Indeksointi- ja tiedonhakuryhmän kokousten muistiot vuodelta 2024. Indeksointi- ja tiedonhakuryhmän tarkoitus on arvioida ja päättää indeksointiin ja tiedonhakuun liittyvien kehitysehdotusten toteutuksesta. Jäsenet: Anneli Österman ja Johanna Räisä (Koha-Suomi), Antti Heikkinen (OUTI), Kai Sormunen (Vaara), Ville Kivioja (Kyyti), Timo Väisänen (Kirkes), Heli Auranen (Lumme), Markku Untinen (Helle), Anna Viitanen (Vaski), Mauri Aittaniemi (Lappi)

Muistio 3/2024

Aika: Ke 22.5.2024 klo 13-14
Läsnä: Heli Auranen, Markku Untinen, Ville Kivioja, Anneli Österman, Mauri Aittaniemi, Timo Väisänen, Anna Viitanen, Antti Heikkinen, Johanna Räisä

1. Käsiteltävät kehitysehdotukset

 • Emotietueesta osakohteeseen siirtyvät tiedot ja RDA #705
  • Nämä on aiemmin jo korjattu, mutta korjaukset katosivat aiemman versiopäivityksen yhteydessä, mutta ovat edelleen tarpeellisia. Tässä uudelleen päivitettynä, miten tiedot pitäisi saada siirtymään emotietueesta osakohteen 773-kenttään:

   Emon kenttä Osakohteen kenttä Huomioita
   100ab TAI 110ab TAI 111ab 773a Tämän ei tarvitse enää siirtyä
   245abnpc 773t  
   264abc 773d  
   240 773s Ei tarvita enää
   022a 773x  
   020a 773z  
   001 773w  
   300ae 773h  
   028ba 773o  

   Päätös: Toteutetaan yllä kuvaillusti ja tarjotaan muutosta myös Koha-yhteisöön.

 • Osakentän 775t lisääminen title-hakukenttään #718
  • Päätös: Indeksointi- ja tiedonhakuryhmä 22.5.2024: Lisätään 775t-kenttä title- ja title-other-variant-indekseihin.
 • Nalkutin käyttöön jo tietojen tuontivaiheessa TäTiin #945
  • Päätös: Uusissa tietueissa ei ole enää juurikaan formaatin vastaisia tietueita, vanhemmissa tietueissa niitä on ollut enemmän. Todettiin, että ongelma ei ole enää akuutti, eikä teknistä ratkaisua tarvita. EDItX:n kautta tulevat tietueet ovat ennakkotietueita, jotka korvautuvat myöhemmin täysluetteloiduilla, jolloin tarvetta nalkuttamiselle ei ole vielä tietueen luontivaiheessa. Ei siis ole tarvetta tehdä mitään teknisiä ratkaisuja tällä hetkellä.

2. Seuraava kokous

Ei sovita vielä uutta aikaa vaan seurataan syyskuun puoliväliin saakka, tuleeko uusia kehitysehdotuksia. Jos niitä on tullut, Anneli kyselee jäseniltä sopivia aikoja seuraavalle kokoukselle.

Muistio 2/2024

Aika: To 7.3.2024 klo 12.15-13.15
Läsnä: Ville Kivioja, Johanna Räisä, Heli Auranen, Timo Väisänen, Antti Heikkinen, Anneli Österman

1. Käsiteltävät kehitysehdotukset

2. Seuraava kokous

Ke 22.5.2024 klo 13.

Muistio 1/2024

Aika: Ma 29.1.2024 klo 14-15
Läsnä: Anna Viitanen (Vaski), Markku Untinen (Helle), Kai Sormunen (Vaara), Timo Väisänen (Kirkes), Johanna Räisä (Koha-Suomi), Antti Heikkinen (OUTI), Mauri Aittaniemi (Lappi), Anneli Österman (Koha-Suomi), Heli Auranen (Lumme)

1. Käsiteltävät kehitysehdotukset

Päätökset kirjattiin tiketteihin.

2. Seuraava kokous

To 7.3.2024 klo 12.15.