Indeksointi- ja tiedonhakuryhmän kokousten muistiot vuodelta 2023. Indeksointi- ja tiedonhakutyöryhmän tarkoitus on arvioida ja päättää indeksointiin ja tiedonhakuun liittyvien kehitysehdotusten toteutuksesta. Jäsenet: Anneli Österman ja Johanna Räisä (Koha-Suomi), Antti Heikkinen (OUTI), Kai Sormunen (Vaara), Ville Kivioja (Kyyti), Timo Väisänen (Kirkes), Heli Auranen (Lumme), Markku Untinen (Helle), Anna Viitanen (Vaski), Mauri Aittaniemi (Lappi)

Järjestäytymiskokous

Aika: 18.12.2023 klo 14
Läsnä: Anneli Österman ja Johanna Räisä (Koha-Suomi), Antti Heikkinen (OUTI), Kai Sormunen (Vaara), Ville Kivioja (Kyyti), Timo Väisänen (Kirkes), Heli Auranen (Lumme), Markku Untinen (Helle), Anna Viitanen (Vaski)

Asiat

Järjestäytyminen ja toimintatavat

Käsiteltävät tiketit Githubissa

Anneli kirjaa muistiot, koska muokkausoikeuksia ei ole kuin Annelilla ja Antilla (sekä Johannalla).

Käytiin läpi nämä tiketit ja päätökset kirjattiin tiketteihin.

Tiketti 840 tuli kaikille kotitehtäväksi miettiä, miten kunkin mainitun kentän osalta kannattaisi toimia.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Ma 29.1.2024 klo 14 osoitteessa https://meet.jit.si/koha-suomi-indeksointi.