Tällä sivulla on Koha-Suomen hallituksen tiedotteet vuodelta 2024. Ylimmäisenä on aina uusin tiedote.

Koha-Suomen hallituksen tiedote 5/2024

8.5.2024

Kokouksessa valmisteltiin yhtiökokouksen aineistot ja nopeasti vilkaistiin taloustilanne sekä toimitusjohtajan raportti. Yhtiökokouksessa on tavanomaiset päätösasiat, kuten tilinpäätös ja vastuuvapaudesta päättämisen, hallituksen ja nimeämistoimikunnan jäsenten sekä puheenjohtajiston valinta. Yhtiökokoukselle viedään tiedoksi hallituksen päätös palvelumaksun korotuksesta 1.7. alkaen, liitteenä jo teille tiedoksi kuntiin lähtevä kirje maksukorotuksesta. Palvelumaksu on ollut samalla tasolla vuodesta 2017 lähtien eli lähes koko yhtiön olemassaoloajan. Sen jälkeen on mukaan tullut useampi kimppa ja henkilökuntaakin aika lailla. Iso muutos oli palvelinten siirto yhteiseen konesaliin ja tämäkin sisällytettiin palvelumaksuun. Yhtiökokoukselle viedään keskusteltavaksi osakassopimuksen muuttaminen ja katsotaan sen jälkeen, mihin suuntaan sopimuksen kanssa edetään.

Omalta osaltani oli viimeinen kokous hallituksen puheenjohtajana. Pestini on kestänyt alusta alkaen eli vuodesta 2016, joten onkin aika saada uusia tuulia. Hiukan tuntuu haikealta, mutta ennen kaikkea onnelliselta. Alun valtavan haparoinnin jälkeen yhtiön toiminta ja hallinto on mennyt selvästi eteenpäin hyvien hallitusjäsenten ja Arin toimesta. Toiveenani on tietty saada jatkaa hallituksessa, koska ei näin mainiota yhteisöä halua mitenkään jättää.

Kauniita kevätpäiviä kaikille!

T. Rebekka, hallituksen pj.

Liitteet:

Toimitusjohtajanraportti_524.pdf

Palvelumaksunkorotus.pdf

Koha-Suomen hallituksen tiedote 4/2024

26.4.2024

Kevät tuo mukanaan tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen valmistelun. Kävimme hallituksessa tarkkaan läpi tilinpäätöstä. Se näyttää miinusta 33 439,90 euroa. Tappio on ollut tarkoituksellinen ja sillä on pienennetty aiemmin kertyneitä voittoja. Yhtiö ei jaa osinkoja osakkailleen, joten ei ole tarkoituksenmukaista kerryttää voittoja taseeseen.

Toimitusjohtajan raportti on liitteenä ja se käytiin kokouksessa läpi keskustellen. Versiopäivityksen valmistelu etenee suunnitellusti ja tällä kertaa mukana ei ole isoja muutoksia. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin! Minusta uusita ominaisuuksista on tiedotettu hyvin kirjastoja. Mukava oli myös kuulla, että miniwebinaarit ovat keränneet hyvin osallistujia.

Hyvää viikonloppua!

t. Rebekka, hallituksen pj

Toimitusjohtajan raportti: Toimitusjohtajanraportti_4_24.pdf

Koha-Suomen hallituksen tiedote 3/2024

22.3.2024

Hei kaikille!

Kokouksen keskeisimmät asiat olivat alkuvuoden talouden toteuma ja toimitusjohtajan raportti. Molempien perusteella vuosi on lähtenyt suunnitellusti käyntiin ja mitään ikäviä yllätyksiä ei ole ollut. Toimitusjohtajan raportin pohjalta kävimme keskustelua yhteisestä PowerBI-kehittämisestä, jota on hyvä vielä vahvistaa. Bugiperjantai-käytäntö vaikuttaa oikein hyvältä ja hienoa, että meidän kehittämisemme saa lisää painoarvoa kansainvälisessä yhteisössä. Lisäksi kävimme läpi asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelman, joka kannattaa käydä lukemassa. Kuten myös asiantuntijaryhmän muistiot. Hienoa, että uutiskirjeiden toimitusvastuut on saatu organiseerattua tälle vuodelle. Kiva odotella ensimmäistä kirjettä.

Hyväksyimme tämän vuoden viestintäsuunnitelman, liitteenä.

Hyvää viikonloppua!

T. Rebekka, hallituksen pj

Toimitusjohtajan raportti 3/24: Toimitusjohtajanraportti3_24.pdf

Viestintäsuunnitelma 2024: Viestintasuunnitelma2024.pdf

Koha-Suomen hallituksen tiedote 2/2024

23.2.2024

Hallituksen kokouksessa kävimme aika lyhyesti läpi tammikuun taloustilanteen ja toimitusjohtajan raportin, vielä ei ole paljon ehtinyt tapahtua. Viestintäsuunnitelman toteuma käynnisti hyvän keskustelun ja tämän vuoden suunnitelmaa täsmennetään sen pohjalta, joten nyt liitteenä vain toteuma. Ensi kerralla uusi suunnitelma.

Keskustelimme lisäksi osakassopimuksen päivittämisestä. Hallitus on valmistellut uuden osakassopimuksen ja se on lähiaikoina lähdössä kuntiin kommenteille. Sopimuksesta on hyvä keskustella myös kimppojen kokouksissa. Tavoitteena on, että sopimusta kommentoidaan annetussa ajassa ja että saadaan mahdolliset muutokset tehtyä ennen yhtiökokousta. Lisäksi sopimus tulee hyväksyä jokaisessa kunnassa. Tästä kaikesta on tarkemmin kuntiin tulevassa aineistossa.

Leppoisaa viikonloppua!

t. Rebekka, hallituksen pj.

Viestintäsuunnitelma ja toteuma 2023: Viestintäsuunnitelma ja toteuma2023.pdf

Toimitusjohtajan raportti 2/24: Toimitusjohtajan raportti 2_24.pdf

Koha-Suomen hallituksen tiedote 1/2024

29.1.2024

Vuosi saatiin käyntiin hallituksenkin kanssa. Viime vuoden taloutta tutkittiin alustavasti ja siihen palataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Ari esitteli tiekartan tilannetta ja siitä käytiin keskustelua. Hallitus näki tärkeäksi edistää yhteisten viestipalveluiden selvittämistä. Mikäli alkaa tuntua siltä, että tiekartalla asiat tulevat tehtyä suunnitellusti, niin on aiheellista käynnistää vuoden lopulla tiekartan isompi päivittäminen.

Lisäksi käsittelimme sisäisen tarkastuksen suunnitelman tälle vuodelle ja raportin viime vuodelta, nämähän ovat ajankohtaisia asioita myös kunnissa tähän aikaan vuodesta. Osakassopimuskin saatiin siihen malliin, että se voidaan lähettää kuntiin kommenteille.

T. Rebekka, hallituksen pj.

Toimitusjohtajan raportti: Toimitusjohtajanraportti1_ 24.pdf

Tiekartta: Tiekartta2024tammikuu.xlsx