Tällä sivulla on Koha-Suomen asiantuntijaryhmän muistiot vuosilta 2016-2020.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 10/20

Kokousaika: 14.12.2020 klo 9.15

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Asko Autio (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Leena Kinnunen (Lappi), Katja Valjakka (Lumme), Anneli Österman (OUTI, Koha-Suomi)

Poissa: Noora Valkonen (OUTI)

1. Arin tilannekatsaus

Yhteisen palvelinsalikokonaisuuden kilpailutus on auki ja se päättyy 8.1.2021.

Vaskissa toinen konversiokierros on menossa ja projekti etenee hyvin.

Kyytissä hajosi toinenkin Raid-ohjain la 28.11. Koha oli pois käytöstä 9-15.30.

Heinäveden konversio ja käyttöönotto siirretään kuukaudella eteenpäin, koska konversiotyökalussa on vika.

Kokeillaan kehittäjien kanssa päivystystä pareittain. Päivystys arkisin 8-16, viikonloppuisin ja iltaisin ei ole päivystystä.

Versiopäivityksen osalta ensimmäiset tiketit vastuutettu kehittäjille.

2. Sotu-siilo

Sotu-siilon käyttö vaatii paljon Koha-Suomi spesifiä koodia ja on siksi isotöinen ylläpitää. Jos hetut olisi mahdollista tallentaa Kohaan, mutta pitää piilotettuina siten, etteivät ne näy virkailijoille, vähentäisi se koodin ylläpitotarvetta ja mahdollistaisi Hetun käytön erilaisissa käyttötarkoituksissa. Samaan aikaan se heikentää tietoturvaa sikäli, että vaikka hetut olisivat piilotettuina Kohassa, ovat ne silti samassa järjestelmässä kuin muutkin asiakastiedot.

Ajatus pohdiskeluun lähti tästä: Henkilötunnusta ei saa nykyisinkään käyttää tunnistamiseen ja sivulla oleva linkki lausuntoon (siellä kohdassa V kerrotaan, että henkilötunnus ei ole salassa pidettävä tieto).

Keskustellaan tästä.

 • Aurorassa hetu piilotettu, näkyy vain tähtiä, kun hetu on tallennettu. Laskuttajilla erilliset tunnukset, joilla näkee hetun. Raporteille ei tule näkymään hetu, jos ei oikeuksia nähdä sitä.
 • huolehdittava, että virheellisen hetun voi myös vaihtaa. Päätös: Kaikki keskustelee vielä omassa kimpassa asiasta ja käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa.

3. Muut asiat

Lappi: Palauttamattoman aineiston laskutus ja liitännät ulkoisiin talousjärjestelmiin. Mitä suunnitelmia Koha-Suomella?

 • Koha-Suomella tarkoitus toteuttaa standardinmukainen Finvoice-tuki. Laskutus/talouhallintojärjestelmien toimittajien tehtävänä sen jälkeen huolehtia data oman järjestelmänsä ymmärtämään muotoon.

Indeksointityöryhmään ilmoitettu seuraavat henkilöt:

 • Anna Viitanen (Vaski)
 • Kai Sormunen (Vaara)
 • Antti Heikkinen (OUTI)
 • Taru Savola (Lappi)
 • Anneli Österman (OUTI, Koha-Suomi)
 • Sirpa Janhonen (Varastokirjasto)
 • Satu Niininen (Kansalliskirjasto)
 • Markku Untinen (Helle)
 • Ari Albrecht (Lumme)
 • Katja Valjakka (Lumme)

4. Seuraavat kokoukset

Kevään kokousajat:

11.1.2021 klo 10.00, 15.2.2021 klo 9.15, 15.3.2021 klo 9.15, 12.4.2021 klo 9.15, 10.5.2021 klo 9.15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 9/20

Kokousaika: 23.11.2020 klo 9.15

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Asko Autio (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Pia Kusmin (Lappi), Katja Valjakka (Lumme), Anneli Österman (OUTI, Koha-Suomi, siht.)

Poissa: Noora Valkonen, Leena Kinnunen

1. Arin tilannekatsaus

Yhteisen palvelinsalikokonaisuuden alustava määrittely on tehty ja kilpailutusta valmistellaan.

Vaskissa toinen konversiokierros on menossa ja projekti etenee hyvin.

Lauantaina 21.11.2020 Kyytin palvelimella hajosi emolevyltä väyliä ja ilmeisesti raid. Kodo aloitti palvelimen palautusta käyttökuntoon jo lauantaina ja kehittäjät jatkoivat maanantaina korjaamista. Kyyti lainauskunnossa ma noin klo 10. Indeksoinnissa jotain puutteita, mutta ongelman selvittelyä jatkettiin.

Heinäveden konversio ja käyttöönotto siirretään ehkä kuukaudella eteenpäin, koska konversiotyökalussa on vika.

Johanna palasi takaisin töihin 19.11.2020 ja ottaa Jukalta Melindan käyttöönoton takaisin vastuulleen.

Oulun Teamsiin perustettu oma tiimi kuvailuryhmän tarpeesta ja selvitetään, meneekö myös pääkäyttäjät sinne. Tiimissä on tarkoitus keskustella ja jakaa tietoa.

2. Työryhmien ensi vuoden toiminta ja tavoitteet

Tänä vuonna asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelma valmistui keväällä, mutta muiden vasta syksyllä. Aloitetaan ensi vuoden suunnitelmien teko jo tänä vuonna, jotta ne voidaan hyväksyä heti alkuvuonna. Asiantuntijaryhmä valmistelee omansa ja edellyttää muita käynnistämään omiensuunnitelmiensa valmistelun.

Päätös: Anneli ja Antti ottavat työn alle vuosisuunnitelmat pääkäyttäjä- ja kuvailuryhmissä. Ari aloittaa asiantuntijaryhmän suunnitelman tekemisen.

3. Indeksointitarpeet Elasticsearchissä

Perustetaan ryhmä, jossa mietitään Elasticsearhcin indeksointitarpeita. Mukaan tarvitaan pääkäyttäjiä, kuvailijoita ja tiedonhakijoita sekä edustajia tieteellisistä Koha-kirjastoista.

Päätös: Perustetaan ryhmä. Pe 4.12.2020 mennessä kimpoista jäsenet tiedoksi Annelille.

4. Versionvaihto

Versionvaihto-projekti perustettu ja sinne kirjattu ylös kaikki ominaisuudet. Projektista löytyy jatkossa kaikki versionpäivitykseen liittyvä tieto.

Kohan käännösprojekti menossa yhdessä korkeakoulujen pääkäyttäjien kanssa.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.

6. Seuraavat kokoukset

14.12. klo 9.15

Kevään kokousajat:

11.1.2021 klo 10.00, 15.2.2021 klo 9.15, 15.3.2021 klo 9.15, 12.4.2021 klo 9.15, 10.5.2021 klo 9.15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 8/20

Kokousaika: 26.10.2020 klo 9.15 ja 2.11.2020 klo 9.15

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Noora Valkonen (OUTI), Anneli Österman, Emmi Takkinen, Pasi Korkalo, Anni Rajala (Vaski, 2.11.2020)

Poissa: Noora Valkonen

1. Versiovaihdon valmistelu

Liitteenä on Annelin ja Arin yhteenveto kommentoitavana olleista ominaisuuksista. Kävimme listan läpi myös kehittäjien kanssa ja Emmi Takkinen ja Pasi Korkalo osallistuvat kokoukseen. Käydään listasta keskustelua.

Liite: Versiovaihto.xlsx

Päätös: Päästiin Laina- ja maksusääntöihin 26.10.2020. Jatkettiin ominaisuuksien käsittelyä ma 2.11.2020 klo 9.15 Teamsissä. Päätökset kirjattu liitteenä olevaan Versiopäivitys-taulukkoon. Anneli kirjaa ne myös Redmineen keskustelupalstalle jokaisen ominaisuuden kohdalle ja tekee uutisen aiheesta Redmineen.

2. Editx-hankinta

Kirjastoissa EditX-määrittelyissä on yhä ongelmia. Itse rajapinta toimii oikein, mutta, kun määrittelyt on tehty joko kirjastoissa tai toimittajan järjestelmässä väärin, tulee paljon ongelmia, jotka työllistävät kehittäjiä liikaa. Keskustellaan tästä.

Tulossa muutoksia: Epäonnistuneet sanomat siirretään seitsemän päivän ajan uudelleenkäsiteltäviksi, jolloin pääkäyttäjillä on viikko aikaa selvittää ongelma (lisätä puuttuvat tilit, toimittajat, olla yhteydessä sanoman toimittajaan yms.). Virheraportit lähetetään jatkossa vain pääkäyttäjille ja jos ongelma ei ole pääkäyttäjän tai toimittajan korjattavissa, niin vasta sitten ollaan yhteydessä kehittäjiin.

3. Muut asiat

Oulussa ja Jyväskylässä menossa Moda-hanke, jossa tutkitaan, miten voitaisiin toteuttaa sähköinen rekisteröityminen asiakkaaksi.

4. Seuraavat kokoukset

23.11. klo 9.15, 14.12. klo 9.15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 7/20

Kokousaika: 28.9.2020 klo 9.15-. Jitsi-kokous

Kuulolla:

Ari Mäkiranta (Koha-Suomi Oy, pj.), Helle: Kati Sillgren, Kyyti: Tuomas Kunttu, Lappi: Leena Kinnunen, Lumme: Katja Valjakka, Outi: Anneli Österman (vara), Vaara: Päivi Knuutinen, Vaski: Susanna Sandell,

1. Arin tilannekatsaus

Kunnilta odotetaan enää Turun vastausta ja jos sielläkään ei nähdä estettä yhteiseen konesaliin siirtymiselle, voidaan aloittaa kilpailutuksen valmistelu. Tieteellisten kirjastojen versionvaihto on täydessä vauhdissa ja kaksi ensimmäistä on jo tuotannossa. Jatkossa kirjastoja siirretään uuteen versioon joka viikko. Vaskissa on päästy ensimmäisen koekonversion tekemiseen.

Tieteellisten versiovaihtoa voi seurata täältä

2. Palvelinkartoitus

Kunnilta odotetaan enää Turun vastausta ja jos sielläkään ei nähdä estettä yhteiseen konesaliin siirtymiselle, voidaan aloittaa kilpailutuksen valmistelu.

Päätös: Kaikille kimpoille on alustavien tietojen mukaan ok, että mennään yhteiseen konesaliin. Odotellaan vielä viimeisiä virallisia vahvistuksia ennen kuin asiaa edistetään.

3. Versiovaihdon tilanne

Anneli piti pääkäyttäjäryhmässä esityksen mahdollisesta muutoksesta aineistolajien käyttötapaan ja se on herättänyt jo jonkin verran keskustelua. Keskustellaan tästä lisää ja katsotaan samalla versionvaihdon kommentoinnin tilannetta yleisesti

Päätös: Kaivattiin konkreettista tapaa testata ja miettiä ehdotusta. Päätettiin tehdä asiantuntijoille käyttäjätunnukset Vaskin testiin, koska se on anonymisoitu tietokanta ja siellä on valmiina Vaskin konversion vuoksi ehdotuksen malliset aineistolajit.

Anneli ja Korkalon Pasi ovat pohtineet, miten aineistolaji saadaan helpommin mukaan esim. viesteihin, lainatietoihin ja siihen on ehdolla parikin erilaista ratkaisua. Aineistolajitieto voidaan kytkeä luettelointietoihin 942c-kenttään, josta se päätyy myös biblioitems-tauluun, josta se on käytettävissä helposti myös esim. raporteille, viestipohjille yms.

4. Pääkäyttäjä- ja kuvailuryhmien vuosisuunnitelmien hyväksyminen

Suunnitelmat liitteenä. Käydään ne vielä läpi.

Pääkäyttäjät: ei lisättävää, hyväksytään pääkäyttäjät_tehtävät.docx

Kuvailijat: ei lisättävää, hyväksytään Kuvailuryhmän tehtävät.docx

5. Koha-webinaari

Koha-webinaari 2.10.2020. Annelin esitys on liitteenä. Webinaariin on jo noin 100 ilmoittautunutta.

6. Tilastointi

Tilastointiin liittyen kimpoissa on ollut suunnitelmia sen automatisoinnista ja erilaisia projekteja on suunniteltu. Keskustellaan tästä ja miten tilastoinnin kanssa edetään.

Päätös: Perustetaan tilastointitarpeita ja perusteita kartoittava työryhmä. Arilla on valmiina lista ehdokkaista.

7. Muut asiat

Helle-kimppa tarvitsee Tätiin uuden aineistolajin e-elokuva, jotta Kirjastopalvelulta saadaan tuotua Viddlan elokuvien kuvailutietueet. Muilla ei ole aineistolajille tarvetta, mutta sen lisääminen sopii muille kuvailuryhmän jäsenille.

Päätös: Asiantuntijaryhmälle sopii uuden aineistolajin lisääminen, joten Tätiin lisätään aineistolaji e-Elokuva lyhenteellä ELEFFA.

8. Seuraavat kokoukset

26.10. klo 9.15, 23.11. klo 9.15, 14.12. klo 9.15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 4/20

Kokousaika: 20.4.2020 klo 9.15-. jitsi-kokous

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Noora Valkonen (OUTI), Anneli Österman, Asko Autio (Vaski), Katja Valjakka (Lumme), Susanna Sandell (Vaski), Leena Kinnunen (Lapin kirjasto)

Poissa: Pia Kusmin (Lapin kirjasto)

1. Arin tilannekatsaus

Melinda-integraatiossa Jukka on löytänyt ongelmakohdat TÄTIn ja Melindan välillä ja niiden korjaus on tekeillä. Koronan takia eräpäiviä on nyt siirretty kahdesti ja se on sujunut hyvin. Asia on hoidettu pääkäyttäjien kanssa ja päätökseen on pyydetty johtajien siunaus. Tarvittaessa tehdään uusia siirtoja samalla kaavalla.

 • Melinda-koulutus jouduttaneen siirtämään alkusyksyyn, koska ihmisiä ei ole töissä korona-rajoitusten vuoksi.
 • Ari keskustellut johtajien kanssa, että jos tulee vielä uusia eräpäiväsiirtoja, niin voidaan jatkaa samalla tavalla, että pääkäyttäjät ehdottavat eräpäivää ja johtajat hyväksyvät sen jälkeen sen.
 • Vaskin Koha-projekti aloittanut huhtikuun alussa. Hommat lähtenyt käyntiin hyvin. Odotellaan Siilinjärveltä vastausta, saadaanko käyttää heidän palvelintaan testipalvelimena. Aloitetaan vanhalla dumpilla, mutta uusi tarvitaan piakkoin, koska Auroran tietokantarakenne on muuttunut dumpin oton jälkeen.
 • Heinäveden kunta siirtyy Pohjois-Karjalaan ja kirjasto siirtyy Lumpeista Vaaraan. Siirtymisen olisi tarkoitus tehdä vuodenvaihteessa 20-21. Mietittävä, mitä asiakkaille tehdään, koska osa varmasti jatkaa Lumme-kirjastojen (Varkauden kirjasto) käyttöä.

2. Palvelinkartoitus

Palvelinkartoitus-luonnos on liitteenä. Käydään se läpi ja keskustellaan siihen liittyvistä asioista.

 • nykymallissa ongelmana vaihtelevat käytännöt ja vastuut eri palvelintoimittajien kanssa
 • Vaaran palvelin tiensä päässä kohtapuoliin, Vaskille tarvitaan palvelin ennen käyttöönottoa.
 • jos päädytään yhteisiin palvelimiin, niin Koha-Suomen pitää tehdä kilpailutus syksyllä.
 • huonona puolena keskittämisessä on, että jos palvelinsalissa tapahtuu häiriö, on kaikkien kimppojen Kohat nurin. Tämä on kuitenkin aika epätodennäköistä.
 • sotu-siilot olisivat jatkossa kaikki Koha-Suomen palvelimella ja kaikki mahdollisesti yhdessä Hetula-tietokannassa.
 • laskuissa on otettu huomioon myös se, että palvelinkapasiteetti riittää myös silloin, jos nykyisiin kimppoihin liittyy uusia kimppoja/kirjastoja
 • yleisesti ottaen yhteinen palvelinsali/yhteiset palvelimet koettiin hyvänä, tietoturvaa ja vastuita selkeyttävänä asiana.

3. Versiovaihdon valmistelu

Anneli ja Ari tekivät selkokielisemmän listan Suomi-Koha ominaisuuksista Redmineen (https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/mls/wiki/Versionvaihdon_kommentointi). Samalla mietitään miten toimintatapoja voisi muuttaa, jotta päästään lähemmäs yhteisöversiota. Listaa voi pian alkaa kommentoimaan

 • Emmi Takkinen vienyt pienempiä muutoksia yhteisöön.
 • Tieteellisillä menee syksyyn, viisi kimppaa testaa heillä ensin.

 • kommentointia voisi aloittaa jo Redmineen, kommentointioikeus pitäisi olla kaikilla rekisteröityneillä käyttäjillä. Kommentiksi riittää monesti pelkkä ”tarvitaan edelleen”, jos muuhun ei ole aikaa. Tarvitaan kuitenkin mahdollisimman monelta myönteinen tai kielteinen ilmaus tarpeellisuudesta.

4. Koha-seminaari

Koronaepidemian takia suurin osa kevään tapahtumista on siirretty syksylle, joten Koha-seminaariakin on siirrettävä loppuvuoteen. Uutta aikaa kartoitetaan ja samalla täytyy seurata miten epidemia vaikuttaa arkeen. Jos näyttää, ettei liveseminaari onnistu, pidetään varasuunnitelmana webinaaria.

 • mielellään liveseminaari, koska ne ovat parempia yhteishengen luomisen suhteen.
 • mietintään, voisiko syksyllä olla webinaari ja keväällä liveseminaari. Aikataulun pohdinta jatkuu tieteellisten kirjastojen edustajien kanssa.

5. Webinaaripäivä toukokuussa

Tieteellisten Koha-kirjaston seminaarivalmistelijoiden kanssa ideoitiin webinaaripäivää jo toukokuulle. Aiheena olisi versionvaihdon valmistelu ja Kohan jatkokehitys. Keskustellaan tästä.

 • toukokuussa on todennäköisesti niin vähän henkilökuntaa töissä, että webinaaria ei kannata järjestää silloin. Ehdolle elokuu.
 • webinaarissa tieteelliset Koha-kirjastot voisivat kertoa omasta versionvaihdoksen tilanteesta ja Koha-Suomi omista suunnitelmista.

6. Muut asiat

 • kehitysehdotus: Koha-Suomi voisi järjestää vapaamuotoisen ”missä mennään” -webinaarin kaikille halukkaille esim. versiopäivityksestä, palvelinkartoituksesta
 • asiantuntijaryhmäläisten pitää selvittää, ketkä ovat ehdolla seuraavaan asiantuntijaryhmään. Jatkaako samat? Tieto mielellään seuraavaan kokoukseen.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous siirrettiin maanantaille 25.5.2020.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 3/20

Kokousaika: 16.3.2020 klo 9.15-. jitsi-kokous

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Noora Valkonen (OUTI), Anneli Österman, Pia Kusmin (Lapin kirjasto), Asko Autio (Vaski)

Poissa: Katja Valjakka (Lumme), Tuomas Kunttu (Kyyti), Leena Kinnunen (Lapin kirjasto)

1. Arin tilannekatsaus

Melinda-integraatiossa odotellaan, että Kansalliskirjastolla on aikaa edistää asiaa. Vielä kesken on SRU-rajapinta. Melinda-koulutukset on sovittu neljälle paikkakunnalle 19.3. alkaen. Siirto Melindan ja TÄTIn välillä ei toimi oikein. Ongelma on ilmennyt sen jälkeen, kun Kansalliskirjasto siirsi Melindan uudelle palvelimelle. Tietoturva-auditoinnin jälkitoimenpiteet on pitkällä ja Pasi Korkalo vie ne kaikkiin asennuksiin.

 • korona-sulkemiset tulee työllistämään kehittäjiä, kun kirjastoja suljetaan. Ilmoitukset siirroista mahdollisimman ajoissa ja jos mahdollista kimpoittain sama eräpäivä.
 • Melinda etäkoulutuksina, kunhan homma saadaan teknisesti toimimaan
 • Siilinjärvi on Finnassa ja oma opac suljetaan kuukauden päästä Finnan avaamisesta

2. Koha-Suomen henkilöstön osallistuminen kimppojen tilaisuuksiin

Koha-Suomen henkilöstöstä osallistuivat etäyhteydellä Anneli, Pasi Korkalo ja Ari Lapin kimpan tilaisuuteen. Tilaisuudessa käyttäjillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä yleistä keskustelua Kohasta. Tilaisuus koettiin molemmin puolin hyödylliseksi ja samanlaista voisi tarjota myös muille kimpoille. Käydään asiasta keskustelua ja katsotaan, onko muissa kimpoissa halukkuutta tällaiseen.

 • kimppojen omiin palavereiden lisäksi järjestetään kaikille yhteinen tilaisuus kevään myötä.

3. Versiovaihdon valmistelu

Anneli ja Ari tekivät selkokielisemmän listan Suomi-Koha ominaisuuksista Redmineen. Samalla mietitään miten toimintatapoja voisi muuttaa, jotta päästään lähemmäs yhteisöversiota. Listaa voi pian alkaa kommentoimaan

 • Emmi Takkinen vienyt pienempiä muutoksia yhteisöön.
 • Tieteellisillä menee syksyyn, viisi kimppaa testaa heillä ensin.

4. Koha-seminaari

Viime kokouksessa sovittiin, että kimpoista kerätään aihetoiveita ja seminaarin aikataulua. Eniten kannatusta aikatauluksi on saanut viikot 38 ja 39. Kokouksessa esille nousivat nämä aiheet:

 • Aiheeksi käyttäjän näkemys? Löytyisikö sellaista esitelmöijää, joka ei ole pääkäyttäjä?
 • ryhmä/pajatoiminta uusiksi? ▪ keskustelua versiovaihdosta ja ominaisuuksista. Mahdollisuus vaikuttaa. ▪ esim. 4-6 isompaa teemaa ja niiden sisällä voi olla pienempiä teemoja
 • ulkomainen esitys? mihin suuntaan kohan kehitys on menossa? ruotsista tai norjasta?
 • pieni puheenvuoro tietoturvasta ja jokaisen käyttäjän vastuusta
 • päästäänkö Kohaa oikeasti itse kehittämään? Kokouksen jälkeen tuli vielä toiveet: Koha tietojohtamisen välineenä. Automaatioon ja omatoimikirjastoihin liittyvästä esityksestä tuli myös toive.

Onko muita toiveita tullut. Ari pitää tieteellisten kanssa palaveria tämän kokouksen jälkeen.

 • Sipoo saanut rahaa Kirja kohtaa jonkun/jotain -hankkeeseen, yhteisen kokoelmapolitiikan luominen. Mahdollinen esitysaihe?
 • Arille voi laittaa edelleen aihe- ja puhujaehdotuksia

5. Asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelma vuodelle 2020

Liitteenä vielä vuosisuunnitelma tälle vuodelle.

 • käytiin läpi ja hyväksyttiin

6. Muut asiat

 • ei muita asioita

7. Kevään kokoukset

20.4.2020 klo 9:15, 4.5.2020 klo 9:15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 2/20

Kokousaika: 17.2.2020 klo 9.15-. jitsi-kokous

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Asko Autio (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Anneli Österman, Leena Kinnunen (Lapin kirjasto)

Poissa: Susanna Sandell (Vaski), Noora Valkonen (OUTI), Katja Valjakka (Lumme)

1. Arin tilannekatsaus

Melinda-integraatiossa odotellaan, että Kansalliskirjastolla on aikaa edistää asiaa. Vielä kesken on SRU-rajapinta. Melinda-koulutukset on sovittu neljälle paikkakunnalle 19.3. alkaen. Vielä tarvitaan kouluttajat Kyyti/Lumme ja Helle -koulutuksiin. Kimppojen osaamisen takia parasta olisi löytää kouluttajat kimppojen sisältä.

 • Melinda-koulutukset joudutaan todennäköisesti pitämään testikannassa.
 • Testi-Tätin osoite löytyy wikistä Linkin voi välittää Täti-luetteloijille, jotka tulevat käyttämään Melindaa. Myös helpottamaan kouluttajan löytymistä.
 • Vaski-kirjastot ovat tehneet virallisen päätöksen Kohaan siirtymisestä. Käyttöönottoprojekti alkaa huhtikuussa 2020 ja varsinainen käyttöönotto toukokuussa 2021.
 • Lähettäkää kimppojen palvelimien rautojen speksit ja vuosihinta Arille yhteisen palvelinpalveluselvitystä varten. Tieto tarvitaan kaikista muista kimpoista paitsi Vaarasta.

2. Tietoturva-auditoinnin seuranta ja toimenpiteet

Pasi on tehnyt korjaukset valtaosaan auditoinnissa havaittuihin puutteisiin. Korjauksia testataan tällä hetkellä Outin asennuksessa ja jos ongelmia ei ilmene, niitä viedään muihin asennuksiin. Viime kokouksessa päätettiin IP-avaruuden rajaamisesta ja työtunnuksista pääkäyttäjille. Käydään läpi näiden toimien tilanne eri kimpoissa.

Koha-Suomen tietoturvaohje

 • IP-rajausten ja käyttäjätunnusten tilanne:
  • OUTI: rajaukset ja tunnukset kunnossa
  • Lappi: LapIT voi tehdä pyydetyt muutokset asiantuntijatyönä. Ei vielä otettu yhteyttä niihin kuntiin, joitka eivät ole LapITin tuen piirissä. Tunnukset ok
  • Vaara: IP-rajausasia laitettu alulle. Tulossa palaveri siitä, mitä tehdään VPN-yhteyksille. Tunnukset ok.
  • Kyyti: IP-rajausasiaa edistetty. Käyttäjätunnukset ohjeistettu tehtäväksi.
  • Helle: kaikkiin kuntiin otettu yhteyttä IP-rajauksen suhteen. 6/12 kunnista IP:t selvillä. Käyttäjätunnukset ok.
  • Lumme: ei tietoa.

3. Versiovaihdon valmistelu

Viime kokouksessa päätettiin, että Anneli ja Ari kokoavat selkokielisemmän listan Suomi-Koha ominaisuuksista ja asiantuntijaryhmä selvittää olisiko kimpoissa henkilöitä, joilla olisi aikaa käydä listaa kommentoimassa. Käydään kierros kimppojen tilanteesta.

Finna-väki ehtii tehdä tähän liittyvät rajapinnat vasta kesälomien jälkeen, joten päivitys jää joka tapauksessa loppuvuoteen. Yritämme Annelin kanssa saada listaan asioita vielä helmikuun aikana.

 • Ari ja Anneli aloittavat tikettien ja ominaisuuksien läpikäynnin ke 19.2.2020
 • Ari esittänyt toiveen johtajien aamukahveilla, että muutkin työntekijät kuin pääkäyttäjät/asiantuntijaryhmän jäsenet saisivat käyttää työaikaa ominaisuuksien arviointiin. Pohdittiin, ketä mistäkin kimpasta voisi osallistua.
  • Vaara: 5 hlön käyttäjäryhmä
  • Lappi: käyttäjäryhmä
  • OUTI: Koha-ryhmä, OUTI Teamsin hyödyntäminen jollain tasolla
  • Kyyti: ei vielä tietoa
  • Vaski: projektiryhmä
  • Tieteelliset: HAMK-pilottina. Heillä on 6 kriittistä asiaa, jotka saatava yhteisöön, jotta voivat siirtyä kansainväliseen versioon. KV-version REST ei sisällä kaikkea tarvittavaa ja Finna-toimisto ei ehdi tekemään kaikkia tarvittavia muutoksia Finnaan ennen kesälomia.
  • Yleisten kirjastojen versiovaihto mennee syksylle.

4. Koha-seminaari

Koha-seminaari järjestetään tänä vuonna yhdessä tieteellisten Koha-kirjastojen kanssa. Ari on yhdyshenkilö sinnepäin. Aloitetaan keskustelu seminaarin mahdollisista aiheista ja ajankohdasta.

 • Seminaarin valmistelijoina Arin kanssa Hankenista Tua Hindersson-Söderholm ja HAMKista Kivisen Minna
 • Kaikki selvittävät 28.2.2020 mennessä, mikä viikoista 38-39 ja 41 olisi paras seminaarille ja ilmoittavat sen Arille. Vkolla 40 on KINE.
 • Paikkana voisi mahdollisesti olla Porvoo.
 • Aihe-ehdotuksia:
  • käyttäjän näkemys? Löytyisikö esitelmöijää, joka ei ole pääkäyttäjä?
  • ryhmä/pajatoiminta uusiksi?
   • keskustelua versiovaihdosta ja ominaisuuksista. Mahdollisuus vaikuttaa.
   • esim. 4-6 isompaa teemaa ja niiden sisällä voi olla pienempiä teemoja
  • ulkomainen esitys? mihin suuntaan kohan kehitys on menossa? ruotsista tai norjasta?
  • pieni puheenvuoro tietoturvasta ja jokaisen käyttäjän vastuusta
  • päästäänkö Kohaa oikeasti itse kehittämään?
  • aihe-ehdotukset Arille pe 28.2.2020 mennessä. Ehdotukset voi laittaa koko asiantuntijaryhmälle CC:nä.
  • Mietittiin, striimataanko jotain? Houkutteleeko striimaus jäämään etäosallistumaan, jolloin välitön keskustelu ja vuorovaikutus seminaarissa menetetään? Toisaalta, monessa kunnassa tiukat ajat ja matkustuslupia ei saada helposti, jolloin etäosallistuminen on hyvä tapa osallistua edes osittain.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.

6. Kevään kokoukset

16.3.2020 klo 9:15, 20.4.2020 klo 9:15, 4.5.2020 klo 9:15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 1/20

Kokousaika: 27.1.2020 klo 10-12. jitsi-kokous

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara) Susanna Sandell (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Noora Valkonen (OUTI), Anneli Österman, Leena Kinnunen (Lapin kirjasto)

Poissa: Katja Valjakka (Lumme)

1. Työryhmien tavoitteet

Aloitetaan keskustelu asiantuntijaryhmän ja muiden ryhmien tavoitteista vuodelle 2020. Hallitus hyväksyi yhtiön tavoitteet vuodelle 2020 joulukuun kokouksessa. Viimeksi puhuttiin jo alustavasti tavoitteista:

 • tehostetaan asiantuntijaryhmän työskentelyä ja työskennellään myös kokousten välillä
 • kuvailijoiden tavoite: Melindan käyttöönotto, kuvailu ja toimintatavat yhtenäiseksi
 • asiantuntijoiden tavoite: tikettien priorisointi jatkuvasti, mukaan myös johtajia, yhteinen työpajapäivä alkuvuoteen? Miten kehitetään Kohaa ja miten kirjastopalvelua, asiat menevät sekaisin keskenään
  • tieteellisillä myös perustettu asiantuntijaryhmä, yhteistyö heidän kanssaan? Muistiot
  • Tieteellisillä menossa pilotti, jossa kokeillaan päästä mahdollisimman lähelle kansainvälistä versiota. Ensimmäinen käyttöönotto ilmeisesti jo maaliskuussa.
 • riittävän ajoissa ennen kokousta asiat tiedoksi, jotta ehtii tiedustelemaan mielipiteitä omassa kimpassa –> sovitaan jo edellisessä kokouksessa seuraavan kokouksen päätettävät asiat, jolloin aikaa selvittelyille jää
 • johtajien aamukahveille asiantuntijaryhmän asioita puheeksi
  • päätettiin, että johtajien kahveille kutsutaan tarpeen mukaan myös Anneli ja joku kehittäjistä.
 • pyritään järjestämään työpajapäivä maalis-huhtikuulle
  • päätettiin, että kaikissa kimpoissa otetaan työn alle osallistujien keräys työpajaan
  • työpajassa käydään läpi versiopäivitystä

2. Arin tilannekatsaus

Emmi Takkinen on Johannan sijaisena 1.2.-7.10.2020 välisen ajan. Emmin saa kiinni Johannan numerosta ja Emmin s-posti on emmi.takkinen ät koha-suomi.fi. Oulun tietoturva-auditoinnissa löytyi joitakin haavoittuvuuksia, käsitellään niitä omana kohtanaan. Melinda-integraatiossa odotellaan, että Kansalliskirjastolla on aikaa edistää asiaa. Tällä hetkellä aikaisintaan maaliskuussa päästään tuotantoon. Palvelinkartoituksessa kerätään tällä hetkellä dataa palvelimiin kohdistuvasta kuormasta.

 • Melindan käyttöönotto mennee maaliskuulle
  • kimppojen ”keskuskirjastoille” tulossa valtakirjat valtuutuksesta, vastaava valtuutus kuin Finnassa. Yhdellä sopimuksella/kimppa mukaan Melindaan.
 • Vaarassa outokumpulainen firma ottaa helmikuussa palvelimen rasitusdataa.
 • keskitetyt palvelimet aikaisintaan käyttöön syksyllä, jos niihin päädytään. Riippuu nykyisistä sopimuksista ja niiden voimassaoloajasta. Ari kyselee jokaisesta kimpasta tarkempia tietoja.
 • Vaarassa Suomi.fi Viestit tarjotaan kohta myös asiakkaille käyttöön.

3. Tietoturva-auditoinnin tulokset

Oulun tilaama tietoturva-auditointi on tehty ja siitä on saatu raportti. Joitakin haavoittuvuuksia löytyi, mutta ei onneksi mitään hirmu vakavaa. Keskustellaan auditoinnin tuloksista ja tietoturvan parantamisesta yleensä. Helpoin tapa parantaa yleistä tietoturvaa on rajoittaa IP-osoitteita, joista Kohan palvelimelle pääsee kirjautumaan. Tämä käytäntö on Outissa ja se pitäisi ottaa kaikissa kimpoissa käyttöön.

 • tarkempi kommentaari auditoinnin raportista ja toimenpidesuositukset Koha-kirjastoille lähetetään salattuna pääkäyttäjille.
 • asiantuntijaryhmä ottaa työn alle IP-osoitteiden rajaamisen. Edustaja voi organisoida työn itse tai antaa sen jollekin toiselle tehtäväksi omassa organisaatiossa.
 • ensi vuodelle pyritään varaamaan yhtiön budjettiin raha käyttäjäoikeuksien tarkempaan auditointiin.

4. Versiovaihdon valmistelu

Yleisenä tavoitteena on päästä lähemmäs yhteisöversiota. Koska on selvää, ettei kaikkia meidän muutoksia tulla saamaan yhteisöversioon, pitäisi selvittää, onko jotain muutoksia, joista voisimme luopua. Tämä helpottaisi jatkossa versiovaihtoja. Yksi tietoturva-auditoinnin huomioista oli juuri tuo version vanhuus eli meidän pitäisi pystyä nopeammin siirtymään uudempaan versioon. Mitä enemmän meillä on omaa koodia, sitä vaikeampaa versiovaihto aina on. Ehdotan, että perustetaan ryhmä, jossa on mukana asiantuntijoiden ja pääkäyttäjien lisäksi muitakin Koha-kirjastojen edustajia. Lisäksi versiopäivityksen ajaksi keskeytettäisiin (freeze) täysin uusien ominaisuuksien kehittäminen, jotta siirtotyö ei lisääntyisi ja versiopäivitykseen saadaan irrotettua mahdollisimman paljon työaikaa.

 • tehdään Redmineen Versionpäivitys 2019-2020 -sivun alle oma sivu, jonne kirjataan ominaisuudet ja asiantuntijaryhmä ja muut arviointityöhön osallistuvat pyrkivät kommentoimaan sen jälkeen ehdotuksia.
 • Anneli ja Ari aloittelee ominaisuuksien keräämisen lähiaikoina.
 • kaikki selvittävät seuraavaan kokoukseen mennessä, löytyykö omasta kimpasta innokkaita, joilla olisi käyttää työaikaa ominaisuuksien arviointiin.

5. Muut asiat

 • Syksyn KohaConiin on hyväksytty Suomesta kaksi 25 minuutin puheenvuoroa. Rebekka Pilppula puhuu yleisesti suomalaisesta kirjastojärjestelmästä (ei tietojärjestelmästä) ja Ari Mäkiranta ja Esa-Pekka Keskitalo Koha-kirjastojen järjestäytymisestä ja sektorien välisestä yhteistyöstä.

6. Kevään kokoukset

17.2.2020 klo 9:15, 16.3.2020 klo 9:15, 20.4.2020 klo 9:15, 4.5.2020 klo 9:15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 7/19

kokousaika: 9.12.2019 klo 9.15. jitsi-kokous

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara) Susanna Sandell (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Noora Valkonen (OUTI), Anneli Österman Poissa: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Katja Valjakka (Lumme)

1. Työryhmien tavoitteet

Aloitetaan keskustelu asiantuntijaryhmän ja muiden ryhmien tavoitteista vuodelle 2020. Hallitus hyväksyy yhtiön tavoitteet vuodelle 2020 joulukuun kokouksessa ja sen jälkeen voidaan kirjata myös ryhmien tavoitteet. Keskustellaan siitä, miten asiantuntijaryhmä valmistelee tavoitteet, jotta ne saadaan heti alkuvuonna valmiiksi.

 • hallituksella kokous ensi viikolla, sen jälkeen Ari laittaa viestiä vuosisuunnitelmasta
 • tehostetaan asiantuntijaryhmän työskentelyä ja työskennellään myös kokousten välillä
 • kuvailijoiden tavoite: Melindan käyttöönotto, kuvailu ja toimintatavat yhtenäiseksi
 • asiantuntijoiden tavoite: tikettien priorisointi jatkuvasti, mukaan myös johtajia, yhteinen työpajapäivä alkuvuoteen? Miten kehitetään Kohaa ja miten kirjastopalvelua, asiat menevät sekaisin keskenään
  • tieteellisillä myös perustettu asiantuntijaryhmä, yhteistyö heidän kanssaan?
  • riittävän ajoissa ennen kokousta asiat tiedoksi, jotta ehtii tiedustelemaan mielipiteitä omassa kimpassa –> sovitaan jo edellisessä kokouksessa seuraavan kokouksen päätettävät asiat, jolloin aikaa selvittelyille jää
 • johtajien aamukahveille asiantuntijaryhmän asioita puheeksi

2. Arin tilannekatsaus

Johanna on jäänyt vapaalle ja on poissa ainakin 7.10.2020 saakka. Johannalle palkataan sijainen. Oulussa auditointi tehdään vielä joulukuun aikana. Melinda-integraatiossa odotellaan, että Kansalliskirjastolla on aikaa edistää asiaa. Tavoitteena on päästä sen käyttöön alkuvuonna. Ari on aloittanut palvelinkartoituksen tekoa.

 • Mikkelissä ollut korkeakouluharjoittelija Emmi Takkinen kehittäjänä, harjoittelu tammikuun puoleen väliin, jolloin valmistuu. Todennäköisesti Johannan sijaiseksi tammikuussa.
 • tietoturva-auditointi alkamassa Oulussa. Testaavat mm. käyttäjäoikeudet, rajapinnat, yrittävät päästä sisään tai saada sellaisia tietoja ulos, joita ei saisi saada.
 • Joensuu maksaa (mikäli se maksaa jotain) konsultaation palvelinkartoituksesta. Selvitetään, mitä vaatisi, jos kaikki Koha-Suomi-kimpat siirtyisivät samoille palvelimille.
 • Melinda-integraatio. Odotetaan, että Kansalliskirjasto saa palvelimet siirrettyä ja voivat keskittyä meihin. Luetteloijien koulutukset tammi-helmikuussa. Kuvailun yhdessä sovitut pelisäännöt hyvä käydä siinä samalla läpi.
 • Pasi Korkalo tulee tekemään YSA-YSO-konversion. RDA-konversio myös ehkä siinä samalla.
 • vuonna 2020 Anneli Östermanin työajasta 50 % Koha-Suomelle.
 • versionvaihdon aikataulu vielä kesken, kehittäjät tekevät jo vertailua, mitä ominaisuuksia löytyy yhteisöversiosta. Sen jälkeen nähdään, mitkä omat muutokset pitää viedä ja mitä halutaan pitää mukana. Uusimpaan versioon on jo saatu jonkin verran Koha-Ssuomen ja Kansalliskirjaston muutoksia.
 • Finna-haku edelleen Hakosalon Jukalla työn alla.
 • Koitetaan jatkossa tehdä kaikki muutokset plugineilla, jos muutoksen luonne sen vain mahdollistaa. Ei enää Kohan sisäiseen koodiin muutoksia, ellei välttämätöntä.
 • Vaarassa testissä olevat Suomi.fi Viestit tökkineet edelleen jonkin verran viime aikoina. VRK:n päässä ollut joitain virheitä. Ei kuitenkaan henkilökunta raportoinut nyt mitään uutta virhettä. Käyttöönotto alkuvuonna, tuskin tulee olemaan kovin suosittu asiakkaiden keskuudessa kömpelyyden vuoksi. Kaikkiin kimppoihin on asennettu tarvittavat koodit, mutta käyttöönotto vaatii VRK:n kanssa sopimuksen. Suvi Joensuusta osannee auttaa.
 • Oulun eteläinen alue selvittelemässä yhteisen kimpan perustamista, myös Ari ollut selvitystyöntekijään yhteydessä.
 • Vaskissa tehdään Kohan käyttöönottopäätös tammikuussa. Jos Koha päätetään ottaa käyttöön, niin käyttöönottoprojekti alkaa lähes heti.

3. Tikettien tilanne

Keväällä päätettiin, että otetaan tiketti 65 (rinnakkaisvaraus) ja tiketti 3068 (logitustiedon korjaus) työnalle. Ne ovat kehittäjillä työnalla, mutta ihan helposti ne eivät näytä ratkeavan. Outissa on ollut toivetta ennakkorekisteröinnin saamisesta Finnan kanssa toimimaan (Kehitysehdotus 1030). Tällainen toiminto on tulossa Finnan ja Alman välille. Kohassa se vaatiin toiminnon lisäämistä REST-rajapintaan. Ennakkorekisteröinti nopeuttaisi uusien asiakkaiden tekoa. Keskustellaan olisiko tämä sellainen asia, joka lisätään kehittäjien työlistalle.

 • Pasi Kallinen vie rinnakkaisvarausjuttua eteenpäin.
 • Kansalliskirjaston pääkehittäjä Joonas Kylmälä pyytänyt, että koodimuutokset tarkistetaan toisen kehittäjän toimesta ennen kuin viedään tuotantoon. Hidastaa vähän koodin läpipääsyä meidän tuotantoon, mutta varmistaa, ettei läpi pääse virheellistä koodia. Tämä on tärkeää varsinkin tieteellisille kirjastoille, jotka käyttävät Koha-Suomen master-versiota ”tuotantoversiona”. Koha-Suomella on erikseen tuotantoversio.
 • Puhuttiin tiketistä https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/2878 ja Ari pohtii kehittäjien kanssa, saisiko yhteisöstä tähän korjauksen. Ongelma vaikuttaa ikävästi mm. siihen, että asiakkaat saavat uuden eräpäivän kotikirjaston eikä lainaavan kirjaston eräpäiväkalenterin mukaisesti. Lisäksi vaikuttaa lainatilastoihin.

4. Päätetään asiakkaan nimen näyttämisestä lainausnäytöllä

Viime kokouksessa keskusteltiin asiakkaan nimen näyttämisestä. Tilanne meni kimppojen osalta silloin tasan. Keskustellaan asiasta ja tehdään keskustelun jälkeen päätös asiasta.

 • Vaara, Lumme, Kyyti, Vaski haluaa nimen näkyviin
 • Helle, OUTI, Lappi ei halua nimeä näkyviin
 • Päätös: Nimi laitetaan näkyviin lainaus-näytölle. Muutos tehdään heti kun ehditään.

5. Muut asiat

 • ei muita asioita

6. Seuraava kokous

 • sovitaan, kun hallituksen kokousaikataulu on selvillä.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 6/19

Kokousaika: ma 4.11.2019 klo 13.00 jitsi-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara) Susanna Sandell (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Noora Valkonen (OUTI). Anneli Österman (siht.), Erkki Tolonen (Kansalliskirjasto) Poissa: Katja Valjakka (Lumme)

1. Finna-toiveet

Käydään läpi Koha-kirjastojen Finna-toiveet yhdessä Kansalliskirjaston Finna-tiimin kanssa.

 • Käytiin läpi Redminestä Finna-toiveet
  • Kokouksen aikana tulleet kommentit merkitty #-merkillä wikiin.
 • Osa toiveista vaatii, että REST-rajapinnan kautta saadaan välitettyä Finnalle tietoja. Ari keskustelee Larin kanssa, mitä muutoksia olisi tarpeen tehdä ja onko ne toteutettavissa.
 • Viestien näyttäminen isona kokonaisuutena työn alla Kansalliskirjastolla. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös siitä, miten saataisiin asiakkaalle viestittyä, että hän on ”täysi-ikäinen” ja kannattaisi vaihtaa PIN-koodi, jotta esim. omaan Finna-tiliinsä lapsen kortin lisänneet vanhemmat eivät enää pääse hänen tietoihinsa.
 • Suomi.fi Viestit –integraation hyödyntäminen myös Finnassa tutkinnan arvoinen asia.
 • Seuraava yhteinen tapaaminen alkuvuonna.
 • Sovittiin, että Erkki lisää kommentteja suoraan wikiin, jolloin kaikki pystyvät seuraamaan toiveiden kehittymistä.

2. Arin tilannekatsaus

Suomi.fi viestien integrointi on valmis. Vaara testaa vuoden loppuun saakka. Koodi on viety myös muihin kimppoihin, joten halukkaat voivat ottaa sen käyttöön.

 • Jos Suomi.fi Viestit haluaa ottaa käyttöön, on kimpan tehtävä sopimukset VRK:n kanssa ennen käyttöönottoa. Kannattaa kuitenkin odottaa Vaaran asiakas-tuotannon käyttökokemukset. Asiakaskäyttö aloitetaan alkuvuodesta 2020.
 • Kohan tietoturvan auditointi lähdössä käyntiin Oulussa ja valmistuu tänä vuonna.
 • Tavoitteena selvittää, voisiko kaikkien kimppojen palvelimet sijoittaa yhteen paikkaan, jolloin palvelimien ylläpitotyö helpottuu kehittäjille. Nyt palvelimet ovat monen toimijan takana, mikä monimutkaistaa työtä ja toimintaympäristöjä. Palvelimien keskittäminen yhteen paikkaan toisi mahdollisesti myös kustannussäästöjä.

3. Suosittelija-palvelut

Suositelijapalveluiden käyttöönotosta on tullut toiveita. Olisi hyvä, jos kaikissa olisi käytössä sama palvelu. Kouvolalla on aihetta sivuava projekti, jonka puitteissa asiaa voisi selvittää. Keskustellaan suosittelijapalveluista ja onko niille tarvetta useammassa kimpassa.

 • OUTI-kirjastoille esitelty HeadAI:n ohjelmaa, joka on tekoälypohjainen suosittelija. Myös Kouvola ja Lappi saanut myös heiltä mainoksen. Suosittelija ei ole sidottu lainatietoihin, mikä on Suomen kokoisessa massassa ehkä hyvä, koska datamäärä jää ehkä liian pieneksi hyvien suosituksien aikaansaamiseksi.
  • perustuu kirjastotietokannan tietueiden luettelointiin ja dataan
  • suositelee kirjastossa paikalla olevalle asiakkaalle luettavaa.
  • kirjasto pystyy rakentamaan erilaisia lähtötilanteista, joista asiakas pystyy valitsemaan ja asiakkaan erilaiset valinnat kehittävät suosituksia edelleen.
  • mobiilisovellus
 • Koha-Suomi avustaa rajapintapuolella, mikäli se on tarpeen.

4. Keskustellaan asiakkaan nimen näyttämisestä lainausnäytöllä

Viime kokouksessa keskusteltiin asiakkaan nimen näyttämisestä ja sovittiin, että jokaisessa kimpassa käydään asiasta vielä keskustelua. Tarkistetaan tämän asian tilanne.

 • Kyyti, Lumme, Vaara kannattaa, että nimi näkyy lainausnäytöllä.
 • Helle, Lappi, OUTI ei kannata nimen näkymistä lainausnäytöllä.
 • Selvitetään tarkemmin kehittäjien kanssa, mitä muutos vaatisi. Riittää, että kirjastokortin numeron tilalla on nimi lainausnäytöllä. Kaikkia asiakastietoja ei tulisi näkyviin lainausnäytölle.
 • Päätetään seuraavassa kokouksessa, miten toteutetaan.

5. Asiantuntijaryhmän tehtävät

Ryhmän ajasta menee tällä hetkellä suurin osa palveluiden kehittämiseen liittyviin asioihin. Olisiko tarvetta perustaa ryhmä, joka keskittyisi tuohon palveluiden kehittämiseen ja yhteisten käytäntöjen valmisteluun?

 • Ehdotus: jokaiseen asiantuntijaryhmän kokoukseen mukaan tikettien läpikäyntiä
 • Ehdotus: johtajat ja asiantuntijat voisivat pitää yhteiskokouksen, jossa käydään läpi suurempia linjoja
 • Ei koettu tarpeelliseksi uutta ryhmää, koska samat ihmiset jo nyt ryhmissä
 • Ehdotus: välillä ”työpajoja”, joissa tarvittava edustus nykyisistä ryhmistä mukana
 • Pääkäyttäjä-palaveri: kuulumiset ja kehittäminen, sekottuuko keskenään? Voisiko järjestää työpajoja? Tieteellisillä pääkäyttäjillä palaverin lopussa ”tekninen vartti”, jossa kehittäjä mukana. Olisiko tarpeen myös meillä?

6. Muut asiat

Seuraava kokous 9.12.2019 klo 9.15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 5/19

kokousaika: 4.10.2019 klo 12.00 jitsi-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara) Susanna Sandell (Vaski), Katja Valjakka (Lumme), Kati Sillgren (Helle) Poissa:

1. Kimppojen kuulumiset

Käytiin läpi kimppojen kuulumiset. Mitään erityistä ei tullut esille.

2. Arin tilannekatsaus

Suomi.fi viestien integrointi kohaan on valmis ja sitä testataan tällä hetkellä Vaarassa. Melinda-integraatiossa on menossa replikoinnin testaus. Tässä hidastelua aiheuttaa Kansalliskirjaston resurssipula.

3. Anneli Östermanin kutsuminen ryhmän sihteeriksi

Anneli on Koha-Suomen pääkäyttäjänä parhaiten perillä Kohan suomiversiosta ja toisi siten hyvän lisän ryhmän keskusteluun. asiantuntijaroolin lisäksi Anneli voisi toimia kokousten sihteerinä. Päätös: Päätettiin kutsua Anneli ryhmän sihteeriksi.

4. Keskustellaan asiakkaan nimen näyttämisestä lainausnäytöllä

Vaaran johtajat toivoivat, että selvitetään miten paljon työtä tarvitaan, jos asiakkaan nimi näytetään lainausnäytöllä ja sen vaatima logitus toteutetaan Kohaan. https://tiketti.koha-suomi.fi/issues/4146

Kehittäjien arvio on, että tarvittavat koodimuutokset ovat melko suuria ja työmäärä on noin viikon kehittäjätyö aina, kun versiovaihto toteutetaan. Muutosta tuskin saadaan vietyä Kohan Kv-versioon eli se vie meidän versiota taas kauemmas siitä. Sovittiin, että kussakin kimpassa keskustellaan vielä onko tälle muutokselle todellista tarvetta ja päätetään asiasta myöhemmin asiantuntijaryhmässä

5. Kohan tietosuoja-auditointi

Oulun kaupunki on valinnut Kohan yhdeksi tietosuoja-auditoinnin kohteeksi. Auditointi on kilpailutusvaiheessa ja kunhan siitä tulee lisätietoa, Oulu tiedottaa asiasta. Tietosuoja-auditointi on melko kallista työtä, joten nyt saamme sen Oulun kustannuksella. Tulos tulee hyödyttämään kaikkia Koha-asennuksia.

6. pääkäyttäjä- ja kuvailuryhmien tehtävät

Liitteenä on ryhmien tehtävät listattuna. keskustellaan näistä ja tehdään tarvittaessa lisäyksiä.

Pääkäyttäjäryhmä: pääkäyttäjät_tehtävät.docx

Kuvailuryhmä: Kuvailuryhmän tehtävät.docx

7. Kehityskohteinen priorisointi

Viime kokouksessa päätettiin priorisoida tiketit 65 (rinnakkaisvaraus) ja tiketti 3068 (logitustiedon korjaus). Ryhmä piti tärkeänä, että tikettien käsittely voitiin viimein aloittaa. Kehittäjät tutkivat tikettejä ja alustavasti ne näyttävät olevan toteutettavissa. Niitä päästää varsinaisesti tekemään nyt syksyllä, kun kehittäjät ovat palanneet lomalta ja kesken olevat kehityskohteet valmistuvat (Suomi.fi viestit ja Melinda)

8. Muut asiat

Sovitaan syksyn kokousajat Kirjastoille on tullut tieto, että Paytrail-maksaminen tulee kirjastoille maksulliseksi

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 4/19

kokousaika: 9.5.2019 klo 13.15 jitsi-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara) Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Anneli Österman (OUTI), Maarit Tuomisto (Helle) Poissa:

1. Asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelma

Käytiin suunnitelmaluonnos läpi. Sovittiin, että Ari lisää siihen kaikki strategiset tavoitteet. Erityisesti osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet koskettavat kaikkia Koha-Suomen ryhmiä.

2. Arin tilannekatsaus

Kevään aikana on tehty tietokantakorjaus Helteessä ja nyt se alkaa olla valmis Finnaa varten. Suomi.fi viestien integrointi kohaan on myös käynnistetty. Melinda-integraatiossa on menossa replikoinnin testaus. Automaateilla palautetun varatun aineiston viestien viivästys testattiin Lapin kirjastoissa ja kun ongelmia ei ollut, on muutos viety kaikkiin kimppoihin.

4. Koha-seminaarin valmistelu

Käytiin läpi ohjelmaluonnos ja todettiin se lähes valmiiksi. Puhujat laittavat Arille otsikot 17.5. mennessä. Susanna tekee ilmoittautumiskyselyn, kun Ari on laittanut siihen tarvittavan aineiston. Ilmoittautuminen avataan toukokuun lopussa.

5. Kehityskohteinen priorisointi

Käytiin läpi Tikettilistaus ja arvotettiin ne skaalalla 1-3 (1 tärkein, 3 ei kiireellinen). Tässä vaiheessa kiireellisiksi katsottiin tiketti 65 (rinnakkaisvaraus) ja tiketti 3068 (logitustiedon korjaus). Ryhmä piti tärkeänä, että tikettien käsittely voitiin viimein aloittaa.

6. Muut asiat

Seuraava kokous

Keskiviikko 14.8. klo 9.15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 3/19

kokousaika: 29.3.2019 klo 9.30 jitsi-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara) Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Anneli Österman (OUTI), Poissa: Maarit Tuomisto (Helle)

1. Finna

Keskusteltiin Koha-kirjastojen kehitystoiveista yhdessä Kansalliskirjaston kehitystiimin kanssa. Käytiin läpi asiantuntijaryhmän laatima Finnan kehittämistaulukko tärkeimmistä vähiten tärkeisiin.

Sovittiin, että niistä laaditaan käyttötarvekuvaukset, jotka helpottavat Finnan kehittäjiä hahmottamaan mitä tahdomme toivotuilla muutoksilla. Lähetämme myös asiakaspalautteet Kansalliskirjastoon, jotta he saavat kuvan, mitä loppukäyttäjät toivovat. Sovittiin, että pidämme vastaavat katsaukset kaksi kertaa vuodessa. Seuraava on ensi syksynä.

2. Kimppojen kuulumiset

Kyyti: Verkkomaksaminen ja varaustunnisteiden anonymisointi otettiin käyttöön 19.3. Verkkomaksamisen asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan ja maksuja on jo ensimmäisen viikon aikana maksettu runsaasti. Varaustunnisteiden anonymisointikin meni aika hyvin, tosin varaustunnisteet, jotka oli vaihdettu muutamia päiviä ennen muutosajoa vaihtuivat kuitenkin numeerisiksi.

Lumme:  Finna käytössä, saatu joitakin asiakastoiveita liittyen asiakastoimintoihin (joista suuri osa sisältyy Koha-kirjastojen yhteistoiveisiin). genrejen näkyminen Finnan kautta hämmentää: osassa Lumme-tietueita genret näkyvät Lumme-finnassa, osassa ei! Varkauden Tiina P. selvittää, mistä erot johtuvat.  Lumme-kannan av-tietueita korjataan: 2016 Lumme-kimpassa pidettiin varausjonot kirjastokohtaisina, koska kuljetussopimusta ei ollut. Tästä johtuen kannassa on edelleen paljon rinnakkaisia av-aineiston tupla- ja triplatietueita, joiden yhdistäminen ja korjaaminen työllistää.    verkkomaksamisen käyttöönotto tod.näk. toukokuussa: aiheuttaa muutoksia Lumpeiden huomautuskäytäntöihin ja aineistokorvausten perintään; vaatii käyttösääntöjen uudistamisen tältä osin kaikissa kimpan kirjastoissa. Heinäveden kirjasto pysyy Lumpeissa ainakin kuluvan vuoden ajan.

OUTI: laskutusjärjestelmän muutosta selvitellään edelleen. Pasi tuonut testille uudemman version sip2-palvelimen koodista ja sitä on testailtu viestin lähetyksen viivästyksen lisäksi. tietoliikennekatkot ja -hidastelut aiheuttaneet outouksia. tietoturva-asiat mielessä, pitäisikö esim. lähestyvästä eräpäivästä ilmoittavasta viestistä poistaa kirjastokortin numero? pääkäyttäjät tehneet henkilökunnalle, esimiehille ja itselleen uuden ohjeistuksen käyttäjätunnusten tilaamisesta, käsittelystä ja toimittamisesta. Julkaistu pe 29.3.2019.

Vaara:  varaustunnisteen anonymisointi tuotantoon 15.4. Editx käytössä Kirjastopalvelun tilauksissa, Kirjavälitykselle saatu juuri testaukseen. Hankintaportaalin käyttöönotto odottaa lisää OUTIn kokemuksia, ei vielä ryhdytä toimenpiteisiin Vaarassa

3. Arin tilannekatsaus

Joensuu sai avustusta Suomi.Fi viestien toteutukseen, Koha-Suomi tekee työn Kohan osalta. Vaara toimii silloin pilottina. Melinda integraatio etenee Kohan päässä hyvin, mutta kansalliskirjastolla on kiireinen kevät, joten käyttöönotto tapahtuu alkusyksystä. Tätä ennen pidetään vielä luettelijoille koulutus. Kävin Ruotsin Koha-ryhmän seminaarissa esittelemässä meidän malliamme, joka herätti kiinnostusta. Ruotsissa Koha-kirjastot ovat eivät ole järjestäytyneet muutoin, kuin muodostamalla käyttäjäryhmän, jolla on ohjausryhmä, mutta muuten kirjastot toimivat itsenäisesti. Ruotsissa on kaksi yritystä joilta kirjastot ostavat Kohaan liittyviä palveluita. Heidän Kohansa on hyvin lähellä kansainvälistä versiota. Keskustelimme yhteistyöstä ja uskon, että se tulee jatkossa tiivistymään.

4. Koha-seminaarin valmistelu

Käytiin läpi seminaarijärjestelyjen tilanne ja ehdotukset aiheista ja puhujista. Ruotsin tapaamisessa ei noussut uusia puhujaehdokkaita, joten päätettiin, että kimpoilta tulee lyhyet esitykset ehdottamistaan aiheista ja Ari Kysyy Kansalliskirjastosta puhujaa ketterästä kehityksestä..

5. Kehityskohteinen priorisointi

 • Laskutuksen integraatiot: Ainakin Oululla ja Mikkelillä on kaupunkien laskutusjärjestelmä muuttumassa. Osalla ei ole integraatiota ollutkaan.
 • Ceepos integraatiot (Lappi, LUMME? onko muita tulossa?)
 • Lappi pilotoi lainausautomaatteihin liittynyttä noutoilmoitusvirheen korjausta. Jos ongelmia ei ilmene, ajetaan se kaikkiin asennuksiin.
 • Tilastomodulin jatkokehitys

6. Muut asiat

siirrettiin huhtikuun kokous pidettäväksi 9.5. kello 13.15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 2/19

kokousaika: 18.2.2019 klo 9.15 jitsi-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara) Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Anneli Österman (OUTI), Maarit Tuomisto (Helle)

1. Kimppojen kuulumiset

Helle: Tilastomodulin käytöstä tarkoitus järjestää yhteistilaisiin viikolla 9. Viddla-videopalvelun kanssa on jokin ongelma jota selvitetään.

Kyyti: Verkkomaksamisen testaukset menossa. Käyttöönotto maaliskuun alkupuolella. Redmine-esittelyt pidetty Kyytin henkilökunnalle. Osallistujia parikymmentä. Kyytin asiakastiedoista on poistettu sukupuolitieto kaikilta asiakkaita.

Lappi: Verkkomaksun käyttöönottoa varten on alettava poistamaan asiakkaiden yli 5 vuotta vanhempia maksuja. Poistot tehtävä käsin, koska näitä maksuja ei pysty virheettömästi poistamaan ajolla. Verkkomaksun käyttöönotto voi tästä syystä viivästyä.  Vuoden alussa selvisi, että elokuvia, joissa ei ole ikärajamerkintää, on yli 3000. Näitä korjataan luettelointitietoihin nyt käsin.  Pääkäyttäjien työn alla kriisi- ja viestintäsuunnitelma Lapille Kohaa tai Finnaa koskevien käyttökatkojen tai muiden ongelmien varalta. 

Lumme: Lumme-kirjastoissa Finna otettu käyttöön, opacista ei voida luopua, ennen kuin Lumpeissa käytössä olevat genret saadaan näkymään myös uudessa verkkokirjastossa verkkomaksamista Finnan kautta testataan lehtinumeroitten aineistolajit häviävät, kun uusi numero vastaanotetaan. samoja ongelmia ollut myös Kyytissä ja Lapissa, liittynee edellisen numeron automaattiseen muutokseen saatavissa –tilaan (korjauspyyntö redminessä Kyytillä ja Lapilla, liitetään Lumme) kirjastot kipuilevat tilastojen kanssa Heinävesi vaihtaa maakuntaa, kirjasto lähtee Lumpeesta ja liittyy Vaaraan vuoden lopussa. Asiasta pidetään palaveri Mikkelissä 15.3. johon osallistuvat Koha-Suomesta Ari M., Johanna R., Pasi K. sekä Lumme-pääkäyttäjät

OUTI: Kohasta lähtevät sähköpostit eivät mene perille asiakkaille, kyselty apuja Oulun Digiltä. Ongelma todennäköisesti siinä, että viestit lähtevät Oulun Digin palvelimelta, mutta lähettäjänä näkyy asiakkaan kotikirjasto/lainaava kirjasto, jolloin vastaanottajien sähköpostin palveluntarjoajat tulkitsee viestit epäluotettaviksi. hankintaportaalin tuotantokäyttö keskeytetty ongelmien vuoksi. Ongelmia mm. luettelointitiedoissa.raportointityökaluun saatu tänään PiiMegalta korjaus, Pasi ja Johanna vie muutokset Koha-Suomen koodikantaan.

Vaara: varaustunnisteen anonymisointi vireillä. vanha opac on piilotettu toissa viikolla, samoin Vaara-kirjastojen vanhat nettisivut poistettu käytöstä toimivaa raportointiohjelmaa odotetaan Redminestä ei tule sähköpostiviestit Vaara-kirjastojen sähköposteihin. Asiaa selvitetään (Pasi Kallinen) Finnan uudessa versiossa tuli mahdolliseksi tehdä hankintatoivomuslomake. Tehty Vaaraan ja toimii, ei tosin ole yhtä kätevä kuin oli vanhassa opacissa oleva.

Vaski: Ei uutta kerrottavaa

2. Arin tilannekatsaus

Joensuu haki avustusta Suomi.Fi viestien toteutukseen, jos rahaa saadaan, Koha-Suomi tekee työn Kohan osalta. Vaara toimii silloin pilottina. Melinda integraatio etenee Kohan päässä hyvin, mutta kansalliskirjastolla on kiireinen kevät, joten käyttöönotto tapahtuu alkusyksystä. Tätä ennen pidetään vielä luettelijoille koulutus.

Piimega ei ole vieläkään saanut tilastotyökalun virheitä korjatuksi. OKM:n tilastojen näkökulmasta alkaa olla kiire. Hankintaportaali on Outin osalta testausvaiheessa, mutta siitäkin on löytynyt virheitä, joten käyttöönottoa ei ole voitu toteuttaa. Joensuun konservatorion kirjasto ja Pohjois-Karjalan keskussairaalan kirjasto ovat kiinnostuneita Kohasta.

3. Asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelma

Asiantuntijaryhmälle pitää laatia vuosisuunnitelma vuodelle 2019. Liitteenä on suunnitelmaluonnos, jossa on tarkoitus kuvata toimintatapa. Ari jatkaa suunnitelman valmistelua ja käsitellään se seuraavassa kokouksessa.

4. Koha-seminaarin valmistelu

Käydään läpi seminaarijärjestelyjen tilanne ja ehdotukset aiheista ja puhujista. Uusia ideoita ei vielä ollut. Ari selvittää Ruotsin matkallaan löytyisikö sieltä hyvää puhujaa.

5. Finna

Erkki Tolonen tulee 29.3. kokoukseen keskustelemaan Koha-kirjastojen tarpeista ja toiveista Finnan suhteen. Erkki toivoi päivitettyä versiota meidän kootuista toiveistamme. Keskustellaan tästä. Pyydetään pääkäyttäjiä käymään lista läpi ja tarvittaessa asiantuntijaryhmä käsittele sitä ennen kuin lista laitetaan Kansalliskirjastoon.

6. Muut asiat

Varaustunnisteiden muuttaminen kaikissa kimpoissa saman kaavan mukaan. Päätettiin, että yhtenäisyyden takia siirrytään kaikissa asennuksissa käyttämään numerotunnistetta.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 1/19

kokousaika: 21.1.2019 klo 9.15 skype-kokous Liity Lync-kokoukseen

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Maarit Tuomisto (Helle), Noora Valkonen (OUTI)

Aiheita:

1. Kimppojen kuulumiset

Helle: Ei erityistä. Odotellaan tilastotyökalua ja sen käyttöönottoa.

Kyyti: Verkkomaksujen käyttöönottoa valmistellaan. Aloitetaan maaliskuussa.

Lappi: Ongelmia viestilähetysten kanssa. Konversiossa hävinneet nimekkeet selvitetään tämän vuoden aikana.

Lumme: Finnan käyttöönotto meneillään. Lumme-kanta näkyy jo verkossa, mutta asiakkaille ja muille kirjastoille käyttöönotosta tiedotetaan vasta kuun vaihteessa. Opac  ja Finna auki rinnakkaispalveluna helmikuun ajan.Verkkomaksamista valmistellaan, Mikkelin kaupungin tietohallinnon palvelutarjoajan vaihto viivästyttää ja hankaloittaa valmistelua.Viime vuoden toimintatilastot, toistaiseksi hiljaista, kommentteja ei vielä ole saatu hirveästi kirjastoista.

OUTI: Tilastotyökalun testausta. Hankintaportaalin testausta ja käyttöönotonvalmistelua.

Vaara: * Editx vihdoin edistymässä palomuuri- ym. ongelmien jälkeen. Kirjastopalvelulta on saatu jo lähetettyä Vaaraan viestejä. Kirjavälitys ei ole ilmeisesti vielä testannut. * helmikuussa Jjoensuun pääkirjastoon tulossa uusi lajitteleva palautusautomaatti, jonka myötä jouduttu tarkastelemaan asetuksia * raporttiohjelman tuloksia tutkittu ja ihmetelty, kun vihdoin päästy sitä käyttämään. Vielä on kummallisuuksia tuloksissa. * Finnassa otettu osasto- eli hyllypaikkafasetti käyttöön. Finnassa oli virhetoiminto varauksissa, asiakas ei päässyt muokkaamaan varauksiaan mikäli hänellä oli maksimimäärä varauksia. Tämä korjattiin nopeasti, kun laitoin palautetta Finna-postiin. Ongelman syynä oli REST-rajapinnassa ollut liian tiukka tarkistus

Vaski: Vaskin KOHA-tilanne on edelleen selvitys- ja keskusteluvaiheessa.  Yleisten kirjastojen Finna-mallipohja. Turku on mukana osana kehittämiskirjastotoimintaansa Finna-mallipohjan tekemisessä. Mallipohjaa työstävät Kansalliskirjasto, Kirjastot.fi ja Turku. Tavoitteena on luoda mallikirjastopohja liittyville yleisille kirjastoille, mutta samalla kehitetään yleisten kirjastojen Finnaa. Kansalliskirjaston johtava käytettävyysasiantuntija Riitta Peltonen vetää ryhmää.

2. Arin tilannekatsaus

Ari kertoi Koha-kuulumiset. Melinda integraatio on työnalla. Tällä hetkellä testausvaiheessa. Jonkin verran korjattavaa on löytynyt, mutta integraatio etenee hyvin. Hankintaportaali on Oulussa testausvaiheessa. Mahdollisuus yksittäisen omatoimikirjan käyttökieltoon on myös viimeistelyssä. Annelin työkuva määritellään, kun Ari lähiaikana käy Oulussa.

3. Asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelma

Asiantuntijaryhmälle pitää laatia vuosisuunnitelma vuodelle 2019. Syksyn Koha-seminaarissa luonnosteltiin jo tätä. Seminaaridokumentti on tässä liitteenä keskustelun pohjaksi.

Asiantuntijaryhmän tehtävät:

 • kerää ja koostaa kehittämisehdotukset ja tarpeet,
 • vastaa tuotteen kehittämislinjausten ja toiminnallisten vaatimusten valmistelusta,
 • tuottaa kehittämisideoista esitykset hallitukselle,
 • toteuttaa tuotepäällikön kanssa tuotteenhallinnan ja kehittämisen edellyttämät toimenpiteet.
 • Osallistuu kansainvälisen Koha-yhteisön toimintaan.

Vuosisuunnitelma: Melinda integraatio valmistuu kevään aikana. Asiantuntijaryhmä osallistuu muiden ryhmien toiminnan ohjaaminen ja nataa niille tehtäviä. koha-seminaarinen organisoiminen. Pyydetään Erkki Tolosta osallistumaan Asiantuntijaryhmän kokoukseen ja kertomaan Finna-tilannekatsaus.

4. Koha-seminaarin valmistelu

Seuraava Koha-seminaari järjestetään Turussa 12.-13.9. Aloitetaan seminaarin suunnittelu ja jaetaan vastuita. Kehittämien teemaksi. Leena on koonnut Lapin kustannuksia ja mitä sillä saa. Leena lupasi organisoita/auttaa tiedon keräämisessä muista kimpoista. Turku tekee ilmoittautumislomakkeen ohjeiden pohjalta. Nimikyltit (nimi ja kirjasto). Ohjelma valmiiksi huhtikuun lopussa ja ilmoittautuminen toukokuun loppuun. Mukaan otetaan 90 ensin ilmoittautunutta. 1. päivä: yhtiön ajankohtainen tila, Kimppojen kuluvertailu, Ryhmätapaamiset, Illanvietto (kevyesti ja vapaamuotoisesti) 2. Ulkopuolinen puhuja (jokainen miettii (aihetta/puhujaa), Tieteellisten kirjastojen kuulumiset (yhtenäistäminen), Paneeli

5. Suomi.fi viestit

Joensuun kaupunki tekee avustushakemusta suomi.fi viestien käyttöön ottoon. Sieltä kysyttiin Koha-Suomen kiinnostusta lähteä mukaan hankkeeseen. Lupasin 24.1. mennessä kertoa voimmeko lähteä mukaan ja mitä ominaisuuden käyttöönotto maksaisi. Tämä kannattaa toteuttaa, jos avustusta saadaan. Ilman avustusta tämä ei ole vielä kiireellinen, sillä kirjastot joutuvat käyttämään vanhaa viestitapaa rinnalla niin kauan kuin suomi.fi vaatii käyttäjiltä Hetua.

6. Muut asiat

Raportointityökalun käyttöön on toivottu koulutusta ja se suunnitteilla.

6. Seuraavat kokoukset

Sovittiin loput kevään kokousajat: 18.2., 29.3., 24,4. ja 13.5.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 7/18

kokousaika: 20.12.2018 klo 12 Lync-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Maarit Tuomisto (Helle), Noora Valkonen (OUTI)

1. Arin tilannekatsaus

Vaala liittyy Outiin tammikuun ensimmäisellä viikolla. Työ on edennyt hyvin. Hankintaportaalin kanssa on yhä ongelmia. Verkkomaksamisen käyttöönottoa Finnan kanssa suunnitellaan useassa kimpassa.

2. Finnan aineistotyypit

Finnan aineistotyyppiasia on muutostilassa, joten niitä Koha-Suomen yhteisiä aineistolajeja ei ehkä nyt kannata kantoihin ajaa. Nehän luotiin Finnan ehdoilla ja nyt Finnan aineistolajit muuttunevat, joten pitää miettiä avataanko tämä asia uudelleen. https://www.kiwi.fi/display/Finna/Tulevia+muutoksia+Finnan+aineistotyyppeihin+-webinaari

3. Tietosuoja-asiat

Keskustellaan miten edetään tietosuoja-asioiden kanssa. Itsepalvelunoudossa ei enää voi käyttää automaattisesti asiakkaan nimeä vaan tarvitaan alias. Tiukan tulkinnan mukaan sähköpostilla ei voi lähettää asiakkaan lainaustietoja (niteiden lähestyvä eräpäivä) Tähänkin pitää löytää jokin ratkaisu.

4. Omatoimikirjastot

omatoimikirjasto-toiminnallisuudet Kohassa Omatoimiin liittyvät käytännöt ovat Koha-kirjastoissa erilaisia, mistä johtuen tarpeet omatoimi ns. banneihin Kohassa on erilaiset. Päästäisiinköhän näissä suurempaan yhtenäisyyteen. Erilaisten käytäntöjen ja tarpeiden kartoittamisella pitäisi lähteä.

5. Koha-Suomen henkkilöjärjestelyt

 • Anneli siirtyy vuodenvaihteessa Koha-Suomen pääkäyttäjäksi 40% työajalla. Keskustellaan toiveista ja tarpeista mihin Annelin työaikaa kohdennetaan
 • Ari Toimitusjohta-tuotepäälliköksi 100%. Ari Puhelinnumero säilyy samana. Pasi Kalliselle, Jukalle ja Annelille otetaan uudet puhelinnumerot. Arille, Annelille ja kehittäjille on luotu s-posti. etunimi.sukunimi@koha-suomi.fi. Nämä ovat jo käytössä ja kimpoissa pitää nyt testata, etteivät jää roskapostifilttereihin.

6. Seuraavat kokoukset

Vuoden 2019 ensimmäiset kokoukset pidetään 21.1. ja 18.2.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 6/18

kokousaika: 5.11.2018 klo 12 Lync-kokous

Kuulolla: (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Maarit Tuomisto (Helle), Noora Valkonen (OUTI) sihteerivuorossa Helle-kirjastot Pois:

Aiheita:

1. Kimppojen kuulumiset

Helle: Viddla-palveluun on tutustuttu. Helle-Ellibs yhteys on avattu. Kuljetusten säätö mietinnässä. Toimiiko varauspainomatriisi Finnan ja Kohan välillä?

Kyyti: EditX käytössä koko Kyytissä. Kesällä oli ongelmia palautuskehotusten kanssa. Parametrimuutoksella ongelma on todennäköisesti ratkaistu. Syyskuussa tehtiin kiinteämittaisten kenttien korjausajo, joka meni hyvin.

Lappi: Luetteloinnin korjaus on menossa. Lapissa aineistolajit on jo yhteisen päätöksen mukaiset.

Lumme: Lumpeen palvelimen hidastelu on korjattu. Tavoitteena yhtenäistää kirjastojen välisiä käytäntöjä. Finna on testausvaiheessa. Tilastopalikkaa odotetaan kiivaasti.

OUTI: Koulukirjastot konvertoitu. Vaala liittyy OUTI-kirjastoihin vuoden alussa. Hankintaportaali on tulossa käyttöön marraskuussa. Finnassa käytössä salasananpalautus.

Vaara: Finnassa on otettu verkkomaksaminen käyttöön. Pyritään opettamaan asiakkaita Finnan käyttöjiksi.

Vaski: Vaskijohtoryhmä käsittelee 20.11. Koha projektin tuloksia. Verkkomaksaminen ei vieläkään käytössä.

2. Arin tilannekatsaus

Yhtiön taloustilanne on hyvä. Ensi vuodelle on tarkoitus lisätä henkilöstöresurssia siten, että Yhtiölle tulee pääkäyttäjä 40% työpanoksella. Toimitusjohtaja asiaa selvitellään ja on mahdollista, että Ari siirtyy 100% tuotepäällikkö-toimitusjohtajaksi. Vaalan konversio on työnalla ja etenee hyvin. Hankintaportaalia on valmistumassa.

3. Ryhmien työskentely

Keskustellaan ryhmien työnjaosta sekä asiantuntijaryhmän tehtävästä. Asiantuntijaryhmä katsoo tulevaisuuteen. Pääkäyttäjät on keskittyneet akuuttiin. Kuvailuryhmältä pyydetään kuvailuun liittyvissä kehitysasioissa mielipidettä.

4. Omatoimikirjastot

omatoimikirjasto-toiminnallisuudet Kohassa Omatoimiin liittyvät käytännöt ovat Koha-kirjastoissa erilaisia, mistä johtuen tarpeet omatoimi ns. banneihin Kohassa on erilaiset. Päästäisiinköhän näissä suurempaan yhtenäisyyteen. Erilaisten käytäntöjen ja tarpeiden kartoittamisella pitäisi lähteä.

5. laskutus

Tulossa on paljon muutoksia laskutuspuolelle kirjastoissa, lähinnä talousjärjestelmissä joihin Kohasta pitää saada tietoa siirrettyä. Koha-rajapintaan kohdistuu monenlaisia toiveita. Mitä aletaan ominaisuuksia Koha-Suomen kustannuksella kuhunkin rajapintaan toteuttamaan? Näistä on Johannan tekemä kooste olemassa.

 1. Muut asiat Helle-kirjastoilla huoli bugien korjauksista. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on seurata, että bugeja korjataan ja priorisoidaan.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous 4.12. kello 10.15.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 5/18

kokousaika: 14.5.2018 klo 9.15-10.30 Lync-kokous

Kuulolla: Noora Valkonen (OUTI) PJ, Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Ari Mäkiranta (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Tuomas Kunttu (Kyyti) muistio.

Pois: Maarit Tuomisto (Helle)

1. Kimppojen kuulumiset

Kyyti: Finnaa tehdään. Otetaan käyttöön syyskuun alussa. Henkilökunnan koulutuksia elokuun jälkipuoliskolla. Sisällöntuotantoa tulee Finnaan syötteiden avulla mm. Kirkannasta, Kirjasammosta, omasta blogista ja kymenlaaksonyt.net-tapahtumasivustolta.

Lappi: Finna otetaan käyttöön kesäkuun lopulla. Odotellaan laskutusprojektin aloittamista.

Lumme: Versionvaihto oli viime viikolla. Finnalla ei vielä tarkempaa aikataulua, riippuu Kansalliskirjastosta.

OUTI: Vaalan kunnankirjaston ja Oulun koulukirjastojen liittymistä OUTI-kimppaan valmistellaan. Raportointi/tilastotyökalu: palaveriaika sovittu.

Vaara: Finna käytännössä valmis. Julkistamisen ajankohta on auki.

Vaski: Kohan loppuraportti on tekeillä. Kesäkuun lopussa Koha-projekti päättyy ja päätöksenteko siirtyy Vaskin johtoryhmälle.

2. Arin tilannekatsaus

Versionvaihdot: Helleessä paraikaa menossa. Täti on viimeisenä vuorossa.

Kehittäjät ja Ari kokoustivat Oulussa 1,5 päivää käyden läpi Kohan asioita:

 • Tietosuoja-asetukseen liittyvät työt ovat työnalla. Lokitukseen on tulossa työkalu.
 • Redminea selkeytetään
 • Kehittäjien ja pääkäyttäjien työnjaosta keskusteltu. Oulussa tehty pääkäyttäjien työtehtävälistaa. Ari lähettää listan asiantuntijaryhmälle.
 • Pitäisikö Koha-Suomella olla käyttötuki / pääkäyttäjä?
  • Tässä asiantuntijaryhmässä tuli yhteistä pääkäyttäjää kannattavia kommentteja. On Koha-Suomen hallituksen asia.
  • Jokainen kimppa toimittaa Arille tiedon pääkäyttäjistä ja tiedon kuinka suuri osa työajasta menee pääkäyttäjäasioihin.
 • Mikä on Kohan ylläpitosopimukseen sisältyvää työtä ja mikä kimpoilta laskutettavaa työtä?
  • Ari kirjoittaa tästä alkupaperin ja jakaa sen verkkotyökaluun. Asiantuntijaryhmä jatkaa työskentelyä siellä.
 • Kehittäjät erikoistuvat Kohassa eri asioihin.
  • uildmaster, hoitaa versionhallintaa ja yhdistää versioita. Pasi Kallinen
  • Konversiot, Pasi Korkalo
  • Rajapinnat (REST API, SAP, Labyrintti, Arena, Sonera, ProE/Lastu, Lindorf, RopoCapital, OpusCapita EPL/PDF, EditX, z39.50, SIP, Finna OAI-PMH, CPU) Jukka Hakosalo, Lari Taskula
  • Käyttöliittymät ja käyttökokemus. Johanna Räisä
  • Dokumentaatio Kaikki + pääkäyttäjät

Anneli Österman, Pasi Korkalo ja Ari kävivät korkeakoulukirjastojen Kohan kick-off- tilaisuudessa. Korkeakoulukirjastot aloittavat Koha-Suomi versiolla. Ensimmäiset amk-kirjastot menevät tuotantoon viikolla 42.

Koha-Suomessa on kehittäjän rekrytointi menossa. Ouluun tulossa korkeakouluharjoittelija.

Kansalliskirjasto on hakenut Koha-osaajia, Olli-Antti Kivilahti rekrytoitu sinne.

Mikkelissä tehty tietosuojapyyntölomake, jonka asiakas voi täyttää, kun haluaa saada itsestään tallennetut tiedot. Pirjo on lähettänyt lomakkeen asiantuntijaryhmälle. Asiakas saa jatkossa nettilinkin, jossa myös logitiedot, kuka hänen tietojaan on katsellut.

3. Asiantuntijaryhmän varsinaiset ja varajäsenet seuraavalle vuodelle (toimikausi 6/2018-5/2019)

Onko kimpoissanne tullut tai tulossa jäsenmuutoksia? Hallitus päättää ryhmän ensi kaudelle toivottavasti viimeistään 25.5.18

Jäsenet/varajäsenet nyt: Maarit Tuomisto / Calle Lindroos (Helle)
Tuomas Kunttu / Jarmo Tikka (Kyyti)
Leena Kinnunen / Pia Kusmin (Lappi)
Pirjo Sapman / Jaana Sopanen (Lumme)
Noora Valkonen/ Anneli Österman (OUTI)
Ari Mäkiranta / Päivi Knuutinen (Vaara)
Susanna Sandell / Anni Rajala (Vaski)

Pirjo Sampan varmistaa varaedustajan tilanteen. Kokoukseen jälkeen on varmistunut, että Jaana Sopanen jatkaa varaedustajana. Sitten menevät hallituksen päätettäväksi.

4. Kuvailuryhmän vetäjä

Kimpoista ei löytynyt vapaaehtoisia vetäjiä. Oulun luetteloijaa yritetään houkutella tehtävään.

5. Asiakkaan allekirjoituksen tallentaminen Kohaan

Tuomakselta, jäi pois edellisestä esityslistasta: Tällainen kehitysidea tuli mieleen, kun asiakkaiden ilmoituslomakkeiden kanssa tuskaillaan, että pitääkö niitä säilyttää ja kuinka kauan ja jos asiakas lopettaa kirjastonkäytön pitäisi tämä lomakekin hävittää. Mitä jos asiakkaan allekirjoitus otettaisiinkin Kohaan käyttäen sellaista allekirjoituspaneelia, jolla esim. postissa kuitataan paketteja (esim. Signotec signature pad). Näin ei tarvitsisi säilyttää paperisia lomakkeita ja kun asiakas poistetaan Kohasta, häviää allekirjoituskin.

Ari selvittää asiaa. Kunnissa tehdään itsenäiset ratkaisut tietosuoja-asetuksen soveltamisesta lomakkeiden säilyttämisen ja allekirjoitusten sähköisen tallentamisen suhteen.

6. Muut ajankohtaiset asiat

Tiketti 3020 Pitääkö korvaushinnan olla veroton vai verollinen? Yhteinen ratkaisu Koha-kirjastoille tarvitaan. Ari neuvottelee budjetteja ja luettelointeja käsittelevien sekä pääkäyttäjien kanssa. Pääkäyttäjille päätettäväksi.

Koha-kirjastojen ottaessa yhä enemmän Finnaa käyttöön pitäisi sopia, miten Kohan rajapintaan liittyviä toiveita kootaan ja esitetään Kansalliskirjaston suuntaan. Sovittiin, että pääkäyttäjäryhmä kokoaa asiat ja esittää eteenpäin.

7. Seuraavat kokoukset

Syksyllä, odotellaan hallituksen kokousaikataulu ennen kuin päätetään kokousajat. Hallituksen kokoukset, asiantuntijaryhmän kuulumiset toimitetaan muutamaa päivää ennen Arille: 25.5. klo 8.

Seuraavan asiantuntijaryhmänkokouksen linkin toimittaa Ari, jotta Helleestäkin päästään mukaan.

Koha-seminaari Kouvolassa 20.-21.9.18

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 3/18

12.3.2018 klo 9.15 Lync-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Pia Kusmin (Lapin kirjasto) Ari Mäkiranta (Vaara), Anni Rajala (Vaski), Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Maarit Tuomisto (Helle), Noora Valkonen (OUTI) sihteerivuorossa Vaski-kirjastot

Pois: -

Aiheita:

1. Kimppojen kuulumiset

Helle: Origo-konversio etenee ja tilanne alkaa näyttää kohtuullisen hyvältä. Lukas-kirjastot odottavat mukaan pääsemistä ja Pukkilan konversion tekemisestä käsityönä on käyty keskustelua. Helteessä työn alla vielä monet käytännön asiat, kuten pääkäyttäjyyteen liittyvät ratkaisut.

Kyyti: Versionvaihto tehtiin edellisellä viikolla (lainauspalvelut pois käytöstä ma-to, kirjastoja pidettiin kuitenkin osittain auki myös sinä aikana). Järjestelmän käyttö aloitettiin porrastetusti (tiistaina kimpan pääkäyttäjät, keskiviikkona kuntien pääkäyttäjät, torstaina muu henkilökunta). Vaihto meni kaiken kaikkiaan hyvin, myös automaattien ja omatoimikirjastojen osalta. Eniten hämmennystä aiheuttanut pisteiden/pilkkujen käyttö, jossa on vaihtelua eri toimintojen välillä sekä jonkin verran myös testi- ja tuotantoympäristön välillä. Henkilökunnalle pidettiin tunnin mittainen koulutus uuden version mukanaan tuomista muutoksista. Tuomas laittaa jakoon Kyytin koulutusmateriaalia soveltuvin osin.

Lappi: Uuden version testaus meneillään.

Lumme: Uuden version testaus aloitettu, järjestelmäasetuksia käyty läpi. Uuden version mukanaan tuomat muutokset jakavat mielipiteitä.

OUTI: Finna ollut käytössä nyt kuukauden verran ja ollut vakaa. Verkkomaksamiseen liittyen huomattu, että toiminto vaatii asiakkaan tietoihin tallennetun sähköpostiosoitteen, mutta syy ei ole selvillä. Asia ratkaistu tällä hetkellä niin, että verkkomaksamista yrittävä asiakasta saa sähköpostin lisäämistä kehottava popparin, mikäli sähköpostiosoite puuttuu tiedoista. Kohan ja Ceepoksen välillä merkistöongelma (ääkköset estävät siirtymisen).

Vaara: Aineisto haravoitu viime viikolla Finnaan. Samana päivänä Koha hidasteli merkittävästi, mutta ei ilmeisesti liittynyt kuitenkaan haravointiin. Olli-Antti Kivilahti on aloittanut viime viikolla Älykkäässä varausjono -hankkeessa. Ajateltu alustavasti käyttää hankkeessa Vaaran ja Lapin aineistoja ja lisäksi tarkoituksena olisi, ettei toteutus ole järjestelmäsidonnainen.

Vaski: Ei erityisiä kuulumisia, mutta Vaskin Koha-projektin omistaja Ulla-Maija Maunu siirtyy toisiin tehtäviin Turun kaupunginkirjastosta.

2. Arin tilannekatsaus

Koha-Suomen strategiaa on alettava valmistella. Suunnitteluun otetaan mukaan asiantuntijaryhmä ja kehittäjät. Esitys suunnitelmasta viedään hallituksen toukokuun kokoukseen.

3. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen kirjastoissa

Oulun / OUTI-kirjastojen suunnitelma:

 • eroon järjestelmistä, jotka eivät täytä asetusta (mm. Oulun koulukirjastojen Koha-asennus, WebKake as.rekisteri)
 • rekisteriselosteiden tarkistus 25.5.18 mennessä
 • kirjalliset ohjeistukset henkilökunnalle ja esimiehille henkilötietojen käsittelystä, kukin järjestelmä erikseen. Yhteisten järjestelmien osalta OUTI-kirjastojen yhteiset ohjeet. 25.5.18 mennessä
 • koulutukset henkilökunnalle ohjeistusten soveltamisesta, kukin kunta itsenäisesti, Oulussa 10/ 2018
 • asiakkaille suunnattuja tietoturva-tilaisuuksia, puhujaa etsiskellään, ei aikataulutettu Hoidossa OUTISSA jo:
 • Koha-käyttäjätunnukset henkilökohtaiset, käyttöoikeudet tarpeen mukaan
 • Oulusta löytyy tietosuojavastaavia
 • ns. kertakirjautuminen tulossa testikäyttöön Muuta:
 • Kansallista soveltamisohjetta ei ole vielä julkaistu.
 • Kohan teknisen puolen osalta toteutussuunnitelma on valmiina, lokituksen suhteen ei uskota olevan ongelmia. Käytiin lisäksi keskustelua kimppojen käytännöistä säilyttää lainaajatietolomakkeita, jonka uusi asiakas täyttää. Vaarassa on nyt alettu säilyttää uudelleen lomakkeita ja Kyyti on kerännyt niitä talteen jo usean vuoden ajan. Oulussa lomakkeita ei nykyisin enää säästetä. Lomakkeiden säilytyksessä muistettava, että ne pitäisi myös hävittää arkistosta, kun asiakkuus päättyy.

4. Tikettien käsittelyn periaatteet, työsuunnitelma

Tavoitteena on, että ensi syksynä pystyttäisiin jo reagoimaan muihinkin kuin ei-kiireellisiin tiketteihin (myös kehitysehdotuksiin). Tikettejä käsitellään asiantuntijaryhmän kokouksissa ja lähdetään ainakin alkuun liikkeelle siten, että Ari tuo käsiteltävät tiketit kokoukseen. Myös tikettien tekemisestä koskevaa ohjeistusta on selkiytettävä. Ari miettii ohjeistusta kehittäjien kanssa.

5. Melinda-valmistelu, työsuunnitelma

Sovittiin, että kukin kartoittaa kimppansa sisältä mahdollista uutta kuvailuryhmän vetäjää ja käydään ehdotuksia läpi seuraavassa asiantuntijaryhmän kokouksessa.

6. Muut ajankohtaiset asiat

Keskusteltiin verkkomaksamisesta ja Ceepos-ohjelmasta. Ari menossa KATVE-ryhmän seuraavaan kokoukseen 21.3.

7. Seuraavat kokoukset

16.4., 14.5.

Hallituksen kokoukset, asiantuntijaryhmän kuulumiset toimitetaan muutamaa päivää ennen Arille: 23.3. klo 8, tilinpäätös, 20.4. klo 8, 25.5. klo 8

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 1/18

15.1.2018 klo 9.15-10.01 Lync-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Maarit Tuomisto (Helle), Noora Valkonen (OUTI) sihteerivuorossa OUTI-kirjastot

Pois: -

Aiheita:

1. Kimppojen kuulumiset

Helle: Origo-kirjastojen konversio etenee arvioitua hitaammin. OKM-tilastojen vaatimat muokkaukset järjestelmään hidastivat etenemistä. Myös Koha versiovaihdoksen yllätykset OUTIssa on ratkottava ennen versiovaihdosten etenemistä muihin kimppoihin. Vasta Origo-konversion ja uuden version asennuksen jälkeen voidaan siirtyä Aurora-konversion työkalun tekemiseen, datan siirtojen testailuun ja Kohan käyttöönottoon Lukas-kirjastoissa. Käyttöönotto ei tästä johtuen tule toteutumaan maaliskuun loppuun mennessä.

Kyyti: uuden version testausta.

Lappi: versiopäivitysaikataulua odotetaan. Hitaus Lapissa iso ongelma, uuden version testikantaa ei vielä ole, laskutusta ei tehdä. Postinumerovirheitä, EDItX-ongelmaa (BTJ hidas). Automaatteja ja omatoimikirjastoja otettu käyttöön useampia. Perehdytyksessä uusi, 4. Koha-pääkäyttäjä Lapille.

Lumme: keskeisten henkilöiden muutoksia: pää-TäTi-luetteloija jäämässä eläkkeelle, uusi tulossa. Savonlinnan pääkäyttäjä jäänyt pois, uusi aloittaa. Tilastoja tehdään, tilaukset aiheuttavat hässäkkää, testikanta tulollaan ja testausten vastuunjako työn alla. BTJ on saanut viimein ennakkolistat auki.

OUTI: versionvaihdon jälkitöitä (ks. kohta 3). Finnan käyttöönoton tavoiteaikataulu: asiakasjulkistus beta-versiona 31.1. mennessä. Verkkomaksamisen käyttöönotto venyy helmikuulle

Vaara: testikanta pystyssä ja testaaminen alkanut, Finnaa valmistellaan. Muistakaa kerätä valtuutukset käyttöönottoon kaikilta kimpan kunnilta. Normaalia elämää ilman järjestelmänkehittäjää talossa.

Vaski: ei isompia uutisia.

2. Arin tilannekatsaus

Koha-Suomi: kehittäjiä töissä taas hyvin kesään saakka. Vuodenvaihteessa töissä oli vain 2 järjestelmänkehittäjää. Pasi Kallinen aloittanut kirjastojärjestelmänkehittäjänä, sopimus 30.6.18 saakka 100% työaika. Pasi on tuttu Evergreen-ajoilta. Lari töissä 30h/vko, sopimus ajalle 15.1.-30.6.18 Jukka Hakosalo tekee 3pv/vko 1.2.18 alkaen toistaiseksi. Työpiste Oulussa. Pasi ja Johanna jatkavat 100% työajalla

Versiovaihdon etenemisen kanssa ratkaisevaa on OUTI-kirjastoissa ilmenneen maksujen laskentatavan ongelman ratkaisu, joka koskee ennen versiovaihdosta lainattuja, erääntymään pääseviä teoksia. Koha-versioiden maksujen muodostumisen logiikat ovat erilaiset, mitä aiheuttaa ongelman. Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämistä valmisteltu ohjelmiston osalta, lokitusta mietitty. Kansallista ohjeistusta odotetaan.

3. Versionvaihtokokemuksia OUTI-kirjastoista

 • monta asiaa vielä korjattavana, Finna-haravointi saatiin tehtyä viikolla 3. Finna-testaus on käynnissä parhaillaan Vaskista saadun ”tarkistusmuistilistan” avulla.
 • versiovaihtoon kannattaa varata reilusti aikaa: päivä tietokanta-ajoihin, päivä testaukseen. Oulussa päivitettiin palvelin samalla, mikä vei aikansa. Tämän monet ovat jo tehneet.
 • tuli paljon yllätyksiä, joita ei testikannassa ilmennyt tai testaus ei ollut riittävän perinpohjaista
 • erityisesti kannattaa testata kattavasti maksujen muodostuminen (kaikki asiakaslaji / aineistolajiyhdistelmät) ja automaatit ennen avaamista
 • tiedonhaku on edelleen hitaanlaista, Finnan käyttöön saaminen pelastaa paljon. Finna haku on todella nopea
 • lainaus/ palautus Kohassa nopeutuu
 • asiakastietoja karsittu näytöiltä, tietoturva parempi, vähemmän lokitettavaa
 • tilausten syöttäminen nopeutuu
 • tilastotyökalu lopultakin käyttöön, PiiMega tosin tekee sen kanssa korjauksia edelleen

3.1 Versiovaihtoaikataulu muille Koha-kirjastoille

Pyritään saamaan aikataulu viikon-parin sisään, vahvistetaan heti maksuongelman ratkettua. Seuraavat versiovaihdot vaalien jälkeen, vähintään kuukauden varoitusajalla. Viikon kiinniolo ei ole huono idea, aina voi avata ennakoitua aiemmin, jos kaikki näyttää hyvältä.

Järjestys OUTIn jälkeen: Kyyti (Johanna tekee), Lappi (Pasi tekee), Vaara, Lumme toukokuussa Helatorstai-viikolla. Helle johonkin väliin. Kun vauhtiin päästään, on mahdollista tehdä kahta konversiota yhtä aikaa.

4. Ohje Koha:n käyttöön ottavalle kirjastolle

Ohjeluuranko liitteenä, vaatii vielä paljon lihaa luiden päälle. Byrokratia-osuus lähellä valmista, Ari katsoo ja täydentää sivut 1-2.

Liite: Liite muistioon 1_2018_Kohan käyttöönotto kirjastossa.docx

5. Muut ajankohtaiset asiat

 • ProEconomica-rajapinta-asia ei ole edennyt. Odottaa järjestelmänkehittäjän työaikaa ennen kuin hintakyselyäkään lähetetään mahdollisille tekijöille.
 • BookWhere- poimintaohjelma, ei missään tapauksessa ehdi tuotantoon nyt alkavalle sopimuskaudelle.
 • MusaMelinda-ryhmän ehdotuksesta keskusteltiin vielä. Koha-kirjastojen on ratkaistava asia toisin, tai työ Kohassa on suuri ja vaikuttaa signumeihin, selkätarroihin ym. käytäntöön. Koha-vastaehdotus tehdään Tätin ja Melindan välissä. Poiminta Melindasta ja Melindaan onnistuu eri ratkaisuista huolimatta. Melindan kanssa edettävä syksyn 2018 aikana.
 • Aineistolajit on lyhenteineen sovittu keväällä 2017.

Koha-asiantuntijaryhmän työlistalla kevään 2018 aikana:

 • Tikettien käsittelyn periaatteet työstettävä, ennen kuin tikettien purku todella alkaa
 • Tietosuoja-asetuksen ei-ohjelmistoon liittyvien toimien toteuttamisessa kannattaa tehdä yhteistyötä. On laadittava ohjeistuksia, järjestettävä koulutusta ym. *Leena pistää Rovaniemellä käytössä olevia yleisiä tietosuojaperiaatteita sähköpostilla jakoon, voi löytyä sovellettavaa myös kirjastojärjestelmään liittyen. *Tietosuoja-asioista kannattaa järjestää koulutuksia. Pirjo laittaa sähköpostilla jakoon hyvän koulutuksen materiaalit.
 • Melinda käsittelyyn kevään mittaan

5. Seuraavat kokoukset

12.2.
12.3.
16.4.
14.5.

Hallituksen kokoukset, asiantuntijaryhmän kuulumiset toimitetaan muutamaa päivää ennen Arille: 26.1. klo 8
23.2. klo 8
23.3. klo 8, tilinpäätös
20.4. klo 8
25.5. klo 8

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 9/17

11.12.2017 klo 9.15 – 10.25 Lync-kokous

Kuulolla: Tuomas Kunttu, Pia Kusmin, Maarit Tuomisto, Ari Mäkiranta, Susanna Sandell, Noora Valkonen, Pirjo Sapman Pois: Leena Kinnunen

Käsiteltyjä asioita:

1. Kimppojen kuulumiset

Helle: Origo-konversiot tuottaneet ongelmia, Loviisassa käyttöönotto viivästynyt. Helle-kannassa kadonneitten asiasanojen korjausajoja tehty.

Kyyti: Sunnuntai-iltana järjestelmässä käyttökatkos, verkkokirjasto ollut pois käytöstä.
Asiasta saatu runsaasti asiakaspalautetta. Finna-käyttöliittymää työstetään. Versiovaihdon aikataulu ei ole vielä varmistunut, tapahtunee todennäköisesti kuitenkin alkuvuonna. Rda-toolkit tilattu Kyytille.

Lappi: Lapissa valmistaudutaan pikku hiljaa versiovaihdokseen tietokantaa siivoamalla ja Finnaa suunnittelemalla.

Lumme: Ongelmia ollut viime viikkoina hankintojen (Aarre-verkkokaupan sekä valintalistojen siirtymisen) kanssa. Ongelmat johtuvat todennäköisesti Btj:n järjestelmien ja kantojen vaihdoksista.

OUTI: Outissa käynnistyy alkavalla viikolla versiopäivitys tuotantokannassa. Kirjastot kiinni

 1. – 14.12. Ylikuormituksen välttämiseksi käyttöönottoa porrastettu siten, etteivät kaikki Outi-kirjastot ala käyttää ohjelman toimintojen yhtä aikaa.

Vaara: Vaarassa ongelmia karhujen lähtemisen kanssa. Huomenna uusi yritys. Kohan palvelin nyt päivitetty. Kimpassa hyllypaikkojen yhtenäistäminen menossa.

Vaski: Susanna kertoi keskustelussa esiinnousseiden Finnan katko-ongelmien johtuneen hakuindeksin toimintahäiriöistä. Koha-hanketta jatketaan kesäkuun loppuun. Hankkeessa työskentelevät Susanna Sandell ja Anni Rajala.

2. Arin tilannekatsaus

Kaikissa Koha-kirjastoissa seurataan Outin järjestelmänvaihtoa jännityksellä. Outin kokemusten perusteella voidaan sitten varmistaa muiden kimppojen versionvaihdon aikataulut. Kyytin versionvaihto ajoittunee alkuvuoteen. Avoinna olleeseen 4. koodarin paikkaan saatiin yksi hakemus. Larin työsuhdetta jatkettanee kesäkuun loppuun (tekee osa-aikaista 30 h/vko). Ari toimii 50% työajalla Koha-Suomen toimitusjohtajana ja tuotepäällikkönä, sekä alkuvuoden 50% Joensuun seutukirjaston vs. kirjastotoimenjohtajana. Koha-Suomen hallituksen seminaari järjestetään torstaina 14.12. Helsingissä. Seminaarissa Ari esittelee hallitukselle ensi vuoden toimintasuunnitelman. Kehittäjien henkilöresurssin vähyydestä johtuen kevät varataan kimppojen versiovaihtoihin (Kyyti – Lappi), syksypuolella on tarkoitus päästä käsiksi Redminen kautta tulleisiin kehittämis- ja korjausehdotuksiin. Ensi vuoden tavoitteita ovat myös:

 • verkostomaisen työtavan jäntevöittäminen
 • aikataulut
 • Melinda- ja Finna yhteistyö
 • Eu:n tietosuoja-asetuksen tekninen toteutus Koha-järjestelmässä (25.5. mennessä)

3. Melinda-musa-lausunto

Keskusteltiin Koha-Suomen musiikki-TäTien ehdotuksesta (liite 1). Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liite 1: Liite 1 Koha-Suomen asiantuntijat_9_2017_Musiikkiaineistojen pääsanan valinta RDA.docx

4. Btj:n luettelointiuudistus

Btj:n luettelointiuudistus on aiheuttanut epätietoisuutta kansikuvalinkkien jakamisesta Finnan kautta. Kuvalinkit ovat sisältyneet luettelointitietueisiin ja kirjastojen asiakkaat ovat saaneet ne näkyviinsä verkkokirjastoissa. Useissa kimpoissa on tarkoitus luopua erillisen verkkokirjaston ylläpidosta Finnaan liittymisen jälkeen, joten kansikuvien näkyminen myös Finnan kautta kannattaa varmistaa. Kansalliskirjastosta voi tarvittaessa kysyä konsulttiapua kansikuvien saamiseksi käyttöön.

5. Luettelointiryhmä esittää Finton / Asterin käyttöönottoa

Koha-Suomen kuvailuryhmä esittää, että Finto otettaisiin käyttöön Suomen Koha-kirjastoissa ja TäTissä (Liite 2).
Esitys hyväksyttiin, mutta todettiin samalla, että Finton käyttöönotto ei tule toteutumaan alkuvuoden 2018 aikana sen vaatiman kehittäjäpanoksen takia.

6. 2017 käsiteltyjä asioita, tilannekooste

 • Konversioita: Siilinjärvi, Kuusamo, Helle (osin), Lapin kirjasto, Kemi, Posio, Karpalo-kirjastot, Keminmaa. Tulossa 2018 ainakin: Helle (loput).
 • Koha-asennusten yhtenäistämistä: Aineistolajit: sovittu yhteiset, käyttöön viimeistään versiovaihdoksen yhteydessä. Asiakaslajit: käytössä yhteiset. Hyllypaikat, kokoelmat: yhtenäistäminen toistaiseksi jäädytetty. Keskustelut kimpoissa käynnissä. Yhtenäistäminen on aineisto- ja asiakaslajeja vaikeampaa koska hyllypaikoilla ja kokoelmilla viitataan usein sijaintiin kirjaston fyysisessä ympäristössä. Hyllypaikkojen karsiminen on johtanut kokoelmien määrän lisääntymiseen ym.
 • Ohjeistus/vastuunjakopaperi uudelle, Kohan käyttöön ottavalle, kirjastolle. Lappi työstää.
 • Koha-rajapintaliittymiä: Raportointityökalu: aina vain uutta korjattavaa löytyy. Oulussa työstetään toimittajan kanssa. Datan avaus -rajapinta: 6Aika-hanke oli kiinnostunut rahoittamaan rajapinnan raportointityökalun datasta avoimen datan palveluun, mutta Koha-versiovaihdon ja 6Aika-hankkeen aikataulusta johtuen ei ehditä teettää. Libki: ei toteuteta nyt. Koha-proEconomica: Kuusamo kartoittanut mahdollisesti kiinnostuneet hintakyselyä varten. Noora selvittää asian tilanteen.
 • Luettelointiin liittyviä asioita: Täti-luettelointiohjeistukset: asiantuntijaryhmä kommentoinut ja osaltaan hyväksynyt. Löytyvät Redmine:sta https://tiketti.koha-suomi.fi:83/documents/19 ISIL-tunnus Täti-luettelointiin: tilattu Celia-poimintayhteys: luttelointiasiantuntijat käsitelleet asiaa Päätös: Celia-kokoelmat ovat karttuvia. Celioiden luettelointityö on tällä hetkellä hieman hajanaista. Kuvailuryhmässä on kyllä jo aiemmin sovittu, että Celiat luetteloidaan TäTiin ja niiden luettelointikäytännöstä on sovittu. Oulu ja Mikkeli luetteloivat Celiat TäTiin. Joensuu on luetteloinut Celioita omaan tietokantaansa, mutta työ on tällä hetkellä seis. Lapin kirjastot luetteloivat Celioita TäTiin sekä toistaiseksi myös omaan tietokantaan. Kyyti-kirjastoissa luetteloidaan myös Celiat, mutta toistaiseksi vain omaan tietokantaan. Helle-kirjastot eivät ole vielä luetteloineet Celioita. Kuvailuryhmä ei toistaiseksi näe tarpeelliseksi selvittää poimintayhteyttä Celiaan. Celian tiedot ovat vaatimattomat. On helpompaa ja suhteellisen nopeaa luetteloida Celia-tietue TäTiin esim. kirjatietueen pohjalta.
 • Koha-Suomen työkäytäntöihin liittyviä asioita: Hosting-palvelu @koha-suomi.fi-osoitteiden käyttöön saamiseksi. Tilanne? Järjestelmätuki: Järjestelmänkehittäjien viikonloppupäivystys, 4. kehittäjää rekrytoidaan parhaillaan

6. Seuraavat kokoukset

Ehdotus: 15.1.
12.2.
12.3.
16.4.
14.5.

Sovittiin, että kokoonnutaan etäpalaveriin ma 15.1. alkaen klo 9.15. Muut palaveriajat vahvistetaan, kun Koha-Suomen hallituksen kevään kokoontumisajankohdat ovat tiedossa.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 8/17

13.11.2017 klo 9.00 Lync-kokous

Kuulolla: Leena Kinnunen, Lapin kirjasto
Tuomas Kunttu, Kyyti
Maarit Tuomisto, Helle
Ari Mäkiranta, Vaara
Susanna Sandell, Anni Rajala, Vaski
Noora Valkonen, OUTI (pj. siht.)
Pirjo Sapman, Lumme

Pois: -

Aiheita:

Puheenjohtaja ei ollut valmistellut esityslistaa.

1. Kimppojen kuulumiset

Helle: Keskinäinen yhteistyösopimus pian allekirjoitettu, RDA-koulutus tulossa. Esitys e-aineistojen yhteistyöstä. Logistiikkaa säädetään.

Kyyti: Finna työn alla, viivakoodigeneraattoriongelma toistui Kouvolassa lokakuussa. Versionvaihto- ja testausaikataulu epäselvä, alkuvuonna 2018 kuitenkin.

Lapin kirjasto: Pasi korjaillut keskeneräisyyksiä konversion jäljiltä. Finnan suunnittelu alkamassa. Hitaus iso ongelma, epäillään rautapuolen ongelmaa.

Lumme: E-aineistojen yhteishankinnasta kimpassa päätös, EditX kaikille lumpeille, tietosuojaselostetta kirjoitetaan.

OUTI: Uuden version testaukset alkaneet, tuotantoon 14. tai 15.12.17 Noora välittää jäsenille uusia Koha-ominaisuuksia, jotka on OUTIssa käsitelty ja päätetty ottaa heti käyttöön, testata myöhemmin lisää tai jättää tässä vaiheessa ottamatta käyttöön. Finnan käyttöönotolla jatketaan heti versiovaihdoksen jälkeen.

Vaara: Taustapalvelimen päivitys aloitettu. Testausta aloiteltu. Hallitus päättänyt neljännen koodarin palkkaamisesta vuodelle 2018. Kustannusvaikutus lienee pieni, Ari viestii asiasta vielä. Arista 50% Koha-työntekijä (toimitusjohtaja-tuotepäällikkö). Vallan vaihtoa valmistellaan. Rebekka jää lomalle 14.12.17, Ari sijaisena 6kk. Kulttuurijohtaja eriytetään tehtävästä, kun virka aikanaan laitetaan auki.

Vaski: Koha-projekti jatkuu vuodelle 2018, käyttöönottopäätös siirtyy. Irtisanomisaika Axiellin järjestelmässä lienee 6kk. Susanna lähettää tarkistuslistan Finna-testauksen avuksi. Rebekkaa odotellaan töihin, aloittaa vuoden vaihteessa.

2. Arin tilannekatsaus

Mitä meneillään Kohassa:

 • Järjestelmänkehittäjän rekrytointi, Larin toivotaan ottavan työn vastaan.
 • Vallanvaihdon valmistelu meneillään.
 • Ari ja Koha Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopäivillä lokakuussa. Kirjastoverkkopäivien ohjelmasta osa löytyy tallenteina
 • Koha:n seuraava kansainvälinen versio sisältää standardinmukaisen kaukopalveluosion.
 • Melindasta ei palavereja ollut nyt. Esitys yleisen kirjaston Melindaan liittymisestä löytyy Kirjastoverkkopäivien tallenteesta.

3. Muut esille tulevat asiat

 • Susanna kertoi KATVE (Kansalliskirjaston tietopalvelualan verkkostandardityöryhmä) kokouksesta. Tietosuoja-asetusta käsitelty. Tärkeää olisi, että kaupungit tulkitsevat asetusta samalla tavalla. Asetus sisältää paljon muutakin kuin teknistä järjestelmäasiaa. Tietosuoja-asetuksesta hyviä esityksiä Kirjastoverkkopäivillä, esitystä ei tallennettu mutta materiaalit löytyvät: Pekka Heikkinen: EU:n yleinen tietosuoja-asetus http://tinyurl.com/yar862a8 , lisämateriaalia: http://tinyurl.com/y9unqnss Jarkko Reittu: Kuinka valmistautua yleiseen tietosuoja-asetukseen http://tinyurl.com/yatysjmq
 • Puhuttiin maakuntakirjastojen vaihtumisesta kehitystehtäviksi ja mihin kehittämistehtäviin myönnettävää avustusta voi käyttää. Lahden maantieteelliselle kehittämistehtäväalueelle tulee kolme eri kirjastojärjestelmää. Kehittäjäkirjastorahalla ei järjestelmänkehitystä tueta. Kimpoilla on ollut yhteiseksi hyväksi tehtyjä töitä (esim. pääkäyttäjät, luetteloijat yms.), muuttuvatko nyt laskutettaviksi? Kaukopalvelun maksullisuutta mietitään.

Monissa kimpoissa ns. maakuntakirjastorahalla maksettu yhteiset e-aineistot. Avustusten ehtojen tulkinta selvinnee 2018 aikana.

 • Koha-seminaari Helsingissä 14.12.17, kutsuttuna hallituksen jäsenet tai varajäsenet ja järjestelmänkehittäjät, joiden osallistumista haittaa samaan ajankohtaan osuva Koha versiovaihdos OUTI-kirjastoissa.

 • Loppukevennys: Suomi100- tapahtumien maakuntalaulut pop-versioina

4. Seuraavat kokoukset

11.12.

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 6/17

18.09.2017 Lync-kokous

Kuulolla: Ari Mäkiranta, Joensuu
Leena Kinnunen, Rovaniemi
Selja Kunttu, Kouvola
Pirjo Sapman, Mikkeli
Noora Valkonen, Oulu (pj)
Susanna Sandell, Turku (siht)
Anni Rajala, Turku

Aiheita:

1. Todetaan ryhmän jäsenet, varajäsenet, päivitetään yhteystiedot

Asiantuntijaryhmän toimikausi on 1 vuosi ja katkesi kesällä.

Hallituksen kokouksen esityslistalla Koha-asiantuntijaryhmän jäseniksi / varajäseniksi ehdotettu: Helle: Maarit Tuomisto / Calle Lindroos
Kyyti: Tuomas Kunttu / Kaarina Saarimäki-Huttunen
Lapin kirjasto: Leena Kinnunen / Pia Kusmin
Lumme: Pirjo Sapman / Jaana Sopanen
OUTI: Noora Valkonen / Anneli Österman
Vaara: Ari Mäkiranta / Päivi Knuutinen
Vaski: Susanna Sandell / Anni Rajala

2. Valitaan puheenjohtaja vuodeksi ja sovitaan sihteeristä (kiertävä käytäntö jatkuu?)

Puheenjohtajaksi valittiin Noora Valkonen Outi-kirjastoista.

Sihteeriyden kiertävä käytäntö jatkuu.

3. Kimppojen kuulumiset kesältä -17

Kyyti:

 • Finnaa odotellaan, siihen kannattaisi panostaa (Esim Suosittelijan lisääminen)

Lapin kirjasto:

 • Lapin kirjasto aloitti Kohalla 2.5., Kemi 5.6., Posio 14.8. ja Karpalot (Ranua, Simo, Tervola) 28.8. Työn alla Keminmaan konversio, käyttöönottopäivä on 7.10. Konversiot menivät pääosin hyvin, Lapilla oli isompia ongelmia (tietueita jäi siirtymättä, niteiden ja kirjastokorttien viivakoodeihin tuli ylimääräisiä tarkistusmerkkejä). Posio vei aineistot käsin, vain asiakastiedot konvertoitiin. Lapin kirjaston konversion teki Jukka Aaltonen, muut konversiot Pasi Korkalo.
 • Lapin kirjaston ylläpito siirtyi suunniteltua aiemmin Koha-Suomelle 29.5.
 • Koha toimii pääasiassa normaalisti. Hankinnan kanssa vielä ongelmia ja kaikki kirjastot eivät pysty vielä hankkimaan verkkokauppojen kautta. Laskutusta ei aloitettu. Asetuksissa on ollut melko paljon korjattavaa (laina-aikoja, viestiasetuksia, luettelointi- ja tarrapohjia…). Automaatit toimivat Torniota lukuun ottamatta, ja ne on suojattu Stunnelilla.
 • Omatoimikirjastoja käytössä useita.

Lumme:

 • Omatoimikirjastoa ollaan perustamassa Mikkeliin. Finnaa mietitään. Uutta versiota ei olla päästy testaamaan kesälomien jälkeen lainkaan.

OUTI:

 • Tilastotyökalu julkaisukunnossa 9/17, datan avaamisen ratkaisusta neuvotellaan (6-aikahanke), eli tilastotyökalun raporteista osia avattaisiin rajapinnan avulla.
 • Maija Sarasteen läksiäiset vietetty, hallituksessa hänen tilalleen tulee Jouni Pääkkölä.
 • Finnaa odotellaan ja rakennellaan.
 • Versiopäivitykseen valmistautumista (12/17).

Vaara:

 • Hyllypaikkoja yhtenäistetään ja pyritään vähentämään.
 • Muutama omatoimikirjasto tullut lisää.

Vaski:

 • Turussa kaksi osa-aikaista työntekijää on aloittanut Koha-projektissa.
 • Vaskin testi-Koha on perustettu ja siihen tullaan asentamaan Aurora-dumppi.
 • Vuoden vaihteen jälkeen Vaski tekee päätöksen käyttöönotosta.

### 4. Arin tilannekatsaus

Tilastotyökalu, versionvaihto ja Finna vievät nyt kehittäjien resurssit. Tavoite keventää jatkossa koodareiden työkuormaa. Finnaa ylläpitää Kansalliskirjasto, hankinnassa aineistotoimittajat vastaavat verkkokaupoistaan jne. Melinda-palavereja on pidetty Kansalliskirjaston kanssa. Melindaan liittyminen edellyttää versionvaihdon.

5. Libki, asiakaspäätteiden avoimen lähdekoodin hallinnointiohjelma Koha-Suomen valikoimaan? http://libki.org/

Pääkäyttäjät ja järjestelmänkehittäjät ovat käyneet keskustelua kesän aikana

 • kirjastoilla on tarvetta toimivaan, edulliseen asiakastietokoneiden varaamis/hallintajärjestelmään
 • keskusteltava mm. Koha-Suomen palveluvalikoima, Koha-Suomen resurssit, mahdolliset toteutusvaihtoehdot
 • tehtävä esitys hallitukselle

Tarvetta asiakaspäätteiden hallinnointiohjelmaan ainakin Vaarassa ja Lumpeessa.

Palataan asiaan myöhemmin, jos resursseja vapautuu.

6. Koha ja EU:n tietosuoja-asetus

Kirjastolehti: Avoin lähdekoodi yleistyy kirjastojen järjestelmissä

Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen.pd

 • asiakastietojen katselun selvittäminen jälkikäteen?

Selvitellään tätä, mitä teknisesti vaatii, kuinka tarkkoja tietoja tarvitaan (riittääkö, että näkee kuka on käynyt tiedoissa). Pirjo välitti kaikille Johanna Räisän koosteen asiasta.

7. Ohjeistuksen / vastuunjakopaperin luominen uusia liittyviä Koha-kirjastoja varten (Kirjasto - Koha-Suomi)

Täsmennetään mikä on Koha-Suomen vastuu ja mikä kirjaston vastuulla. Leena tekee luonnoksen. Oulu jakaa syksyn aikana Oulun Tietotekniikan kanssa työstetyn vastuunjakotaulukon (kirjasto – OTT-Koha-Suomi).

8. REST-API-asiakasrajoitukset (ja Finna) ks. liite

 • tiedoksi, muutostoiveita ei herännyt.

Liite: REST-API-asiakasrajoitukset.xlsx

9. ISIL-tunnus

Kuvailuryhmän ehdotus ISIL-tunnukseksi on FI-TATI. Se olisi linjassa mm Melindan kanssa, jonka tunnus on FI-MELINDA. Kannatetaan. Ari vie asiaa eteenpäin.

10. Aku Ankka-Suomen kuvalehti –indeksoitumisongelma ja yhteinen ratkaisu / merkintätapa Koha-Suomen kirjastoille?

Myös Lumpeessa on nyt törmätty tähän ”löytymisongelmaan” tiedonhaun puolella, mikä kuormittaa erityisesti asiakaspalvelussa, koska asiakkaat eivät itse pysty tällä hetkellä varaamaan aikakauslehtien uusia numeroita. Ongelma liittyy Zebra indeksoriin.

OUTIssa ratkaistu osittain ja väliaikaisesti luetteloimalla ”neljännesvuosinimekkeet ” ongelmallisille aikakauslehdille. Noora välittää kuvakaappauksia luetteloinnista. Elasticserach ja Koha-versiovaihdoksesta odotetaan apua asiaan.

11. Celia-poimintayhteys

Celia-kirjastoon on toivottu poimintayhteyttä. Kannattaisiko yhteys hoitaa koko Koha-Suomelle, poimittaisiinko sieltä Tätiin ja sitten omiin kantoihin? Jos yhteydettä kysellään kaikille, kuka sen tekee? Vai aletaanko poimintayhteyksiä selvittämään kimpoittain/kunnittain? Noora vie kuvailuryhmään.

12. Asiantuntijaryhmän kuulumiset hallitukseen

Seuraava hallituksen kokous 6.10.17 Noora laatii luonnoksen asiantuntijaryhmän kuulumisiksi ja lähettää kommentoitavaksi kuun vaihteessa.

13. Seuraavat kokoukset

16.10. 13.11. 11.12.

Asiantuntijaryhmän kokous 4/17

Aika: 24.4.17

Paikalla: Ari, Noora, Maarit, Tuomas, Leena, Jaana ja Susanna

Kimppojen tilannekatsaus:

Helle: Hektinen vaihe on menossa käyttöönoton lähestyessä. Koulutukset alkavat tällä viikolla.

Vaski: Ongelmana kirjastoihmisen saaminen Koha projektiin. Projektiin on it-rahoitusta saatuna.

Kyyti: Sähköpostiongelman takia 6 päivään ei lähtenyt ilmoituksia. Kotka aloittaa kellutuksen. Finnaa varten on perustettu työryhmä.

Lappi: 8 päivää avaamiseen. Kokonaisuus näyttää ihan hyvältä. kaksi puutetta: E-kirje ei lähde ja automaattien rajapinta ei vielä toimi. Kemi siirtyy 5.6. Koulutukset pyörivät täysillä.

Outi: raportointityökalu vielä vaiheessa, Finna testauksessa.

Vaara: Arki rullaa.

Arin katsaus: Versiovaihdon valmistelu täydessä käynnissä.

Kehitysasiat: Älykäsvarausjono sai rahoitusta 34000€. Varsinainen projekti alkaa syksyllä. Taskukirjasto ja Koha? Outissa iso osa nettikäytöstä mobiilikäyttöä. Finnan mobiilikäytön kokemukset ovat Vaskissa hyviä.

Työtapa-asiat: Suomi.fi maksaminen: odotellaan päätöksiä kuntatasolla ja odotellaan Finnan maksuratkaisua. Luettelointiasiat: 1. BTJ:N monikielisen kirjaston aineiston poimiminen. Osa on poiminut osa ei. Sopimuksen mukaan ainoastaan Helmetillä on oikeus poimia? 2. Luettelointi: Outi ja Lappi luetteloivat ensin TÄTiin. Helle ei ole miettinyt. Vaarassa ensin omaan ja sieltä siirto. 3. Koha-koulutukset organisoi jatkossa Koha-Suomi. Helle menee vanhan käytännön mukaan ja Lappi hoitaa liittyvät kirjastot itse.

Muut asiat: miten tulkitaan tuhoutuneen aineiston korvaamatta jättäminen ja siitä aiheutuva lainauskielto? Päätettiin odottaa käytännön selkiytymistä ennen kuin muutetaan Kohan toimintaa? Ovatko korvaushinnat julkis- vai yksityisoikeudellisia maksua? ovatko siis suoraan ulosottokelpoisia? Pyritään saamaan esityslista aikaisemmin valmiiksi.

Koha-asiantuntijaryhmän kokous 3/2017

Aika: ma 20.3. klo 9.15-10
Paikka: Lync
Läsnä: Noora Valkonen (pj., siht.), OUTI
Tuomas Kunttu, Kyyti
Ari Mäkiranta, Vaara
Susanna Sandell, Vaski
Pirjo Sapman, Lumme
Maarit Tuomisto, Helle
Poissa: Leena Kinnunen, Lapin kirjasto

Käsitellyt asiat:

1. Kimppojen kuulumiset

Helle: käyttöönotto sovittu ja tiedotettu, tapahtuu 23.5.17. Palvelin käynnissä, kaksi Koha-versiota seurannassa. Yhteiset käyttösäännöt ovat valmiit. Koulutuksia suunnitellaan, jo tuotannossa oleviin Koha-kirjastoihin ehkä tulossa pyyntöjä kouluttajaksi Helle-kirjastoille.

Vaski: Turun selvitysprojekti käynnistyy hitaasti, kirjaston puolelta resurssia heikosti. Omaa asennusta mietitään.

Lumme: EDItX pilotointi etenee, tilauksia tehty ja oikeamuotoista vastausviestiä saatu. Mikkelissä tehdään omatoimikirjastoja . Tarkoitus avata loppukesällä kaksi.

Kyyti: Kotka ryhtyy kelluttamaan aineistoja pääsiäisen jälkeen. Aineistolajien kiinteämittaisten kenttien määrittelyt tehty, järjestelmänkehittäjän työaikaa odotetaan muutosten ajamiseksi. Varauksissa huomattu ongelmaa, niteet eivät aina ota kiinni.

OUTI: aloittelee tilastosovelluksen käyttöä. REST-rajapintaa odottaneita palveluja (mm. Rockway, Varaamo) otetaan käyttöön.

2. Arin tilannekatsaus

Vaara-kirjastoissa rauhallista.

 • Järjestelmänkehittäjät ovat parhaillaan Helsingissä ”versiopäivitysleirillä”. Loppukeväästä on toive saada versiopäivitys tehtyä.
 • Finna testausvaiheessa, Kansalliskirjasto on testannut, OUTIn testauksia odotetaan. Autentikoinnin kanssa tekemistä.
 • Lapissa työ edennyt hyvin, konversioaika lyöty lukkoon, käyttöönotto 2.5.17.

3. Täti-luettelointiohjeet

Asiantuntijaryhmän kommenttia pyydetään TäTi-ohjeistukseen.

 • asiantuntijaryhmän suhtautuminen minitietojen käyttämiseen TäTissä (edes väliaikaisesti tai väliaikaisten aineistojen osalta)?

Tilapäisesti ja rajallisten kokoelmanosien osalta pysyvästi voisi asiantuntijaryhmän mielestä TäTiin viedä myös minitietoja. Melindaan tehdään hankintatietueet, jotka täydentyvät aikanaan. Miksipä ei voisi viedä TäTiinkin minitietueita jo hankintavaiheessa? Koha-kirjastoilla on useita eri aineistontoimittajia käytössä ja erilaisia minitietueita. Päätös: Ari selvittää, onko teknistä ongelmaa hankintavaiheen minitietojen viemisessä TäTi-kantaan.

 • virheiden ilmoittaminen: mitkä ovat ilmoittamisen arvoisia virheitä? Selvää on, että hyllytykseen vaikuttavat virheet pitää ilmoittaa aina huomattaessa. Tietueiden tarkistamiseen ei ole suotavaa käyttää työaikaa ylen määrin. Hidastaa myös uuden aineiston saamista asiakkaille. Luetteloinnin tasosta ja yhdenmukaistamisesta on tulossa mm. YKN keskustelua huhtikuussa 2017. BTJ neuvotteluosapuolena. Päätös: asiantuntijaryhmä suosittelee, että BTJ:n tietueet korjautetaan BTJ:llä kerran, eikä omia luettelointeja viilata loputtomiin.

 • luettelointijärjestys: ensin TäTiin josta työnnetään omaan kantaan vain toisin päin? Päivittämisessä nyt n. vuorokauden viive. Päätös: Päivitysviive korjaantunee versiovaihdossa ja ongelma korjaantuu itsestään.

4. Asiakaslajien, hyllypaikkojen ja kokoelmien yhtenäistäminen

Asiakaslajit ovat yhteneväiset kaikissa Koha-Suomi-kirjastoissa. Parametroinneissa on eroa, eikä kaikissa kimpoissa ole käytössä kaikkia asiakaslajeja. Hyllypaikkojen karsiminen on Lumme-kirjastoissa johtanut kokoelmien huomattavaan lisääntymiseen, mikä ei ole paras mahdollinen lopputulos. Ollaan palaamassa vanhoihin hyllypaikkoihin.

Päätös: palataan hyllypaikkojen yhtenäistämisiin Koha-Suomen tasolla, kun kimpat saavat ensin oman työnsä ensin tehtyä. Tällä hetkellä hyllypaikkojen ja kokoelmien yhtenäistämiseen ei kannata käyttää aikaa.

Päätös 2: Koha-Suomen yhteiset asiakaslajit:

Henkilöasiakas
Lapsiasiakas
Yhteisöasiakas
Kirjaston työntekijä
Kaukolainakirjasto
Kotipalveluasiakas
Ei tilastoitavat lainat
Huollettava, muu kuin lapsi
Automaatti

5. Muut esille tulevat asiat

Onko järjestelmänkehittäjien tuki kimpoille tasainen?

Kyytissä ei ole ”omaa” järjestelmänkehittäjää. Iltojen ja viikonloppujen hätätilanteiden järjestelmätuki puuttuu. Sama tilanne on edessä Helle-kimpassa. Lapin tilanne konversion jälkeen? Ari: 4. järjestelmänkehittäjä on suunnitelmissa palkata Koha-Suomen laajetessa, viimeistään Vaskin tullessa mukaan.

Hallituksen päätöstä odotellaan puhelinpäivystyksen järjestämisestä mm. viikonloppujen kriisitilanteita varten. Järjestelmänkehittäjillä on päivystysnumero, johon vastataan viikonloppuisin. Vastaaja saa erilliskorvauksen. Numero olisi kimppojen pääkäyttäjien tiedossa. Versiopäivityksen jälkeen toivottavasti päästään purkamaan tikettejä.

6. tiedoksi valmiita, asiantuntijaryhmässä käyneitä, töitä: yhtenäisversio käytössä, templatet

yhtenäistetty, yhteiset aineistolajit sovittu, pääkäyttäjät ovat sopineet myös yhteiset lyhenteet aineistolajeille. Verkkomaksujen jakamisperusteita kimpoissa ei olla yhdenmukaistamassa, keskusteluissa on todettu niiden olevan liian erilaiset tällä hetkellä.

7. Seuraava kokous Lyncissä 24.4.17 klo 9.00

Jaana Sopanen osallistuu Lumme-kimpasta, Pirjo lomalla.

Koha-asiantuntijaryhmän kokous 2/2017

Aika: 13.2. klo 9 - 9.40

Paikka: Lync

Läsnä: Noora Valkonen (puh.joht.)
Leena Kinnunen, Lappi
Tuomas Kunttu, Kyyti
Ari Mäkiranta, Vaara
Susanna Sandell, Turku
Maarit Tuomisto, Helle
Pirjo Sapman, Lumme (siht.)

Käsitellyt asiat

1. Kuulumiset kimpoista:

Käytiin lyhyt kuulumiskierros. Lapissa Kohan käyttöönoton aikataulua joudutaan kiirehtimään. Kimpan kirjastojen nykyjärjestelmien käyttösopimukset päättyvät huhti-toukokuussa. Kemin konversion tekee Johanna Räisä. Lapin testikanta aukeaa tällä viikolla.

Turussa käynnistyy it-projekti, jossa selvitetään Kohan soveltuvuus Turun ja muiden Aura-kirjastojen järjestelmäksi. Ulla-Maija Maunu on puheenjohtajana projektin ohjausryhmässä.

Lumme-kirjastoissa Editx-pilotointi seisoo edelleen. Btj ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut tehtyjä testitilauksia Mikkelin palvelimelle. Lumme-kirjastojen automaattien yhteydet pätkivät edelleen. Johanna R. selvittelee syytä yhteistyössä Disecin kanssa. Lumme-kirjastojen suhtautuminen verkkomaksamiseen kartoitettavana.

Helle-kirjastot ovat solmineet käyttöpalvelusopimuksen Kuntien Tieran kanssa. Kansalliskirjaston kanssa on laadittu konversiosäännöt, joita aletaan testaamaan Helle-kannoissa kevään kuluessa. Helle-kirjastojen on tarkoitus ottaa käyttöön Koha toukokuussa. Kirkkonummi on jättäytynyt pois Helle-kirjastoista josta johtuen rahoituskuviot on mietitty uusiksi.

Kyytin kuulumiset jäivät tässä yhteydessä kuulematta yhteysongelmien takia.

2. Arin tilannekatsaus

Arilla on Btj:n kanssa palaveri / neuvottelu / tapaaminen, jossa otetaan myös EditX -pilotin eteneminen puheeksi. Kyytissä oli ollut jotain indeksointiongelmia viikonlopun aikana, jolloin Johanna R. oli hälytetty töihin selvittämään tilanne. Samanlainen ongelma oli tullut esiin myös Vaara-kirjastoissa seuraavalla viikolla.

Kehittäjillä on tarkoitus kokoontua helmikuussa paripäiväiseen hackfestiin Helsinkiin miettimään versiopäivitystä.

3. Koha-Suomen hallitus kokoontui 3.2.2017.

4. Sisällönkuvailuryhmässä ja asiantuntijaryhmässä työstetty aineistolajiehdotus on

hyväksytty hallituksessa 3.2.17.

Asiantuntijaryhmän on toivottu jatkavan yhtenäistämistyötä aineistolajilogojen yhdenmukaistamisella. Asiantuntijaryhmän pitäisi laatia esitys ohjausryhmälle.

Keskusteltiin yhtenäistämisen tarpeellisuudesta. Mietittiin, onko aineistolajilogoja ja/tai kuvia ylipäätään pakko käyttää kirjastojen asiakaskäyttöliittymissä.

Hallitus toivoo myös asiakaslajien, hyllypaikkojen ja kokoelmien yhtenäistämistä Koha-Suomen kirjastoissa.

Asiasta keskusteltiin ja pohdittiin, miksi yhtenäistämistä pidetään hallituksessa tärkeänä valtakunnan tasolla kirjastojen kesken. Ari lupasi selvitellä asiaa hallitukselta tarkemmin, sillä mm. kirjastojen rakennukset / tilat eivät automaattisesti taivu yhteisiin käytäntöihin ja hyllypaikkoihin (esim. Turku). Kimppojen sisällä, ”yhden asennuksen” sisällä yhtenäistämistä pidetään järkevänä sillä kimpoissa yhtenäistäminen vaikuttaa suoraan asiakasnäkymään ja helpottaa sitä kautta asiakkaan asiointia kirjastoissa.

5. Keskusteltiin tietoturvasopimuksista. Käytännöt vaihtelevat kimpoissa.

Oulussa allekirjoitetutetaan tietoturvasopimus aina, jos annetaan pääsy palvelimelle. Noora lähettää asiantuntijaryhmän jäsenille Oulun sopimusmallin, jota kirjastot ja kimpat voivat muokata omaan käyttöönsä.

6.Koha-Suomen pääkäyttäjät (ja varmaan muutkin ryhmät) kaipaavat helposti hallinnoitavaa sähköpostilistaa, johon voisi jokainen liittyä halutessaan.

Samalla olisi mahdollisuus ottaa keskeisille henkilöille (Ari, Virpi) @koha-suomi.fi -päätteiset sähköpostiosoitteet. Palvelu ei ole kauhean kallis: esim. Hostingpalvelu.fi, hinta n. 10€ /kk.

Ari Mäkiranta valtuutettiin esittämään hallitukselle sähköpostin hosting-palvelun hankkimista.

7. ProEconomica-rajapinnasta tiedoksi:

Kuusamo on ottamut tehtäväkseen kartoittaa rajapinnasta “vahvasti kiinnostuneet” ja tehdä hintakyselyn mahdollisille rajapinnan tekijöille.

8. Muut esille tulevat asiat

Järjestelmäkehittäjien mahdollinen viikonloppupäivystys ja erilaiset toteutusmallit ovat selvitettävänä.

9. Seuraava kokous pidetään 20. maaliskuuta alkaen klo 9.

Koha-Suomen asiantuntijaryhmän verkkokokous 16.1.2017

Paikalla: Tuomas Kunttu
Ari Mäkiranta
Susanna Sandell
Pirjo Sapman
Maarit Tuomisto
Noora Valkonen pj.
Leena siht.

1. Ajankohtaiset / Ari

 • Siilinjärvi tuotannossa omana asennuksena
 • Kuusamo liitetty Outiin loppiaisena
 • Koha uusi master on asennettu ja siihen tutustutaan, kun valmistellaan versiovaihtoa
 • Lari teki joulukuun loppuun saakka Kohan-Finna rajapintoja. Nyt testaavat kansalliskirjastossa ja Lari tulee Helmi- ja maaliskuuksi viimeistelemään integraatiota.

2. Aineistolajit:

 • Otettava huomioon, että valitut aineistolajit eivät aiheuta ongelmia Finnassa. Finna tukeutuu vain kiinteämittaisiin tietoihin, näistä tarkemmin Vaskin kommenteissa.
 • Lumpeilla paljon variaatioita, ei kiinteämittaisia kenttiä.
 • Aiemmissa järjestelmissä ei kiinteämittaisilla kentillä ollut merkitystä.
 • Voitava ottaa huomioon myös tulevaisuuden aineistolajit.
 • Asiakaslähtöisyys yhtä tärkeä kuin järjestelmä / Finna.
 • Kaikki Koha-kirjastot ovat menossa Melindaan pääasiassa mallilla suppea.
 • Aineistolajien määrää tärkeämpi on niiden yhtenäisyys.
 • Aineistolajeille on sopimatta lyhenteet, vaikutusta tilaussanomiin
 • Esitys viedään Koha-Suomen hallitukselle 3.2.
 • Lappi ottaa käyttöön Kohan käyttöönotossa, muut versiopäivityksessä

Aineistolajeiksi sovittiin: Aikakauslehti
Artikkeli
Blu-ray
C-kasetti, puhe
C-kasetti, musiikki
CD-ROM
CD-levy, puhe
CD-levy, musiikki
Celian äänikirja
DVD-ROM poistuu, aineistot voi siirtää CD-ROM aineistolajiin
Dia
DVD
E-kirja
E-lehti
E-äänikirja
Esine
Kartta
Kirja
Konsolipeli
Kuva
Käsikirjoitus
Mikrofilmi
Mikrokortti
Moniviestin
MP3 poistuu, aineistot voi siirtää CD, puhe tai CD, musiikki
Nuotti
Partituuri
Peli = Esine + asiasana
Pienpainate ei oteta käyttöön -> kirja + Marc21 kentä 904: pienpainate
Sanomalehti
Työpiirustus
Verkkoaineisto
Videokasetti
Äänilevy, asiasana single, ep-levy

3. ProEconomica ja Koha

Kuusamo ja Pudasjärvi/Taivalkoski käyttää ProEconomicaa, halua tehdä laskutukseen rajapinta ko. palveluun. Noora laittaa kyselyn kimpoille onko muilla halua käyttää rajapintaa. Katsotaan kiinnostuksen perusteella kustannuksia ja toteutusta.

4. Muut asiat

Kohderyhmien käyttö Finnassa: Marc21-kentät pääasiallinen lähde. Hyllypaikat myös mahdollisia, mutta Marc21-parempi tekniseltä kannalta. Selvitettävä, onko koneellinen ajo mahdollista vertaamalla hyllypaikkaa ja luomalla oletuksena oikean kohderyhmän?

5. Seuraavat kokousajat

13.2. klo 9.00
20.3. klo 9.00
24.4. klo 9.00

Asiantuntijaryhmän Lync-kokous 12.12.2016 klo 9.00

Läsnä: Noora Valkonen (pj), Ari Mäkiranta, Pia Kusmin, Susanna Sandell, Toni Sundahl, Maarit Tuomisto, Pirjo Sapman, Tuomas Kunttu (muistio)

1. Arin tilannekatsaus

Lari tekee Finnaa tämän joulukuun, ei tule vielä valmiiksi. Kohassa on saatavuustiedoissa ongelmaa, joka vaatii uuden moduulin kirjoittamista. Lari jatkaa helmi-maaliskuussa jatkaa ja silloin pitäisi rajapinnan valmistua. Olli-Antti tekee versiopäivitystä. Siilinjärven ja Kuusamon konversiot ovat menossa. Lapin dumpissa on ongelmia ja Lapin käyttöönotto siirtynyt. Redminen tiketit eivät nyt etene, mutta tarkoitus on että myöhemmin alkavat edetä, kun isot asiat saadaan pois alta. Turku olisi valmis tekemään ja maksamaan järjestelmäkatselmoinnin. Ei kannattane tehdä tähän versioon, suositellaan että tehdään Kohan uuteen versioon. Turku saa kyllä katselmoinnin tehdä.

2. Aineistolajit, hyllypaikat jne. yhtenäistäminen, tilanne

Keskusteltiin kuvailuryhmän tekemästä aineistolajien yhdistämisehdotuksesta. Sitä pidettiin pääosin hyvänä. Keskustelua herättivät lähinnä kielikurssien ja äänikirjojen puuttuminen. Sovittiin, että muutoksista kuvailuryhmän ehdotukseen keskustellaan sähköpostitse. Muutosehdotuksiin tarvitaan perustelut sekä montako on ko. aineistoa ja onko kyseessä karttuva kokoelma. Aineistolajit päätetään seuraavassa kokouksessa.

3. Hallitukselta tehtäväksi: esitys mallista verkkokirjastomaksujen jakamiseksi kuntien kesken.

Tämän hetken tilanne:

 • Outissa on jaettu asukaslukujen suhteessa.
 • Vaarassa otetaan raportti (verkkomaksut kirjastoittain niteen omistajuuden mukaan) ja siitä katsotaan jakauma.
 • Vaskissa verkkomaksaminen tulossa ja siellä on otettu raportti nykyisten maksujen jakaumasta kunnittain.

Vaihtoehtoja: asiakastunnuksen mukaan, niteen kotipisteeseen liittyvä, asiakkaan asiointikirjasto, kunnan asukasluku. Asiantuntijaryhmä päätyi siihen, että asiakkaan kotikirjasto tai niteen kotikirjasto ovat parhaat tavat jakaa verkkokirjastomaksu. Suurin osa osallistujista oli asiakkaan kotikirjaston kannalta. Asiaa tutkitaan vielä Vaarassa ja asia päätetään seuraavassa kokouksessa.

4. Virkailija-Kohan näkymien (template) yhtenäistäminen. Keskustellaan, miten asiaa kannattaisi viedä eteenpäin.

Yllättäen tulleet muutokset virkailijanäkymässä ovat herättäneet hämmennystä Kyytissä. Tällaisista muutoksista pitäisi saada tietää etukäteen. Pitäisi myös päättää, mikä käytössä olevista näkymistä tulee kaikille yhteisiksi. Päätettiin viedä asia pääkäyttäjäryhmään. Oulu toimittaisi tiedot näkymämuutoksista.

5. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

6. Seuraava kokous

Seuraava asiantuntijaryhmänkokous sovittu 16.1.17 klo 9, seuraava hallituksen kokous on 3.2.17.

Kokous päättyi klo 10.10.

Koha-asiantuntijaryhmän etäkokous 21.11.2016

Aika ma 21.11.2016 klo 9-10.30

Osallistujat: Pasi Korkalo (järjestelmänkehittäjä), Tuomas Kunttu (Kyyti), Pia Kusmin (Lapin kirjastot), Calle Lindroos (Helle) siht., Ari Mäkiranta (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Pirjo Sapman (Lumme), Toni Sundahl (Helle), Noora Valkonen (OUTI) pj., Päivi Knuutinen, Leena Kinnunen

1. Valitaan kokouksen sihteeri

Päätettiin että sihteerivuoro kiertää kirjastokimpoittain aakkosjärjestyksessä, Helle (Calle) aloittaa.

2. Muistiokäytännöt

Muistiot tallennetaan Redmineen.

3. Työn alla olevien asioiden tilannekatsaus (Finna, Täti, EditX ym.) / Ari

 • Finna: saatavuustiedot ei toimi hyvin Kohan kanssa. Maksujen maksamisen toteutus toistaiseksi epävarma.
 • TäTi: Vaara-kirjastoissa luetteloidaan jo TäTiin, toiminut hyvin.
 • EditX: testauksessa. Bookyn sanomassa vielä hiomista. Lumme testaa BTJ:n ja Kirjavälityksen toimimisen.
 • Koodikantojen yhtenäistäminen: Vaara ja Lumme yhtenäistettiin viime kesänä, Pasi tekemässä Outin yhdistämistä. Versiopäivitys mahdollisesti keväällä.
 • Koversioita ja tietokantojen yhdistely:
  • Pasi viimeistelemässä Oulun koulukirjastojen konversiota ja aloittaa sitten Kuusamon konversion ja liittämisen Outin tietokantaan.
  • Lumpeeseen tulossa yhteinen varausjono.
  • Lappi ja Helle myös konversio edessä.

4. Signumin muodostaminen, uudistusajatus

Signumin muodostamisessa ongelmia, kts. liite.

5. Aineisto- ja asiakaslajit, hyllypaikat, kokoelmakoodit. Hallitus päättänyt yhtenäistää, suunnitellaan työ. Liitteenä käytännöt eri kimpoissa tällä hetkellä. / Noora

 • Pasi ehdotti että rakennetaan aineistolajilistaa Onix-listan perusteella.
 • Koha-Suomen kuvailuryhmä ottaa aineistolajilistan käsittelyyn seuraavaan kokoukseensa (torstaina 24.11.).

6. Muut esille tulevat asiat

 • Kyyti-kirjastot toivat esille viivakoodien vaikealukuisuuden. Ari selvittää Olli-Antin kanssa kuinka iso työ olisi korjata.

Seuraavat kokoukset:

ma 12.12.2016 klo 9.00
ma 16.1.2017 klo 9.00

Koha-Suomen asiantuntijaryhmän järjestäytymiskokous 1/2016

29.8.2016, klo 9.15 -

kokoonkutsuja ja puh.joht. Ari Mäkiranta Vaara-kirjastot
Leena Kinnunen, Lappi
Maarit Tuomisto, Porvoo
Noora Valkonen, Outi-kirjastot
Pirjo sapman, Lumme-kirjastot
Susanna Sandell, Vaski-kirjastot
Tuomas Kunttu, Kyyti-kirjastot

1. Kokous avattiin

2. Osallistujat esittäytyivät ja kertoivat Koha-suhteestaan

3. Asiantuntijaryhmä järjestäytyi: puheenjohtajaksi nimettiin Noora Valkonen, sihteerivuoro kiertää

4. Asiantuntijaryhmän tehtäväksi on annettu

Asiantuntijaryhmän tehtävät:

 • kerää ja koostaa kehittämisehdotukset ja tarpeet,
 • vastaa tuotteen kehittämislinjausten ja toiminnallisten vaatimusten valmistelusta,
 • tuottaa kehittämisideoista esitykset hallitukselle,
 • toteuttaa tuotepäällikön ja integraattorin kanssa tuotteenhallinnan ja kehittämisen edellyttämät toimenpiteet.
 • Osallistuu kansainvälisen Koha-yhteisön toimintaan.

5. Kokoukset järjestetään epääasiassa etänä, KOuvolan AdobeConnect-yhteyden avulla

6. Seuraava tapaaminen syyskuun 22. Helsingissä, Koha-seminaarin jälkeen; sitä seuraava tapaaminen Hämeenlinnassa 20.10. kokoontumisajojen yhteydessä

7. Puh. joht. päätti kokouksen