikkauksen jälkeen kannattaa odottaa rauhassa osakohteiden tallentumista. Tausta-ajojen hitaudesta on tehty tiketti: Taustatöissä hitautta

OUTIssa oli ongelmia Kohan pluginien, kenttien toistamisen ja poistamisen kanssa Firefoxin vanhempaa 78-versiota käytettäessä. Tiistain päivitys poisti ongelmat. Lisäksi helatorstaina ja viikonloppuna valui OUTIn vanhojen tietueiden päälle tietueita ilman selvää syytä: TäTistä valunut vanhojen tietueiden päälle tietueita ilman kenenkään käsittelyä

Päivi kaipaa kommentteja Koha-Suomen ohjeiden kuvailua koskevaan kohtaan. Keskusteltiin siitä, kannattaako Mikropalveluun liittyvät ohjeet ottaa osaksi kuvailuohjetta, vai olisiko niiden parempi olla (linkin takana) GitHubissa. Sovittiin, että katsotaan ohjeet läpi ja lähetetään kommentit/korjausehdotukset Päiville viimeistään 31.5.

https://koha-suomi.fi/dokumentaatio/kuvailu/

3. TäTin Finto-liitännäisten toiminta uudessa versiossa

Asiasanakenttiä toistettaessa liitännäinen pitää aktivoida a-osakentän oikeassa laidassa olevasta editorinapista. Asteri-liitännäinen ei aluksi toiminut kenttiä toistettaessa, nyt sekin on jo saatu toimimaan.

Finto-plugit - ksdev/ks-0070-KD-4590-Finto-value-builders

finto_finaf.pl -pluginin toimintojen alustusfunktiot

4. Kehitysehdotus

024-kenttään pitäisi saada samanlainen väliviivat pudottava tietokantatriggeri kuin on 020-kentässäkin. Näin nuottien valutus toimisi paremmin. Antti tekee tästä kehitysehdotuksen.

5. Ongelma 880-kenttiä sisältävien tietueiden viemisessä TäTistä Melindaan

Jos Melinda-tietueessa on Alephille ylipitkä 880-kenttä (yleensä tiivistelmä), Koha ei osaa näyttää sitä oikein, mikäli ylipitkä kenttä on katkottu väärin Alephissa. Jos tällaista tietuetta muokkaa TäTissä ja vie muutoksen Melindaan, tietue palautuu takaisin oudon näköisenä, koska 880-kentän 6-osakenttä ja a-osakenttä eivät kuulu enää samaan 880-kenttään vaan ovat tietueessa omina toistuminaan. Ongelma korjaantuu yleensä sillä, että tuo tietueen uudestaan Mikropalvelulla Melindasta.

Esim. Melinda-tietue 018727852

Tietue Melindassa:

880 8 |6 520-08/(N

880 8 |9

          |a "Мне самому

Tietue TäTissä oikeassa muodossa:

880 8 |6 520-08/(N

          |a "Мне самому

Liittyy tähän: Ylipitkät kentät Alephissa ja Melindassa - Melinda - kansallinen metatietovaranto - Yleinen sivusto (kiwi.fi)

Antti selvittelee vielä, onko ongelma Mikropalvelussa ja/tai voitaisiinko Melindan päässä tehdä näille tietueille jotakin.

6. Uusi tiketti

Osakohteiden päälle valui Vaskissa vääriä tietoja: Osakohteiden päälle valunut väärät tiedot

7. Muita asioita

8. Seuraava kokous 13.9. klo 13.15


Kuvailuryhmän muistio 4/2023

Aika: 19.4.2023 klo 13.15–14.45

Osallistujat: Mauri Aittaniemi (Lappi), Merja Hakulinen (Lumme), pj. Antti Heikkinen (OUTI), Pasi Hynninen (Helle), Suvi Kauranen (Kirkes), Päivi Knuutinen (Vaara), Tarja Mäkinen (Kyyti), Johanna Ranta (Kyyti), Marja Soisalo (Vaara), Anna Viitanen (Vaski)

Poissa: Anneli Österman (Koha-Suomi)

Asialista

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Marja Soisalo.

2. Kirkes-kirjastojen edustaja ryhmään

Käytiin ryhmäläisten esittelykierros ja Suvi Kauranen (Järvenpään kaupunginkirjasto) kertoi Kirkes-kimpan kuvailuasioista.

3. Vuosisuunnitelma 2023

Käytiin läpi Antin tekemät muutokset ja lisäykset. Antti lähettää päivitetyn version suunnitelmasta kuvailuryhmäläisille kommentoitavaksi.

4. Uuden TäTin asetukset

 • ApplyFrameworkDefaults
 • Päätettiin valita luettelointipohjan oletusarvoista vaihtoehto ”uutta tietuetta kuvailtaessa” (when cataloguing new records).

5. Kuvailupohjien auktorisoitujen arvojen valikot

 • Ongelmana se, että jos valikoissa ei ole kaikki arvot sekä ruotsiksi että suomeksi, niin ne kentät, joissa on termit molemmilla kielillä, saattavat tyhjentyä, kun tietueen muokkauksen yhteydessä vaihtaa oletuspohjasta johonkin toiseen pohjaan.
 • Päätettiin lisätä kirjapohjaan ruotsinkieliset termit auktorisoitujen arvojen valikkoihin.
 • Kirja (Ruotsi) -pohjalla kuvaillut tietueet siirretään kirjapohjalle jossain vaiheessa korjausajona.
 • Kuvailijoiden kannattaa tehdä ruotsinkielisen aineiston kuvailu kirjapohjalla.

6. Muita asioita

 • Edellisestä kokouksesta 22.3.: Ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden asiasanojen järjestys tietueessa -> Siskusta ja Melindasta ei ollut apua, joten ongelma jää Finnan ratkaistavaksi.
 • Fiktiivisen aineiston lisäluokan 084-kentässä ja kohdehenkilöiden tai -yhteisöjen nimet voi halutessaan suomentaa ruotsinkielisessä kaunossa.
 • Siilijärvelle on saatu uusi kuvailija, mutta liittynee ryhmään vasta syksyllä.
 • Löytyykö Koha-Suomen kirjastoista harvinaisempien vieraiden kielien osaajia kuvailijoiden avuksi (esim. japani, kiina, kreikka, arabia, turkki, ukraina, jne.)? Nimenomaan OUTIssa ja Vaskissa tarvetta harvinaisempien kielin osaamiselle.
 • Jos Melindasta poimitun tietueen tallentaminen TäTissä ei onnistu sen takia, että jonkin kentän 5-osakenttä ei kuulu Marc-formaattiin, kannattaa olla yhteydessä pääkäyttäjiin, jotka lisäävät kentän Nalkuttimen asetuksiin.
 • Seuraava Koha-Suomi Melindaan -työryhmän kokous 24.5.2023 Klo 14

7. Seuraava kokous keskiviikkona 24.5.2023 klo 13


Kuvailuryhmän muistio 3/2023

Aika: 22.3.2023 klo 13.15-14:34

Osallistujat: Helena Backman-Karvonen (Helle), Merja Hakulinen (Lumme), pj. Antti Heikkinen (OUTI), Päivi Knuutinen (Vaara), Tarja Mäkinen (Kyyti), Johanna Ranta (Kyyti), Marja Soisalo (Vaara), Anna Viitanen (Vaski), Anneli Österman (Koha-Suomi)

Poissa: Mauri Aittaniemi (Lappi)

Asialista

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Johanna Ranta.

2. Asiantuntijaryhmästä kysymys

Kehitysehdotus https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4005 sisältää kuvailuryhmälle tehtävän: ”Kuvailutiedot - säännöllisesti toimiva automatiikka turhien niteettömien tietueiden ja emottomien osakohteiden poistoon halutuin säännöin (esim. rajataan toiminnosta pois tietyt aineistolajit). Turha niteetön tietue on hankala tunnistaa koneellisesti. Jos saadaan luotua hyvä säännöstö, niin sitten voidaan tehdä ajoja.” Pystytäänkö luomaan yhteinen sääntö, jonka mukaan turhat niteettömät tietueet voidaan siivota tietokannasta?

 • OUTIssa säästettäviä niteettömiä nimekkeitä ainakin kausijulkaisuissa ja mikrofilmeissä, Vaarassa kausijulkaisujen emot ja jotain verkkoaineistoja, Kyytissä e-kirjat ja e-äänikirjat, Hellessä Viddla-elokuvat. Vaskissa kaikki tyhjät tietueet ovat turhia tietueita
 • Niteettömät tietueet voi poistaa ajolla, jos tietyt aineistolajit (verkkoaineistot, kausijulkaisut, mikrofilmit) rajataan sen ulkopuolelle

3. Ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden asiasanojen järjestys

Helle-kirjastoista on tullut toive, että ruotsinkieliset asiasanat näkyisivät ensimmäisinä Finnan tietuenäytöllä ja sitten vasta suomenkieliset. Joissakin tietueissa suomenkieliset ovat ensimmäisinä, esim. Ragnar Jónassonin teos Utlämnad.

 • Finnasta on kysytty asiasanojen järjestyksestä. Vastaus: ”Asiasanojen järjestys hieman vaikea säätää asetusmuutoksella tai ei näytä löytyvän asetusta, jolla voisi säätää järjestystä. Tuo kehitysehdotus on edelleen listalla.”
 • Asiasanojen järjestykseen voi vaikuttaa lisäämällä suomenkieliset asiasanat vasta kaikkien ruotsinkielisten jälkeen, mutta tekevätkö kaikki Melinda-kirjastot niin. Osa kirjastoista ei lisää suomenkielisiä asiasanoja ruotsinkieliseen kaunokirjallisuuteen ollenkaan.
 • Kyytissä lisätty suomenkieliset Kaunon asiasanat ensin, koska Melindan automatiikka lisää suomenkieliset YSO-, YSO-paikat-, YSO-aika- ja SLM-termit ruotsinkielisten edelle
 • Helena kysyy Siskulta asiasanojen järjestyksestä
 • Lisäys 29.3.: Asiasanojen järjestelyautomatiikasta kysytty Melindasta 22.3.: Lähtökohtaisesti järjestyksen säilyttämisestä ei luvata mitään, koska sen säilyttäminen on vaikeaa/monimutkaista. Esim. tietueiden massakorjausohjelma voi muuttaa järjestyksiä. Asiasanojen järjestystä on ohjelmoitu kuitenkin näin: ”yso/fin tulee ensin (ja niissä Fenni-keepatut ensin), sitten yso/swe, sitten on jotain ind2-pohjaisia sorttauksia ja viimeiseksi tulevat asiasanat, joiden ind2=4.” 655-kentässä on sama logiikka slm-sanaston osalta. Tietueiden välillä on kuitenkin paljon eroja riippuen siitä, mistä ne ovat Melindaan tulleet ja onko niitä käsitelty massakorjaimilla.

4. Aloittelevan kuvailijan vertaistukiryhmä/kanava Koha Teamsiin, mikä nimeksi?

Kanavan nimeksi tulee Kysy kuvailusta.

5. Kuulumisia Koha-Suomi Melindaan -työryhmän kokouksesta 21.3.2023

 • TäTi-Melinda putki edelleen vaiheessa, tällä hetkellä odotetaan lisää tietueiden katselmoijia
 • Koha-Suomi tarkistaa, tarvitaanko Kirkes-kirjastoissa RDA-koulutusta. Pyydetään seuraavaan kuvailuryhmän kokoukseen edustaja myös Kirkes-kirjastoista
 • Helmet-Melinda-erätuontiputken käyttöönoton aiheuttamia tuplakenttiä tietueissa ei kannata toistaiseksi korjata itse, koska korjaamattomat tietueet saattavat tulla takaisin uuden päivityksen myötä

6. Uusia tikettejä

7. Tiketti 288: Signumbuilderista pois 130a-kenttä

Tämä korjaantuu seuraavassa versiossa. Muistakaa testata, kun testaatte uutta versiota

8. Muita asioita

 • Jos TäTissä tulee jotain ongelmia tietueiden viennissä tai tuonnissa Melindaan, jotka vaikuttavat valutuksen kautta paikalliskantoihin, niin olisi hyvä ilmoittaa Teamsissa, mitä on tapahtunut ja onko ongelma jo korjauksessa tai korjattu. Väärin valumiset näkyvät heti paikalliskantojen siirtoraportilla. Varsinkin osakohteellisten tietueiden kanssa on ylipäänsä oltava tarkkana.
 • Toivottiin ruotsinkielistä kuvailupohjaa kirjoille -> Tehdään TäTiin, nimeksi Kirja (Ruotsi)
 • Vuosisuunnitelma 2023: Käsitellään seuraavassa kokouksessa, Antti lähettää alustavan pohjan kommentoitavaksi sitä ennen.
 • Seuraavassa kokouksessa käsiteltävänä myös uuden version kuvailupohjiin liittyvä järjestelmäasetus: ApplyFrameworkDefaults
 • Koha-klinikka 29.3.

9. Seuraava kokous keskiviikkona 19.4.2023 klo 13.15-


Kuvailuryhmän muistio 2/2023

Aika: 22.2.2023 klo 13.15-14.20

Osallistujat: Mauri Aittaniemi (Lappi), Merja Hakulinen (Lumme), pj. Antti Heikkinen (OUTI), Pasi Hynninen (Helle), Päivi Knuutinen (Vaara), Johanna Ranta (Kyyti), Marja Soisalo (Vaara), Anna Viitanen (Vaski)

Poissa: Tarja Mäkinen (Kyyti), Anneli Österman (Koha-Suomi)

Asialista

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja Antti Heikkinen avasi kokouksen ja todettiin, että sihteerivuorossa on Päivi Knuutinen.

2. Melindan toimijanimimuutosten korjaukset TäTissä ja paikalliskannoissa

 • Edellisessä kokouksessa puhuttiin Kirjastopalvelun vanhojen (ajalta ennen RDA:ta) tietueiden poistamisesta TäTistä, jottei niitä tarvitsisi korjata, mutta on vaikea päättää sopivaa aikarajaa. Sovittiin, että mietitään mikä voisi olla sopiva ajankohta, jos tietueet päätetään poistaa, ja että toistaiseksi korjataan vain ne RDA-muotoiset tietueet, joita Kirjastopalvelu ei korjaa.

Päätettiin selvittää, mikä määrä on kirjatietueita, joissa 003-kentässä on FI-BTJ ja 040e-kentässä ei ole RDA-merkintää. Nämä voitaisiin poistaa TäTistä. Kun TäTiin korjataan toimijanimiä, ei riitä pelkästään 100a-kentän korjaaminen, vaan täytyy korjata myös 500a- ja 900a-kentät sekä muutkin mahdolliset tietueessa olevat virheet.

Lisäys 23.2.: Poistettavia tietueita (tekstiaineisto) on TäTissä 345 700 kpl.

Lisäksi huomioitiin, että Kansalliskirjasto näyttäisi korjaavan vain kirja-aineiston toimijanimet eikä esim. nuottien. Marja kyselee tästä Kansalliskirjastosta.

3. TäTin kuvailupohjat ja auktorisoidut arvot -valikot

 • Testi-TäTissä on ollut erilaisia valikkoja testattavana. Antti Heikkinen lähettää käyttöön otettavien valikkojen listauksen Päivi Knuutiselle TäTiin käyttöönotettavaksi.
 • Joissakin valikoissa mukana vielä Metatietosanastosta otettuja ISBD-termejä. Kumean vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa Metatietosanaston ISBD-termeistä:
 • Koska tämä on Kumeassa työn alla, jätetään odottamaan työn tulosta.

4. Uusi 020-kentän käytäntö: https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=455738956

 • Eri kansityypit kotimaisessa ja ulkomaisessa aineistossa -> Aiheuttaako toimenpiteiden muutoksia TäTi/Melinda-kuvailussa?
 • Toimitaan Kumean ohjeiden mukaisesti.

5. YSO-konversio, vanhentuneet/päivittyneet asiasanat ja Kohan tietueiden erämuokkaustyökalut

Tarkasteltiin Kohan erämuokkaustyökaluja. MARC-muokkauksen pohjien avulla voi tehdä erilaisia korjauksia ja lisäyksiä tietueiden eri kenttiin, paitsi ei kiinteisiin kenttiin tai kenttien indikaattoreihin. Hyviä ja käteviä tietueiden muokkaustoimintoja saa jakaa muillekin. YSO-konversiossa päivittyy vanhentuneet asiasanat nykyään käytettäviin termeihin suurimmilta osin.

6. Aloittelevan kuvailijan vertaistukiryhmä/kanava Koha Teamsiin?

Keskusteltiin vertaistukiryhmän tarpeellisuudesta ja osa kimpoista ilmoitti, että olisi tarpeen. Loput kimpat kyselevät vielä omilta kuvailijoiltaan tarpeellisuudesta. Lisäksi selvitetään, pystyykö Oulun Teamsissa muut kuin oman organisaation jäsenet avaamaan puheluyhteyttä, jos sellainen olisi käytännöllisempi tietyissä opastustilanteissa.

7. Koha-Suomi Melindaan -työryhmän kokous 25.1.2023

 • Kirjastopalvelun TäTi-tietueputki edistyy vähitellen, keväällä ehkä valmista
 • Asterin uusi teos/ekspressiokanta (FIN13) -> ei saada ihan vielä käyttöön
 • RDA- ja YSO-konversioita voisi alkaa työstämään versionvaihdon jälkeen
 • Kirkes-kirjastojen Melinda-koulutus? Aikaisintaan syksyllä, koulutusmateriaali päivitettävä.
 • Lisäksi työryhmän ulkopuolella on keskusteltu Melindan tämänhetkisestä tuplakontrollista, koska Celia-tietueet törmäävät taas useammin Melindassa oleviin e-äänikirjoihin. Rajapintapäivityksessä Melindan matcheri päivittyi ja muutos johtunee siitä. Tähän pyritään saamaan jonkinlaista parannusta Melindan päässä.
 • Seuraava kokous 21.3.2023

8. Uusia ja Redminesta siirrettyjä tikettejä:

9. Muita asioita

 • Valutuksesta: Jos siirtoraportin keskeytyneet-välilehdellä lukee tietueiden kohdalla ”Internal server error”, niin tämä saattaa usein viitata siihen, että tietokannassa on tuplatietue jostakin nimekkeestä, jolloin osakohteet ovat törmänneet toisiinsa.
 • Finnaan on tullut uusi aineistotyyppi äänikirjoja varten, tuotantoon 3.3. alkaen. Myös Daisy-äänikirjoille on oma ikoninsa. Kohan kehittäjien asialistalla tarvittavia toimenpiteitä varten 23.2.2023. [Lisäys 24.2.] Kehittäjien muistio 23.2.: Toteutetaan Kohassa versiopäivityksen jälkeen.

10. Seuraava kokous 22.3.2023 klo 13.15-

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.


Kuvailuryhmän muistio 1/2023

Aika: 18.1.2023 klo 13.15–14.30

Osallistujat: Mauri Aittaniemi (Lappi), Merja Hakulinen (Lumme), pj. Antti Heikkinen (OUTI), siht. Pasi Hynninen (Helle), Päivi Knuutinen (Vaara), Tarja Mäkinen (Kyyti), Johanna Ranta (Kyyti), Marja Soisalo (Vaara), Anna Viitanen (Vaski), Anneli Österman (Koha-Suomi)

Asialista

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Pasi Hynninen.

2. Melindan toimijanimimuutosten korjaukset

 • Tietueet olisi hyvä korjata myös TäTissä, jotta ne olisivat ajan tasalla. Miten tämä olisi järkevintä tehdä/organisoida?
 • Kirjastopalvelu päivittää viisi vuotta tuoreemmat omat tietueensa: kentät 1xx, 6xx ja 7xx sekä lisäksi viittauskenttä 9xx, jossa vanha nimimuoto. Miten tehdään viittä vuotta vanhempien KP:n tietueiden kanssa?

Tähän asti tietueet on huomattaessa korjattu TäTissä ja lähetetty Melindan kautta paikalliskantoihin. Aiheesta käydyssä vilkkaassa keskustelussa eniten kannatusta sai ehdotus poistaa Kirjastopalvelun viittä vuotta vanhemmat tietueet. Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen, jotta jokainen kimppa voisi arvioida poiston vaikutuksia omaan työskentelyynsä sekä onko viiden vuoden raja hyväksyttävissä. Toistaiseksi korjataan vain ne RDA-muotoiset tietueet, joita Kirjastopalvelu ei korjaa.

3. TäTin vanhat ja virheelliset Kirjastopalvelun tietueet

 • Anneli on alkanut poistamaan tietueita, joissa 008/6-merkkipaikalla on virheellinen arvo. Jonkin verran jää tietueita jäljelle käsin korjattavaksi.

Anneli on poistanut jo yli 40 tuhatta tietuetta.

4. Otetaanko käyttöön Asterin uusi teos/ekspressiokanta (FIN13)?

Tietokanta päätettiin ottaa käyttöön. Antti selvittelee vielä yksityiskohtia.

5. TäTin kuvailupohjat ja 041-kentän kielikoodit-valikko (+ muutkin auktorisoidut arvot -valikot)

Antti esitteli kielikoodit-pudotusvalikkoa. Hyvältä vaikutti. Valikkoa testataan elokuva ja lautapelipohjissa. Pudotusvalikkoja on tulossa myös muihin kenttiin.

6. Nalkuttimen tilanne Vaarassa

Marja kertoi tuplaongelmia esiintyvän joskus tietueita korjattaessa. Asiaa selvitellään.

7. Kuulumisia YKN:n metatietoryhmästä

 • Kohti metatietovisiota -projektin tilannekatsaus: Tiedote Kirjastot.fi:n uutisissa
 • Tutustuminen Ruotsissa sovellettaviin kuvailukäytäntöihin 8.–10.2.
  • matkaan ovat lähdössä metatietoprojektin ohjausryhmän nimeämät metatietoryhmän jäsenet Antti Heikkinen (Oulu/Koha), Katriina Jylhä (Vaasa/Mikromarc ja Quria), Saijamari Pakkala (Tampere/Aurora), Kaisa Hypén (Turku/matkan organisointi ja järjestelyt)
  • sovittuja tapaamisia:
   • Tukholman kaupunginkirjasto: teemana kuvailu Libris-työkalulla, tietueiden konvertointi Bibframe -> Marc, konvertoitujen tietueiden edelleenkäsittely, tulevaisuuden suunnitelmat
   • Kungliga Biblioteket: tärkein teema KB:n rooli kuvailun ekosysteemissä, kehittämiseen liittyvät tavoitteet, yleisiin kirjastoihin liittyvät näkemykset
   • Adlibris: teemana aineistotoimittajan näkökulma Libris-yhteistyöhön
   • Nacka: teemana kuvailutietojen hankinta ostopalveluna ja BTJ:n rooli
  • Olisiko ideoita, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota tai mitä kannattaisi kysyä Kohan näkökulmasta ajateltuna tai ylipäänsä Ruotsin kuvailukäytäntöihin liittyen?

Antille toivotettiin hyvää matkaa. Helle-kirjastot toivat esiin Ruotsissa käytettävät Kohan kannalta tarpeettomat 800-alkuiset kentät, joita voi olla tietueessa kymmeniä, estäen Kohaa käyttäviltä kirjastoilta Libriksen täysimääräisen käytön. Asiasta käydyssä keskustelussa tuli ilmi että, asiaa on aikaisemminkin selvitetty, mutta johtopäätöksiä ei kukaan muistanut. Ylimääräisten kenttien poistoa niiden siirtyessä Kohaan päätettiin selvittää uudelleen. Antti lupautui selvitysmieheksi.

8. Melinda

Helmetin erätuonneissa oli tiistaina 10.1.2023 häiriöitä, joiden myötä oli ilmaantunut tuplatietueita. Näitä tuli myös TäTiin asti 26 kpl. Tuplat on poistettu, mutta joihinkin tietueisiin oli ilmestynyt kaksi 020-kenttää, joissa viivallinen ja viivaton ISBN tai sitten q-kentissä eroja, esim. pehmeäkantinen vs. nidottu.

9. Muita asioita

Vaara kyseli ovatko osakohteet valuneet oikein. Muut kimpat totesivat että, jos osakohdevalutus toimii jollakin, on se suoranainen ihme. Vie/tuo-nappi todettiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi tuoda osakohteet paikalliskantaan. Tämän lisäksi keskusteltiin Kirjastopalvelun tietueiden viipyilystä. Todettiin että jos tietue viipyy useamman kuukauden, asiaa kannattaa tiedustella heiltä suoraan.

10. Ehdotuksia kevään kokousajoiksi

 • 15.2.
 • 22.3.
 • 19.4.
 • 24.5.

Ehdotuksesta poiketen päätettiin seuraava kokous järjestää 22.2.2023 klo 13.15–15.00