Mikä on Koha?

Koha on ensimmäinen avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Sitä on alettu kehittää Uudessa-Seelannissa. Versio 1.0 julkaistiin vuonna 2000. Ohjelmaa levitetään GeneralPublicLicencella, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tehdyt järjestelmän uudet osat on jaettava yhteisön kanssa. Näin yhden tekemä työ hyödyttää kaikkia. Koha on käytössä ympäri maailmaa. Euroopassa se on käytössä yleisissä ja tieteellisissä kirjastoissa mm. Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Saksassa ja Ruotsissa. Suomessa Koha on Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastojen, Etelä-Savon Lumme-kirjastojen, Pohjois-Pohjanmaan OUTI-kirjastojen, Kymenlaakson Kyyti-kirjastojen kirjastojärjestelmä, Siilinjärven kirjastossa, Lapin kirjastoissa ja Itä-Uudenmaan Helle-kirjastoissa (tilanne kesäkuussa 2019). Koha on käytössä myös joissakin pienissä erikoiskirjastoissa.

Kirjastojärjestelmän kehittäjänä toimii Koha-yhteisö, jossa Suomesta ovat mukana ainakin Koha-Suomi Oy:n järjestelmäkehittäjät ja tuotepäällikkö. Suomessa tehtyä ohjelmakoodia on toimitettu yhteisöön testattaviksi ja hyväksyttäviksi.

Koha-kirjastojärjestelmän avulla voidaan tuottaa kaikki tavanomaiset kirjastopalvelut: kokoelmanhallinta ja asiakaspalvelu (lainaus, palautus, luettelointi, hankinta, kausijulkaisuhallinta, varausten teko, asiakashallinta). Kohan käyttöjärjestelmäalustana on Linux, ja tietokantana MariaDB. Järjestelmää käytetään www-selaimella. Koha käyttää kansallisesti tuettua ja suositeltua MARC 21 -standardia, mikä mahdollistaa koneluettavan luetteloinnin ja luettelointitietojen vaihdon. RDA-luettelointiin siirtymistä valmistellaan. Kohassa on standardeihin perustuvat rajapinnat.

 

Kansainvälinen Koha-yhteisö

Koha-yhteisön viralliset verkkosivut http://koha-community.org/

Miten voin ottaa Kohan käyttöön?

Koha-kirjastojärjestelmän voi ottaa käyttöönsä mikä tahansa kirjasto milloin tahansa. Koha-Suomen ohjelmakoodi löytyy Github:ista, osoitteesta https://github.com/KohaSuomi/kohasuomi.

Koha-Suomi Oy tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ottaa käyttöön avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän niin, ettei se vaadi yksittäiseltä kirjastolta ohjelmointiosaamista. Koha-Suomi mahdollistaa kirjastoille aktiivisen roolin kirjastojärjestelmän kehittämisessä. Kirjastojärjestelmän yhteisöllinen omistaminen tuo mukanaan uudentyyppiset mahdollisuudet vaikuttaa kirjastojärjestelmän kehittämiseen sekä hallita kirjastojärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia nykyistä paremmin.

Koha-Suomi Oy:n palveluja käyttääkseen kunnan on hankittava yhtiön osakkeita ja sitouduttava yhteiseen kehittämistyöhön. Mikäli Koha ja osakkuus Koha-Suomi Oy:ssä kiinnostavat, otathan yhteyttä toimitusjohtaja Ari Mäkirantaan (050 330 3927).