Tältä sivulta löydät Koha-Suomen asiantuntijaryhmän vuoden 2021 muistiot. Uusin muistio on aina ylimmäisenä.

Koha-Suomen asiantuntijaryhmään kuuluvat Leena Kinnunen (Lapin kirjasto), Noora Valkonen (OUTI-kirjastot), Päivi Knuutinen (Vaara-kirjastot), Katja Valjakka (Lumme-kirjastot), Tuomas Kunttu (Kyyti-kirjastot), Katri Sillgren (Helle-kirjastot), Susanna Sandell (Vaski-kirjastot). Koha-Suomesta mukana on puheenjohtajana Ari Mäkiranta ja asiantuntijana Anneli Österman.

Esityslista 7/21

Aika: 15.9.2021 klo 14.00-15.30
Läsnä: Ari Mäkiranta, Anneli Österman, Päivi Knuutinen, Leena Kinnunen, Tuomas Kunttu, Kati Sillgren, Asko Autio, Susanna Sandell, Noora Valkonen (klo 15-)

1. Hitaus- ja viestintäkyselyn tulokset

Hitauskyselystä klinikkaan

 • indeksi ja sen viive
 • selaimen käyttö (ei juututa yhdelle välilehdelle, jos se jumahtaa)
 • hyödynnetäänkö haussa tarkkaa hakua ja nidehakua ** fasettihaku ja siirtyminen toiselle sivulle tekee käytännössä uuden haun. Paluu selaimessa takaisinpäin ja täydentää hakua sitä kautta, jolloin ei tarvitse odottaa jokaista fasettia erikseen.
 • tunnetaanko kaikki työkalut (eräpoisto esim.)
 • Finnan ja Kohan hakukoneen ero
 • visuaalisuus, mikä toiselle kiva, toiselle paha. Kaikkien pitää pystyä käyttämään samaa näkymää.

Viestintäkysely

 • hallituksen tiedotteet ei valu johtajilta alaspäin tarpeeksi tehokkaasti -> tiedotteet lisätään jatkossa Redmineen Muistioihin.
 • Redmineä ei tunnettu kovin hyvin
 • Klinikoihin toivottiin perusasioiden läpikäyntiä ja ei montaa asiaa kerralla.

2. Tiekartta

Siirretään seuraavaan kokoukseen. 8.10.2021 klo 12-13.

3. Kirjan osa -aineistotyyppi

Kysymys Vaskista:

”Uusiin” aineistotyyppeihin liittyen: Ne ovat nykyään Kohassa samat kuin Finnassa (poikkeuksena konsolipeli jota Finnassa ei toistaiseksi ole). Aineistotyyppi “kirjan osa” on siis käytössä sekä Finnassa että meillä kirjojen osakohteilla. Finnassa tuo ei ole ongelmallinen, mutta Kohassa on koska Kohan tiedonhaku ei kohdistu emoon JA osakohteeseen. Käytännössä henkilökunta kuvittelee hakiessaan aineistoa “kirja” saavansa myös kirjojen osakohteet mukaan. Lisäongelmana tuossa on se, että tietojen valuessa TäTistä paikalliskantaan osakohteille muodostuu aineistotyypiksi “kirja”, ei “kirjan osa” - joten kokonaisuus on epälooginen. Musan osakohteissa vastaavaa ongelmaa ei ole. Eli voisiko kirjan osat kuitenkin olla kirjoja?

 • Kysytään kehittäjiltä, onko aineistotyypin asetus kiinteämittaisten kenttien mukaan -plugin valmis.

4. Muut asiat

Konesalin aikataulu

 • Siilinjärvi eka. Junhan se saadaan tehtyä, nähdään kuinka kauan siinä menee.
 • Arviolta lokakuussa voidaan aloittaa muut.
 • Kaikki siirretty vuoden 2021 puolella.
 • Nidetyyppikonversio tehtäneen samalla, koska uudessa konesalissa ei ole Zebraa.

Hyllyvarausraportti

 • Aikaleima halutaan näkyville. Näkyville saa jäädä myös “päivitetty viimeksi 3 minuuttia sitten” -tieto, jos se on mahdollista.
 • Kimpoista voi kysellä toiveita ** tietoja pitäisi pystyä lajittelemaan kahden sarakkeen mukaan, esim. ensin aineistotyypin ja sitten hyllypaikan mukaan.

5. Seuraava kokous

8.10.2021 Finna-toiveet ja tiekartta

Muistio 6/21

Aika: 25.8.2021 klo 9.15
Läsnä: Ari Mäkiranta, Leena Kinnunen, Noora Valkonen, Anneli Österman, Päivi Knuutinen, Katja Valjakka, Tuomas Kunttu, Kati Sillgren, Susanna Sandell

1. Finna-asiat

Käydään läpi Finna-toiveiden tilannekatsaus.

Jatketaan läpikäyntiä 3.9.2021 klo 9.30.-11.00.

2. Salasanojen toimimattomuusongelma

Salasanojen toimimattomuuden syyksi selvisi PIN-koodia vaatimattomien automaattien toimintalogiikka, joka on SIP-standardin mukaista. Supan automaateissa on asetus, jolla ongelma voidaan ohittaa. Anneli on kysynyt, miten tieteellisissä kirjastoissa toimitaan automaattien PIN-koodikyselyn kanssa ja he ovat kysyneet tietosuojavaltuutetun mielipidettä ja hänen mukaan PIN-koodin kysely pitää olla käytössä. Näillä perusteilla olisi järkevää siirtyä käyttämään PIN-koodia kaikilla automaateilla.

Päätös: Asiantuntijaryhmä vahvasti suosittelee, että PIN-koodin kysely otetaan käyttöön automaateilla tietoturvasyistä. Kohan lähdekoodiin ei tehdä muutoksia. Oulu selvittelee Mikro-Väylältä ohjelmiston säätömahdollisuuksia.

3. Hitauskyselyn ja viestintäkyselyn pikakatsaus

Anneli ja Ari esittelee nopeasti kyselyiden yhteenvedon. Sovitaan aika tarkemmalle läpikäynnille.

Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan varsinaiseen kokoukseen.

4. Muut asiat

Sovitaan 3.9.2021 syksyn kokousajat.

5. Jatkopalaveri 3.9.2021

 • Koha-klinikka 14.10.2021 klo 9-11, aiheena Kohan hitauskyselyn tulokset ja Redmine-opastus

 • Tiedonhakukoulutus Elasticista marraskuussa. Päätetään aika tarkemmin myöhemmin.

 • Finna-toimistoon ehdotetaan kehitysehdotusten läpikäymiseen kokousajoiksi 1.10. tai 8.10.

 • Seuraava asiantuntijaryhmän kokous 15.9.2021 klo 14.00-15.30, jolloin käydään läpi hitauskyselyn ja viestintäkyselyn tulokset sekä tiekartta.

Muistio 5/21

Aika: 10.5.2021 klo 9.15
Läsnä: Päivi Knuutinen, Leena Kinnunen, Noora Valkonen, Ari Mäkiranta, Kati Sillgren, Tuomas Kunttu, Katja Valjakka, Susanna Sandell

1. Arin tilannekatsaus

Bittiguru on saanut palvelinraudan asennettua ja viimeisiä konfigurointeja tehdään. Vaskin seuraava konversiokierros tehtiin uudellepalvelimella ja sen katselmointi on menossa. Vaskiprojekti etenee muutenkin hyvin. Melindan koulutuksen pidettiin viikolla 15 ja luettelointi Melindaan on jo käynnissä. Seuraavaksi otetaan vaiheittain valutus kaikissa kimpoissa käyttöön. Järjestelmäkehittäjiksi valittiin Emmi Takkinen ja Lari Strand.

2. Asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelma ja viime vuoden seuranta

Hallitus halusi tarkentaa asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelman mittareita. Käydään läpi.

Asiantuntijaryhmän_vuosisuunnitelma 2021.docx

Päätös: Hyväksytään päivitetyt mittarit ja viime vuoden seuranta.

3. Verkkomaksujen tiliöinti kunnan/kirjaston mukaan

Käynnistetään selvitys, miten saataisiin maksutiedot ulos kunnittain ja mitä tarpeita kimpoissa siihen liittyen on. Käytännössä toteutus menee uuden version aikaan.

Ongelma: Pay-rivi ei kytkeydy yksittäisiin maksuriveihin, jolloin hankala selvittää, mitkä maksut liittyvät kyseiseen maksusuoritukseen.

Päätös: Selvitetään, miten verkkomaksut nyt jyvitetään ja kenelle aineistokorvaukset jäävät. Tieto Arille toukokuun loppuun mennessä.

Käytiin läpi tilanne. Muutamasta kimpasta tieto on tullut ja muut laittavat kuun loppuun mennessä.

4. Asiakkuuden vanhentuminen ja e-asiakkuus

Miten huomioidaan e-asiakkaat, kun poistetaan vanhentuneita asiakkaita. Aiheesta on auki kehitysehdotus: #4234

Päätös: Pyritään ratkaisemaan ongelma lisäämällä logitusta. Tällä hetkellä Lumpeessa ja Kyytissä ei vanhene ollenkaan, Outissa ja Vaarassa viisi vuotta. Vaskissa henkilöasiakkaalla 10 vuotta ja yhteisöasiakkaalla vuosi. Helteessä henkilöasiakkaalla 3 vuotta ja yhteisö 1 vuosi. Lapilla kolme vuotta.

5. Asiakastyyppi omatoimiestoille

Oulussa noussut ajatus uudesta lapsiasiakastyypistä, joka voitaisiin blokata omatoimiovikoneilla SIP-sanoman mukana tulevan asiakastyyppi-tiedon perusteella. Liitteenä OUTIn pääkäyttäjien pohdinta, mitä toimintatapa vaatisi Kohan kannalta. Omatoimiasiakastyyppi.docx

Päätös: Lapilla ja Outilla tarve, muilla ei, joten asiakasstyyppi voidaan ottaa käyttöön.

6. Seuraava Koha-klinikka ja sen aiheet

Aihe-ehdotuksia:

 • Mitä käytännössä Kohan hitaus on sinulle? -kysely kaikille ennen klinikkaa ja läpikäynti klinikassa,
 • Koha-Suomen palvelukuvaus (kuka vastaa mistäkin)
 • Mikä on vaikeaa, missä kysyt apua tai tarkistat ohjeesta?

7. Muut asiat

 • Tehdään Redmineen koonti kimppojen pääkättäjäresursseista.
 • Seuraava kokous 25.8. klo 9.15 (Finna-asiat)

Muistio 4/21

Aika: 12.4.2021 klo 9.15
Läsnä: Päivi Knuutinen, Leena Kinnunen, Noora Valkonen, Ari Mäkiranta, Kati Sillgren, Tuomas Kunttu, Katja Valjakka, Susanna Sandell, Anneli Österman

1. Arin tilannekatsaus

Bittiguru on saanut palvelinraudan asennettua ja viimeisiä konfigurointeja tehdään. Seuraavaksi päästään asentamaan Koha palvelimille. Vaskin seuraava konversiokierros on tarkoitus tehdä uudella palvelimella. Vaskiprojekti etenee muutenkin hyvin. Melindan koulutuksen pidetään viikolla 15. Jos mitään ongelmia ei tule ilmi, voidaan Melindassa sen jälkeen siirtyä tuotantokäyttöön. Järjestelmäkehittäjän paikkaan tuli 6 hakemusta ja haastattelut on tarkoitus aloittaa pikaisesti.

2. Rajapintojen käyttäjätunnuksille oma asiakastyyppi

Pääkäyttäjäryhmässä pohdittiin, olisiko tarpeen eriyttää erilaisten rajapintojen käyttäjätunnukset erilleen Z Automaatti Z- ja käyttäjätunnuksista. Voisiko niille luoda oman asiakastyyppinsä, esim. API ja selitteeksi Z API Z. Näin ne olisi helpommin hallittavissa ja löydettävissä, kun ne eivät ole satojen automaatti- tai käyttäjätunnusten seassa.

Päätös: Otetaan API-asiakastyyppi käyttöön ja ohjeistetaan pääkäyttäjät, miten muutos tehdään.

3. Verkkomaksujen tiliöinti kunnan/kirjaston mukaan

Käynnistetään selvitys, miten saataisiin maksutiedot ulos kunnittain ja mitä tarpeita kimpoissa siihen liittyen on. Käytännössä toteutus menee uuden version aikaan.

Ongelma: Pay-rivi ei kytkeydy yksittäisiin maksuriveihin, jolloin hankala selvittää, mitkä maksut liittyvät kyseiseen maksusuoritukseen.

Päätös: Selvitetään, miten verkkomaksut nyt jyvitetään ja kenelle aineistokorvaukset jäävät. Tieto Arille toukokuun loppuun mennessä.

4. Tiekartta

Esille nousseet asiat

 • tilastot
 • tiedonhaun hitaus
 • kausijulkaisujen käsittelyn uudistaminen
 • rinnakkaisvaraus

4.1 Tilastot

Tilastoryhmään on Arille ilmoitettu

 • Helle: Anni Salonen
 • Kyyti: Tuomas Kunttu ja Jarmo Tikka
 • OUTI: Piia Semenoff
 • Lappi: Pasi Rantanen
 • Vaara: Päivi Knuutinen
 • Lumme: Pirjo Sapman ja Helmi Boren
 • Vaski: Aki Pyykkö
 • Koha-Suomi: Anneli Österman

Ryhmän tehtävät:

 • määritetään tilastotarpeet, mitä tarpeita kaupungeilla/kunnilla on kirjastojärjestelmästä saatavalle tiedolle. ** luodaan “yksi iso” taulukko, josta kunnat voivat poimia tarvitsemansa
 • selvittää myös okm-tilastojen kehittämistarpeet

4.2 Tiedonhaun hitaus

Elasticsearch tulossa ja muita nopeutta lisääviä ratkaisuja on työn alla.

4.3 Kausijulkaisujen käsittelyn uudistaminen

Erilaisia vaihtoehtoja on mietitty holdingseista yhteisössä työn alla olevaan Volume-toimintoon, mutta mitään konkreettista ei vielä ole.

4.4 Rinnakkaisvaraus

Yksi vanhimmista kehitysehdotuksista. Asia on edennyt yhteisöversiossa ja seurataan sen edistymistä.

5. Pääkäyttäjien vuosisuunnitelma

Käydään läpi Pääkäyttäjien vuosisuunnitelma.

Päätös: Vuosisuunnitelma hyväksyttiin

6. Muut asiat

Oulussa noussut ajatus uudesta lapsiasiakastyypistä, joka voitaisiin blokata omatoimiovikoneilla SIP-sanoman mukana tulevan asiakastyyppi-tiedon perusteella. Liitteenä OUTIn pääkäyttäjien pohdinta, mitä toimintatapa vaatisi Kohan kannalta.

Omatoimiasiakastyyppi.docx

Päätös: Kaikki miettii tahollaan, sopisiko tämä toimintatapa myös omaan kimppaan. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

Muistio 3/21

Aika: 15.3.2021 klo 9.15
Läsnä: Katja Valjakka (Lumme), Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Kati Sillgren (Helle), Noora Valkonen (OUTI), Susanna Sandell (Vaski), Anneli Österman (Koha-Suomi/OUTI), Pia Kusmin (Lappi)

1. Arin tilannekatsaus

Melinda, koulutukset todennäköisesti huhtikuussa. Konesali toivottavasti maaliskuun aikana pystyssä. Vaskin kolmas konversiokierros tehty. Kyytissä testataan Canonin kirjastokorttitulostusta. Tänään laitetaan kehittäjän paikka hakuun.

2. Asiantuntijaryhmän vuosisuunnitelma

Asiantuntijaryhmän_vuosisuunnitelma.docx

Päätös: Käytiin läpi, ei tullut lisäyksiä.

3. Puhelinnumeroiden tallentaminen ja käsittelyn yhtenäistäminen

 • Tällä hetkellä Koha-Suomessa ei ole yhtenäistä tapaa tallentaa Kohaan puhelinnumeroja, yhtenäinen tapa olisi tärkeä löytää.
 • Huomioon otettavia asioita esimerkiksi “helppous” virkailijoille, puhelinnumeroiden tallentuminen Kohan tietokannan kenttiin ja REST-vastaukset järjestelmäintegraatioita silmälläpitäen.
 • VRK?
 • Käyttäjän ohjaaminen käyttöliittymäkäännöksiä mukauttamalla (esimerkiksi nimettäisiin “Ensisijainen puhelin” => “Lankapuhelin” ja “Muu puhelin” => “Matkapuhelin”?
 • smsalertnumberin käsittely ja muut puhelinnumerokentät?

Päätös: Tehdään käännösmuutokset ja uudet ohjeet. Kehittäjät tekevät aikanaan ajot, joilla viedään ensisijaisista puhelinnumeroista numerot “oikeisiin” kenttiin.

4. Hajatelma liittyen varaustunnukseen ja versionvaihtoon /Anneli

 • Miksi meillä on varaustunnus othernames-kentässä? Skeeman mukaan kenttään laitetaan “any other names associated with the patron/borrower”, mikä toki voi tarkoittaa myös varaustunnusta, jos oikein laajasti asiaa ajattelee. Mutta, voisiko sen sijaan käyttää erillistä asiakasmäärettä, jonka saa Kohan omien toimintojen avulla uniikiksi? Yhteisössä othernames-kenttä ei ole uniikki, se on Koha-Suomessa määritetty tietokantatasolla. RESTin kannalta on myös sama ongelma kuin puhelinnumerojen kanssa, ulkopuolinen ei voi tietää, että othernames sisältää varaustunnuksen eikä asiakkaan nimitietoja.
 • Onnistuu: Varaustunnuksen pystyy(nee?) generoimaan myös asiakasmääreeseen, määre on haettavissa, sen voi määrittää näkyville brief informationiin ja lainaukseseen/tiedot-sivulle, sen voi määrittää muokattavaksi opacissa, uudemmassa versiossa sen voi määrittää pakolliseksi, sen saa tulostumaan kuitteihin/viesteihin (HOLD/HOLDSLIP).
 • Ongelmia: asiakasmääreet ei kulje esim. Finnaan RESTin kautta, asiakasmääreiden muutokset eivät lokitu (Tiketti bugzillassa), näkyvyys varauspopparissa (Koha-Suomen tekemä muutos)

Päätös: Edistetään hiljalleen. Otetaan käyttöön, kun ongelmat ratkaistu.

5. Muut asiat

 • Sotu-siilo, tilannekatsaus: tilanne/mielipide kimpoissa ennallaan, voidaan luopua sotu-siilon käytöstä, jos voidaan varmistaa tietoturva toisella tavalla.

 • Itsepalvelulainaus

Muistio 2/21

Aika: 15.2.2021 klo 9.15
Läsnä: Ari Mäkiranta, Leena Kinnunen, Kati Sillgren, Katja Valjakka, Noora Valkonen, Susanna Sandell, Tuomas Kunttu, Päivi Knuutinen, Anneli

1. Arin tilannekatsaus

Konesalin kuulumiset: Sopimus tehty Bittigurun kanssa. Odotellaan rautaa Suomeen, hyvässä lykyssä maaliskuun puolen välin jälkeen. Voi mennä pidempäänkin, jos huonosti käy. Kohasta lähtevät sähköpostit voidaan hoitaa Bittigurun sähköpostipalvelimen kautta. Harkinnassa, voitaisiinko siirtää kaikki Koha-Suomen sähköpostit Bittigurun palvelimelle, koska Tutanotan kanssa on ollut ongelmia, että kuntien sähköpostipalvelimet saattavat blokata tutanotasta tulleet viestit kokonaan spämminä. Palvelimelle siirtymisaikataulu: Vaski, Vaara, Kyyti, sen jälkeen loput. Lapilla puolen vuoden irtisanomisaika Netumin kanssa.

Henkilöstöresurssit: Jukka jää eläkkeelle maaliskuun alusta. Seuraavassa hallituksen kokouksessa listalla rekrytointi. Pyritään rekryämään kaksi kehittäjää.

Heinävesi siirtynyt Lumpeista Vaaraan tammi-helmikuun vaihteessa.

Melinda: meidän päässä valmista, testejä odotellaan vkolla 9. Toivottavasti päästään pian käyttämään.

2. Kehittäjien ja pääkäyttäjien viikkopalaverien esityslistojen avaaminen

Nyt kun esityslistat ovat Redminen wikissä, voi niihin helposti lisätä kuka tahansa oikeudet omaava asioita käsiteltäväksi. Kuvaa asia tarkasti tai valmistaudu saapumaan paikalle selittämään asia. Muista laittaa oma nimi lisäyksen perään. Esityslista muutetaan muistioksi kokouksen jälkeen.

Päätös: Siirrytään käyttämään wikiä esityslistojen ja muistioiden tekemisessä myös asiantuntijaryhmän kanssa.

3. Kehitysehdotukset-projekti perustettu

Anneli, Kodo ja Kansalliskirjastosta Joonas keskustelivat ircissä, miten jatkossa voitaisiin kirjata kehitysehdotukset Redmineen. Päädyttiin ehdottamaan, että kehitysehdotuksille perustetaan oma uusi projekti ja sinne laitetaan jatkossa kaikki kehitysehdotukset. Jos ehdotus päädytään viemään Koha-yhteisöön, kirjataan se yhteisön Bugzillaan ja laitetaan tikettiin tilaksi “Kehitys yhteisössä” ja tikettiin merkintä, millä buginumerolla se löytyy yhteisöstä. Tikettiin tulee sitten linkki kyseiseen yhteisön bugiin.

Ehdotus: Vote-toiminto päälle Kehitysehdotukset-projektissa ja pois päältä Palaute-projektista.

Päätös: Vote-toiminto päälle Kehitysehdotukset-projektissa ja pois päältä Palaute-projektista.

4. Tilastot ja suunnitelmat

Toiminnanohjaukseen tarvittavat raportit/tilastot, miten edetään?

Päätös: Etsikää seuraavaan kokoukseen mennessä ehdokas/ehdokkaat tilastotyöryhmään.

5. Pidemmän aikavälin tiekartta

Koha-johtajien webinaarissa käsiteltiin pitemmän aikavälin kehitykseen liittyviä toiveita. Kaikissa ryhmissä esille nousi kolme asiaa:

 1. Tilastot
 2. Tiedonhaku (hitaus ja muut puutteet)
 3. Kausijulkaisuosion kehittäminen

Käydään koonti läpi seuraavassa kokouksessa. Ehdotettu toimintatapa: Valitaan pari kehityskohdetta, tehdään niistä “ideaaliehdotus”, esitellään sen kaikille Koha-klinikassa/vastaavassa ja pyydetään käyttäjiltä kommentteja tiettyyn pvmään mennessä.

6. Muut asiat

Onko tarvetta Finna-yhteispalaveriin?

 • missä mennään?
 • Ari on yhteydessä Erkkiin, pyritään saamaan palaveri huhtikuulle. Kerätään sitä ennen mahdolliset uudet ehdotukset.

Finna aineistyyppien Koha auktorisoidut arvot: Moduli aineistotyyppien määrittämiseksi kuvailutietueille on nyt testissä. Osa Finnan aineistotyypeistä on kuitenkin hyvin pitkiä (esimerkiksi ContinuouslyUpdatedResource) ja Koha taas sallii auktorisoiduille arvoille vain 10 merkkiä. Finna-aineistotyypit täytyy siis mielekkäällä tavalla lyhentää, jotta ne soveltuvat käytettäviksi Kohan auktorisoitujen arvojen koodeina. Koodien selitteet voivat olla halutun muotoisia (“Jatkuvasti päivittyvä resurssi” tms) ja selitteitä käytetään liittymässä suurimmassa osassa näyttöjä, mutta esimerkiksi ccl-haussa käytetään koodeja. Sen vuoksi myös koodien on syytä olla sellaisia, että ccl-haut aineistotyypeillä onnistuvat tuskattomasti (esimerkiksi itype:CUR vs ITYPE:CONUPDRESO). Millaisia ajatuksia asiantuntijaryhmällä on koodien suhteen? Esimerkki Vaski-kirjastojen kuvailutietueiden konversiossa saamista aineistotyypeistä löytyy täältä - Kodo/Koha-Suomi

Päätös: Valtuutetaan pääkäyttäjäryhmä valitsemaan arvojen lyhenteet. Pyydetään Kodolta tarkemmat reunaehdot (voiko olla esim. suomenkielinen lyhenne). Tehdään päätökset 23.2.2021 pääkäyttäjäpalaverissa.

Seuraavat kokoukset: 15.3.2021

Koha-klinikka

Muistio 1/21

Aika: 11.1.2021 klo 10
https://meet.jit.si/adminsuomikoha

Läsnä: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Leena Kinnunen (Lappi), Katja Valjakka (Lumme), Noora Valkonen (OUTI), Anneli Österman (OUTI, Koha-Suomi)

1. Arin tilannekatsaus

Yhteisen palvelinsalikokonaisuuden kilpailutus on auki ja se päättyy 8.1.2021. Katsotaan tilanne kokouksessa: Kaksi tarjousta tullut, hallitus tekee päätöksen tällä viikolla ja valtuuttaa Arin jatkamaan neuvotteluja ja käyttöönottoa. Palvelimien kulut jaetaan asukasluvun mukaan ja laskutetaan suoraan kunnilta.

Vaskissa toinen konversiokierros on menossa ja projekti etenee hyvin. Vaskissa saatu lisäresurssia projektiin, Mikko Liimatainen aloitti järjestelmätiimissä 1.1.2021 ja on vuoden loppuun töissä.

Kehittäjät ja Anneli päivystävät pareittain. Päivystys arkisin 8-16, viikonloppuisin ja iltaisin ei ole päivystystä. Palaute kokeilusta on ollut positiivista, joten jatketaan näin.

Versiopäivityksen osalta ensimmäiset tiketit vastuutettu kehittäjille pitkälle sen perusteella, kuka ominaisuuden on aikanaan tehnyt.

2. Sotu-siilo

Sotu-siilon käyttö vaatii paljon Koha-Suomi spesifiä koodia ja on siksi isotöinen ylläpitää. Jos hetut olisi mahdollista tallentaa Kohaan, mutta pitää piilotettuina siten, etteivät ne näy virkailijoille, vähentäisi se koodin ylläpitotarvetta ja mahdollistaisi Hetun käytön erilaisissa käyttötarkoituksissa. Samaan aikaan se heikentää tietoturvaa sikäli, että vaikka hetut olisivat piilotettuina Kohassa, ovat ne silti samassa järjestelmässä kuin muutkin asiakastiedot.

Ajatus pohdiskeluun lähti tästä: Henkilötunnusta ei saa nykyisinkään käyttää tunnistamiseen ja sivulla oleva linkki lausuntoon (siellä kohdassa V kerrotaan, että henkilötunnus ei ole salassa pidettävä tieto).

Jatketaan tästä keskustelua.

Päätös: Ei vielä virallisia päätöksiä kimpoissa, mutta sähköpostiviestityksen perusteella alustavasti luopuminen on ok, jos voidaan säilyttää nykyinen tietoturvan taso ja tietoon pääsee käsiksi vain ne käyttäjät, joilla on siihen työtehtävien kannalta tarpeen (esim. laskuttajat). Jatketaan asian selvittelyä kehittäjien kanssa.

3. Mobiilikirjastokortti

Useammassa kimpassa on ollut puhetta mobiilikirjastokortin käyttöönotosta. Käydään läpi mitä suunnitelmia kimpoilla on ja keskustellaan, löytyisikö sellainen ratkaisu, jota pystyisi helposti käyttämään kaikissa kimpoissa.

Päätös: Kouvolassa ja Joensuussa kaupunki-appi, joihin tulossa myös mobiilikortti. Kirjautuminen niissä todennäköisesti RESTin kautta. Käytännössä sovelluksessa näytetään vain kirjastokortti viivakoodina. Sama toiminnallisuus on myös Finnassa ja useampi kimppa käyttääkin sitä jo nyt. Finnan versiossa on kuitenkin ongelmana, että sen toiminnolla pystyy generoimaan minkä tahansa kirjastokortin viivakoodin. Toki käyttäjä tarvitsee lainausautomaatilla lainatakseen lisäksi PIN-koodin (mikäli toiminto käytössä laitteella). Tuomas laittaa Finna-toimistoon ehdotuksen Koha-kirjastojen puolesta, että mobiilikorttiin ei pääse käsiksi ilman kirjautumista ja osoiterivillä ei pysty muuttamaan kirjastokortin numeroa ja generoimaan viivakoodia mistä kortista tahansa.

4. Muut asiat

Tietojen säilytysajat pohdinnassa pääkäyttäjillä, niistä pitänee tehdä päätös myös asiantuntijaryhmässä. Yhteinen päätös olisi paras vaihtoehto. Tietojen säilytysajat

Päätös: Pääkäyttäjät tekevät ehdotuksen ja asiantuntijaryhmä tekee varsinaisen päätöksen. Otettava huomioon mm.

 • kirjanpitolaki, maksuihin liittyvät säilytettävä ainakin 6 v
 • kaikki säilytysajat pitää perustella
 • kuntien arkistonmuodostussuunnitelmat

Uudessa Koha-versiossa asiakastiedoissa on Varaushistoria-toiminnallisuus. Pohditaan, pitääkö sitä verrata lainahistoriaan eli pitääkö se piilottaa henkilökunnalta samalla tavalla?

Päätös: Lainahistoriaan rinnastettava tieto, piilotetaan.

Missä mennään aineistolajimuutosehdotuksen suhteen? Aineistolajimuutosehdotus Tilanne: Suurin osa ongelmista saatu ratkaistua ja asiaa edistetään. Kellutuksen suhteen vielä ratkaistavia asioita. Helle ja Vaara pohtii, miten saisivat toteutettua omat kellutussääntönsä.

Raportointityökalun Hankinta-tilastot eivät anna oikeita lukuja. Ongelma huomattu Hellessä ja OUTIssa.

Päätös: Luodaan SQL-raportit Tuomaksen raporttien pohjalta. Ohjelman virheiden korjaaminen tällä aikataululla ei ole realistista. Anneli ja kehittäjät tutkivat asiaa.

5. Seuraavat kokoukset

Kevään kokousajat: 15.2.2021 klo 9.15, 15.3.2021 klo 9.15, 12.4.2021 klo 9.15, 10.5.2021 klo 9.15

Koha-Suomi asiantuntijaryhmän kokous 1/21

Kokousaika: 11.1.2021 klo 10 https://meet.jit.si/adminsuomikoha

Kuulolla: Tuomas Kunttu (Kyyti), Ari Mäkiranta (Koha-Suomi), Päivi Knuutinen (Vaara), Susanna Sandell (Vaski), Kati Sillgren (Helle), Leena Kinnunen (Lappi), Katja Valjakka (Lumme), Noora Valkonen (OUTI), Anneli Österman (OUTI, Koha-Suomi)

1. Arin tilannekatsaus

Yhteisen palvelinsalikokonaisuuden kilpailutus on auki ja se päättyy 8.1.2021. Katsotaan tilanne kokouksessa: Kaksi tarjousta tullut, hallitus tekee päätöksen tällä viikolla ja valtuuttaa Arin jatkamaan neuvotteluja ja käyttöönottoa. Palvelimien kulut jaetaan asukasluvun mukaan ja laskutetaan suoraan kunnilta.

Vaskissa toinen konversiokierros on menossa ja projekti etenee hyvin. Vaskissa saatu lisäresurssia projektiin, Mikko Liimatainen aloitti järjestelmätiimissä 1.1.2021 ja on vuoden loppuun töissä.

Kehittäjät ja Anneli päivystävät pareittain. Päivystys arkisin 8-16, viikonloppuisin ja iltaisin ei ole päivystystä. Palaute kokeilusta on ollut positiivista, joten jatketaan näin.

Versiopäivityksen osalta ensimmäiset tiketit vastuutettu kehittäjille pitkälle sen perusteella, kuka ominaisuuden on aikanaan tehnyt.

2. Sotu-siilo

Sotu-siilon käyttö vaatii paljon Koha-Suomi spesifiä koodia ja on siksi isotöinen ylläpitää. Jos hetut olisi mahdollista tallentaa Kohaan, mutta pitää piilotettuina siten, etteivät ne näy virkailijoille, vähentäisi se koodin ylläpitotarvetta ja mahdollistaisi Hetun käytön erilaisissa käyttötarkoituksissa. Samaan aikaan se heikentää tietoturvaa sikäli, että vaikka hetut olisivat piilotettuina Kohassa, ovat ne silti samassa järjestelmässä kuin muutkin asiakastiedot.

Ajatus pohdiskeluun lähti tästä: https://tietosuoja.fi/-/henkilotunnusta-ei-saa-nykyisinkaan-kayttaa-tunnistamiseen-tiukennuksia-on-kuitenkin-harkittava ja sivulla oleva linkki lausuntoon (siellä kohdassa V kerrotaan, että henkilötunnus ei ole salassa pidettävä tieto).

Jatketaan tästä keskustelua.

Päätös: Ei vielä virallisia päätöksiä kimpoissa, mutta sähköpostiviestityksen perusteella alustavasti luopuminen on ok, jos voidaan säilyttää nykyinen tietoturvan taso ja tietoon pääsee käsiksi vain ne käyttäjät, joilla on siihen työtehtävien kannalta tarpeen (esim. laskuttajat). Jatketaan asian selvittelyä kehittäjien kanssa.

3. Mobiilikirjastokortti

Useammassa kimpassa on ollut puhetta mobiilikirjastokortin käyttöönotosta. Käydään läpi mitä suunnitelmia kimpoilla on ja keskustellaan, löytyisikö sellainen ratkaisu, jota pystyisi helposti käyttämään kaikissa kimpoissa.

Päätös: Kouvolassa ja Joensuussa kaupunki-appi, joihin tulossa myös mobiilikortti. Kirjautuminen niissä todennäköisesti RESTin kautta. Käytännössä sovelluksessa näytetään vain kirjastokortti viivakoodina. Sama toiminnallisuus on myös Finnassa ja useampi kimppa käyttääkin sitä jo nyt. Finnan versiossa on kuitenkin ongelmana, että sen toiminnolla pystyy generoimaan minkä tahansa kirjastokortin viivakoodin. Toki käyttäjä tarvitsee lainausautomaatilla lainatakseen lisäksi PIN-koodin (mikäli toiminto käytössä laitteella). Tuomas laittaa Finna-toimistoon ehdotuksen Koha-kirjastojen puolesta, että mobiilikorttiin ei pääse käsiksi ilman kirjautumista ja osoiterivillä ei pysty muuttamaan kirjastokortin numeroa ja generoimaan viivakoodia mistä kortista tahansa.

4. Muut asiat

Tietojen säilytysajat pohdinnassa pääkäyttäjillä, niistä pitänee tehdä päätös myös asiantuntijaryhmässä. Yhteinen päätös olisi paras vaihtoehto. https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Tietojen_s%C3%A4ilytysajat

Päätös: Pääkäyttäjät tekevät ehdotuksen ja asiantuntijaryhmä tekee varsinaisen päätöksen. Otettava huomioon mm.

 • kirjanpitolaki, maksuihin liittyvät säilytettävä ainakin 6 v
 • kaikki säilytysajat pitää perustella
 • kuntien arkistonmuodostussuunnitelmat

Uudessa Koha-versiossa asiakastiedoissa on Varaushistoria-toiminnallisuus. Pohditaan, pitääkö sitä verrata lainahistoriaan eli pitääkö se piilottaa henkilökunnalta samalla tavalla?

Päätös: Lainahistoriaan rinnastettava tieto, piilotetaan.

Missä mennään aineistolajimuutosehdotuksen suhteen? https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/versionvaihto/wiki/Aineistolajimuutosehdotus Tilanne: Suurin osa ongelmista saatu ratkaistua ja asiaa edistetään. Kellutuksen suhteen vielä ratkaistavia asioita. Helle ja Vaara pohtii, miten saisivat toteutettua omat kellutussääntönsä.

Raportointityökalun Hankinta-tilastot eivät anna oikeita lukuja. Ongelma huomattu Hellessä ja OUTIssa.

Päätös: Luodaan SQL-raportit Tuomaksen raporttien pohjalta. Ohjelman virheiden korjaaminen tällä aikataululla ei ole realistista. Anneli ja kehittäjät tutkivat asiaa.

5. Seuraavat kokoukset

Kevään kokousajat: 15.2.2021 klo 9.15, 15.3.2021 klo 9.15, 12.4.2021 klo 9.15, 10.5.2021 klo 9.15